Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
08.10.2010 | 17:39 | Юридичне управління

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 19

Закону України «Про Єдиний митний тариф»

 

1.       Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Проект Закону України «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» підготовлено на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України Сергія Тігіпка від 24.09.2010 р. № 46771/8/1-10 до листа Держкомтелерадіо від 21.09.2010 р. №5255/8/4.

Законом України від 18.09.2008 р. № 521-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні» було внесено зміни до пункту «о» статті 19 Закону України від 05.02.1992 р. № 2097-ХII «Про Єдиний митний тариф», згідно з якими до 1 січня 2015 року звільняються від сплати мита товари, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі- УКТ ЗЕД) окремі коди, зокрема 8440 10 00 00.

Класифікація товарів для цілей митного оформлення здійснюється згідно з вимогами УКТ ЗЕД, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 05.04.2001 р. № 2371-III «Про Митний тариф України», і не містить коду 8440 10 00 00, визначеного пунктом «о» статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (в редакції Закону України від 18.09.2008 р. №521-VI).

З метою усунення зазначеної колізії та законодавчого врегулювання   питання відповідності окремих кодів товарів їх текстовому опису підготовлено проект Закону України «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».

 

2.       Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання щодо надання пільг по сплаті ввізного мита і ПДВ при митному оформленні обладнання для оправлення, включаючи брошувальні машини, що ввозяться на митну територію України.

Проектом Закону України передбачається внесення зміни до пункту «о» статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» шляхом викладення окремих кодів товарів та їх текстового опису в новій редакції.

 

3.       Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, закони України «Про видавничу справу», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про Єдиний митний тариф», «Про митний тариф України» постанова Кабінету Міністрів України від   11.07.2007 р. № 897 «Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України», інші нормативно-правові акти.

Реалізація Закону не потребує внесення змін до чинних чи розроблення нових актів.

 

4.       Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

5.       Позиція заінтересованих органів

Позиція заінтересованих органів буде відома після опрацювання ними проекту Закону України

 

6.       Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8.       Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує проведення його громадського обговорення.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується питання соціально - трудової сфери.

 

10. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація Закону сприятиме отриманню суб’єктами видавничої справи пільг по сплаті ввізного мита і ПДВ при митному оформленні обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини, що ввозяться на митну територію України.

 

 

Голова Державного комітету

телебачення та радіомовлення                                     Юрій Плаксюк

 

«____» __________ 2010 р.

 

 

[повернутись