Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Розбудова інформаційного простору - пріоритетний напрям державної політики
23.07.2010 | 16:36 | Департамент інформаційної політики

Розвиток гуманітарного простору та зокрема його інформаційної складової належить сьогодні до пріоритетів державної політики. На цьому наголошувалося в ході обговорення питання «Про удосконалення технічних параметрів та якості мовлення Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм», ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», ДТРК «Культура» на засіданні колегії Держкомтелерадіо 22 липня 2010 року.

Доповідач з цього питання – директор департаменту телебачення і радіомовлення Держкомтелерадіо Сергій Абрамов зазначив, що розвиток цифрового телебачення, і зокрема – якісне просування національного каналу “Культура”, створення нового державного інформаційного каналу, робота над суспільним телебаченням визначені у Посланні Президента України Віктора Януковича до Українського народу, виголошеному 3 червня 2010 року, як одні з ключових напрямів державної інформаційної політики.

Водночас, було зазначено, що нинішній рівень технічних параметрів та якості мовлення Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм», ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення», та ДТРК «Культура» потребує суттєвого поліпшення як в плані модернізації технічної бази телевиробництва, так і в плані поліпшення взаємодії творчих і технічних підрозділів у процесі виробництва та організації показу телепрограм.

У ході обговорення було наголошено, що потенціал студії «Укртелефільм», попри окремі позитивні зрушення у роботі підприємства, поки що не використовується системою державних телерадіоорганізацій повною мірою, тоді як студія вже сьогодні має можливість виробляти фільмів та серіалів загальним хронометражем до 94 годин на рік. Таким чином, студія «Укртелефільм» могла б стати центром розвитку виробничої бази для створення високохудожніх телевізійних програм. Учасники засідання вказали також на необхідність прискорити формування повноцінного архіву відеопродукції студії «Укртелефільм» на цифрових носіях

Головною метою діяльності УТР є забезпечення входження України у світовий інформаційний простір; розповсюдження як в Україні, так і за кордоном технічними і технологічними засобами об’єктивної інформації про процеси, що відбуваються в нашій державі та світі, а також створення конкурентоспроможної інформаційної продукції та розповсюдження, обмін і продаж її в Україні і за кордоном; сприяння зміцненню міжнародних зв’язків нашої держави, зростанню її авторитету в світі.

Однак стан бюджетного фінансування впродовж останніх років не дає змоги якісно і в повному обсязі виконувати поставлені задачі. Щороку бюджетні запити Держкомтелерадіо задовольняються не більше ніж на 10-15% від потреби, що призводить, з одного боку, – до незадовільного фінансування підвідомчих установ та накопичення боргів, у тому числі УТР, з іншого боку, – до незадовільного виконання державного замовлення через низьку якість програм.

У 2010 році фінансова ситуація не покращилася. Державною цільовою програмою формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. №554, на створення за забезпечення проведення редакціями УТР роботи з виготовлення і трансляції програм іноземними мовами передбачено 70,947 млн. грн. пропорційно на три роки. Однак фактичне фінансування за цією програмою відсутнє.

Учасники засідання колегії зауважували, що УТР може виконувати важливі функції щодо захисту національних інтересів України у світовому інформаційному просторі та формування позитивного міжнародного іміджу нашої країни за умови збільшення фінансування до необхідного рівня, суттєвого зміцнення людських та технічних ресурсів.

Значною мірою проблеми і недоліки, притаманні УТР, є актуальними і для ДТРК «Культура». Їй не вистачає сучасного телевізійного продукту, а технічна база також потребує серйозного доукомплектування.

Сергій Абрамов нагадав про рішення колегії Держкомтелерадіо від 5 червня 2007 року №6/20 «Про організацію співробітництва державних телерадіоорганізацій щодо спільного виробництва, обміну та придбання телевізійного продукту» та наказ Комітету від 8 червня 2007 року №218 «Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо України від 05 червня 2007 р. №6/20», які є підґрунтям для співробітництва між студією «Укртелефільм», ДТРК «Культура». Посилення такої співпраці, зазначалося на колегії, суттєво сприятиме покращенню творчої та технічної якості телевізійного контенту на культурологічному телевізійному каналі.

 

 

[повернутись