Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Який статус редакції друкованого засобу масової інформації?
14.09.2011 | 10:57 | Управління інформаційної політики

Відповідно до статті 21 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» редакція або інша установа, що виконує її функції:
за дорученням засновника (співзасновників) здійснює підготовку та випуск у світ друкованого засобу масової інформації; 
на підставі свого статуту діє та реалізує  програму друкованого засобу масової інформації, затверджену засновником (співзасновниками).
Редакція друкованого засобу масової інформації набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації,  яка здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
До суб'єктів діяльності друкованих засобів масової інформації відповідно до статті 7 цього Закону належать засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації, його редактор (головний редактор), редакційна колегія, редакція, трудовий колектив редакції, журналістський  колектив, журналіст, автор, видавець, розповсюджувач.
Засновник (співзасновники) може  об'єднувати  в  одній  особі редакцію, видавця, розповсюджувача.
Таким чином, редакція друкованого засобу масової інформації може функціонувати:
 як окрема юридична особа, яка діє на підставі свого статуту та утворена з метою підготовки та видання у світ друкованого засобу масової інформації;

в складі юридичної особи – засновника, шляхом створення структурного підрозділу, наділеного відповідними повноваженнями.

 

[повернутись