Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Щодо роботи юридичних служб підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Держкомтелерадіо
26.09.2011 | 16:44 | Юридичне управління

Відповідно до частини 2 статті 222 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) у разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій суб'єкт господарювання, чиї права або законні інтереси порушено,  з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією.

Якщо у місячний строк претензія без належних підстав буде відхилена повністю або частково, залишена без відповіді, суб’єкт господарювання, чиї права або законні інтереси порушено, має право звернутися до суду із відповідним позовом.

Порядок підготовки, пред’явлення, форма і зміст претензій і позовних заяв (зокрема, в порядку господарського судочинства) детально наведений у Методичних рекомендаціях щодо вимог претензійно-позовних документів на підприємствах, установах, організаціях, які входять до сфери управління Держкомтелерадіо, що затверджені Наказом Держкомтелерадіо України             від 08.02.2011 № 25 та оприлюднені на веб-сайті Держкомтелерадіо України у розділі «Правове забезпечення» (рубрика «Взаємодія з юридичними службами»).

Повідомляємо, що у разі відсутності в складі Видавництва юридичної служби або посади юрисконсульта, Підприємство має право отримувати юридичні послуги на підставі відповідних договорів з юридичними компаніями або на підставі трудових угод, укладених з громадянами, що мають відповідну фахову освіту.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до положень ГКУ, Статуту     Підприємства, затвердженого Наказом Держкомтелерадіо України, та Контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, орган управління майном не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Видавництва. Натомість, керівник Підприємства несе персональну відповідальність за додержання договірної, фінансової дисципліни Видавництва, діє без довіреності від імені Видавництва та представляє його в усіх установах та організаціях,  а також зобов’язаний безпосередньо і через адміністрацію Підприємства здійснювати поточне управління Видавництвом.

Враховуючи вищезазначене, у разі невиконання контрагентами вимог договорів, про які йде мова у Ваших зверненнях, вважаємо за доцільне в порядку досудового врегулювання спору пред’явити до них відповідні претензії, а згодом, за необхідності, направити позовні заяви до господарського суду.

Крім того, вважаємо за доцільне переглянути стан виконання всіх договорів, укладених з Видавництвом (зокрема, договорів оренди державного майна), та у разі невиконання або неналежного їх виконання з боку контрагентів, вжити всіх необхідних заходів щодо погашення заборгованості та розірвання таких договорів у встановленому законодавством порядку.

Держкомтелерадіо України, зі свого боку, в межах повноважень готовий надавати Видавництву консультаційно-методичну допомогу в розв’язанні питань, порушених у Ваших зверненнях.

 

 

[повернутись