Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Наказ Держкомтелерадіо від 08.06.2011р. №139 "Про забезпечення доступу до публічної інформації"
08.06.2011 | 16:29 | Департамент інформаційної політики

Державний комітет телебачення і радіомовлення

 

Наказ

 

08 червня 2011                       м. Київ                            №139

 

 

 

Про забезпечення доступу

до публічної інформації

 

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Плану організації виконання Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 12.05.2011 р. (протокол № 33), та з метою упорядкування роботи із забезпечення запитувачів публічною інформацією,  н а к а з у ю:

 

1. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також робити виписки з них, фотографувати, копіювати – приміщення за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, к. № 604.

 

2. Тимчасово, до створення у Держкомтелерадіо підрозділу з питань доступу до публічної інформації, призначити відповідальними особами для забезпечення доступу запитувачів до інформації:

Осипчука Л.П. – головного спеціаліста відділу впровадження новітніх інформаційних технологій департаменту інформаційної політики та європейської інтеграції;

Плевако С.П. – головного спеціаліста відділу законопроектної роботи юридичного управління;

Чутченко Т.І. – головного спеціаліста відділу з питань інформаційної політики та зв’язків з регіонами департаменту інформаційної політики та європейської інтеграції.

Відповідальним особам з питань запитів на інформацію забезпечити:

прийом запитувачів інформації;

проставляння на копії письмового запиту, що підлягає поверненню запитувачу, відбитку штампа із зазначенням найменування Держкомтелерадіо, дати надходження та вхідного номера запиту;

ведення обліку запитів на інформацію;

опрацьовування, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію;

надання консультацій під час оформлення запиту;

надання запитувачам достовірної, точної та повної інформації, а також у разі потреби здійснювати перевірку правильності та об'єктивності інформації;

інформування запитувачів про їх права;

роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення про відмову або відстрочку в задоволенні запиту на інформацію;

виготовлення або друк копій документів;

підготовку матеріалів (в т.ч звітів щодо задоволення запитів на інформацію) для оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо;

узагальнення інформації щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

підготовку для подання Кабінетові Міністрів України щороку до            15 липня та 15 січня узагальненої інформації щодо виконання завдань, визначених пунктами 1 – 10 статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547«Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

разом з іншими структурними підрозділами Комітету надання роз’яснень законодавства про доступ до публічної інформації.

 

3. Департаменту інформаційної політики та європейської інтеграції (Червак Б.О.), фінансово-економічного департаменту (Бартош Н.В.) внести до 15 червня 2011 року на розгляд керівництва Комітету пропозиції щодо утворення у складі департаменту підрозділу з питань доступу до публічної інформації.

 

4. Фінансово-економічного департаменту (Бартош Н.В.) забезпечувати в установленому порядку здійснення фінансування заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

5. Керівникам структурних підрозділів забезпечити своєчасне надання інформації відповідальним особам з питань запитів на інформацію.

 

6. Керівникам суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо, забезпечити виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в частині задоволення запитів на інформацію стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів.

 

7. Департаменту телебачення і радіомовлення (Абрамов С.О.), департаменту інформаційної політики та європейської інтеграції (Червак Б.О.), департаменту видавничої справи та поліграфії (Кононенко О.А.) організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

8. Департаменту інформаційної політики та європейської інтеграції (Червак Б.О.):

8.1. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням Держкомтелерадіо доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо;

8.2. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо інформації про:

місцезнаходження Держкомтелерадіо поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Голови Держкомтелерадіо та його заступників, а також керівників структурних підрозділів;

розклад роботи та графік прийому громадян;

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління Держкомтелерадіо, їх керівників;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Держкомтелерадіо, їх дій чи бездіяльності;

систему обліку, види інформації, якою володіє Держкомтелерадіо;

про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Комітетом, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

перелік адміністративних послуг, що надаються Держкомтелерадіо, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Держкомтелерадіо;

інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає Держкомтелерадіо;

інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень Держкомтелерадіо;

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки Держкомтелерадіо;

загальні правила роботи Держкомтелерадіо, правила внутрішнього трудового розпорядку;

звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

іншу інформацію про діяльність Держкомтелерадіо, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

 

9. Адміністративно-господарському управлінню (Янчук О.В.):

вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб;

створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

забезпечити облік документів, які містять публічну інформацію, обов’язкову реєстрацію таких документів, а також своєчасне надання зазначеної інформації департаменту інформаційної політики та європейської інтеграції для оприлюднення її на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо;

 

10. Сектору режимно-секретної роботи (Шаповал Ю.Г.) разом з юридичним управлінням (Загарія-Сидоренко Н.І.), департаментом інформаційної політики та європейської інтеграції розробити та подати на затвердження:

Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

 

11. Українському інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси (Правденко С.М.) разом з департаментом інформаційної політики та європейської інтеграції (Червак Б.О.) за участю Національної академії державного управління при Президентові України забезпечувати проведення навчань і підвищення кваліфікації заступників керівників органів виконавчої влади, працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

 

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету В.О. Горобцова.

 

 

Голова Комітету                                                         Юрій Плаксюк

 

[повернутись