Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Перелік документів, рекомендованих до використання видавництвами та поліграфічними підприємствами
23.11.2010 | 15:47 | Департамент видавничої справи та преси

Додаток 1

 

І   ПЕРЕЛІК

нормативних та нормативно-довідкових документів

для видавництв

 

1 СОУ 22.2-02477019-06:2006 “Журнали. Технічні умови”

2 СОУ 22.2-02477019-07:2007Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загально­освіт­ніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги”   

3 СОУ 22.2-02477019-03:2005 “Газети. Технічні умови”

4 ГСТУ 29.4-2001 “Обкладинки та палітурки. Типи”  

5 СОУ 22.2-02477019-14:2009 “Видання книжкові. Технічні умови 

6 СОУ 22.2-02477019-11:2008 “Видання для дітей. Загальні технічні вимоги”  

7 КД 29.06-2001 “Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів масової інформації”  

8 СОУ 22.2-02477019-02:2005 “Видання аркушеві. Технічні умови”

9 СОУ 22.2-02477019-04:2006 «Альбоми. Технічні умови»

10 СОУ 22.2-02477019-05:2006 «Відбитки. Денситометричні норми. Методика визначення»  

11 СОУ 22.2-02477019-09:2007 «Видання. Видавниче оформлення і поліграфічне виконання. Показники якості»

 

Нормативно-довідкова документація економічного спрямування

 

1 Нормативи відходів паперу при друкуванні книжково-журнальної та образотворчої продукції на аркушних офсетних машинах

2 Нормативи відходів паперу при друкуванні книжково-журнальної продукції на рулонних офсетних машинах.

3 Нормативи відходів паперу при флатуванні рулонів

4 Укрупнені норми витрат паперу, картону і покривних матеріалів на виготовленна 4 виготовлення книжкової продукції

5 Норми часу й виробітку на друкування продукції на офсетних аркушних машинах та різографах

6 Норми часу й виробітку на друкування продукції на офсетних рулонних машинах

7 Інструкція з планування, обліку, калькулювання собівартості видавничої та поліграфічної продукції

8 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. «Видавнича справа». Розділ 1 «Видавнича діяльність»

 

 

 

 

 

Додаток 2

І І    ПЕРЕЛІК

нормативних та нормативно-довідкових документів

для підприємств, що виготовляють книжково-журнальну продукцію

 

1 СОУ 22.2-02477019-06:2006 “Журнали. Технічні умови”

2 СОУ 22.2-02477019-07:2007 “ Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загально­освіт­ніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги”

3 СОУ 22.2-02477019-09:2007 «Видання. Видавниче оформлення і поліграфічне виконання. Показники якості»

4 СОУ 22.2-02477019-10:2008 “Фарби поліграфічні. Методи випробувань”.

5 СОУ 22.2-02477019-11-2008  “Видання для дітей. Загальні технічні вимоги

6 СОУ 22.2-02477019-13:2009 “Поліграфія. Контрольні шкали. Типи”.

7 СОУ  22.2-02477019-14:2009 “Видання книжкові. Технічні умови”

8 ГСТУ 29.4-2001 “Обкладинки та палітурки. Типи”. 

9 КД 29.08:2007 «Методична інструкція з підготовки виробництва до атестації в Системі УкрСЕПРО для випуску підручників і навчальних посібників

 

Нормативно-довідкова документація економічного спрямування

 

1 Нормування матеріальних витрат

 

1 Норми витрат фарби для друкування книжково-журнальної та образотворчої   продукції на аркушних офсетних машинах

2 Нормативи відходів паперу при друкуванні книжково-журнальної та образотворчої продукції на аркушних офсетних машинах

3 Норми витрат фарби для друкування книжково-журнальної продукції на рулонних офсетних машинах

4 Нормативи відходів паперу при друкуванні книжково-журнальної та образотворчої продукції на аркушних офсетних машинах

5 Нормативи відходів паперу при друкуванні газетної продукції на рулонних  офсетних машинах 

6 Нормативи відходів паперу при флатуванні рулонів 

7 Норми витрат палітурних матеріалів на процесах виготовлення палітурок

8 Норми витрат та нормативи відходів палітурного картону

9 Норми витрат капталу, марлі, нетканого матеріалу, ниток, дроту на виготовлення книжково-журнальної продукції

10 Норми витрат клею на виготовлення книжкової продукції

11 Норми витрат матеріалів на процеси оздоблювання поліграфічної продукції    

12 Укрупнені норми витрат паперу, картону і покривних матеріалів на виготовленна виготовлення книжкової продукції

13 Норми витрат паперу для склеювання корінця книжкового блока та паперу і картону для відстави палітурки

14 Норми витрат матеріалів на виготовлення офсетних друкарських форм

 

2 Нормування трудових витрат

 

1 Норми часу й виробітку на друкування продукції на офсетних аркушних машинах та різографах

2 Норми часу й виробітку на друкування продукції на офсетних рулонних машинах

 

3 Планування, облік, калькулювання

 

Інструкція з планування, обліку, калькулювання собівартості видавничої та поліграфічної продукції

 

4 Професійна кваліфікація

 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. «Видавнича справа». Розділ 1 «Видавнича діяльність»

 

 

Додаток 3

 

І І І  ПЕРЕЛІК

нормативних та нормативно-довідкових документів

для поліграфічних підприємств, які виготовляють бланкову, білову, акцидентну продукцію, паперові та картонні паковання товарів народного вжитку

 

1 СОУ 22.2-02477019-02:2005 “Видання аркушеві. Технічні умови”

2 СОУ 22.2-02477019-01:2004 “Картки образотворчі немарковані. Технічні умови”.

3 СОУ 22.2-02477019-04:2006 «Альбоми. Технічні умови»

4 СОУ 22.2-02477019-08:2007 «Вироби друковані канцелярські з паперу і картону.  Технічні умови»

5 СОУ 22.2-02477019-12-2008  Бланки облікової та звітної документації. Технічні умови”

6 ТУ У 29.005-95 “Календарі”  зі змінами №1 і №2

7 КД 29.07:2006 «Порядок розроблення і реєстрації зразків-еталонів товарів

      народного вжитку поліграфічного виробництва»

 

Нормативно-довідкова документація економічного спрямування

1 Нормування матеріальних витрат

 

1 Нормативи відходів паперу при друкуванні книжково-журнальної та образотворчої продукції на аркушних офсетних машинах

2 Норми витрат матеріалів на процеси оздоблювання поліграфічної продукції    

3 Укрупнені норми витрат паперу, картону і покривних матеріалів на виготовлення виготовлення книжкової продукції

4 Норми витрат матеріалів на виготовлення офсетних друкарських форм

5 Норми витрат основних поліграфматеріалів на виготовлення зошитів й альбомів

6 Норми витрат клею на виготовлення книжкової продукції

 

2 Нормування трудових витрат

 

Норми часу й виробітку на виготовлення зошитів й альбомів

 

3 Планування, облік, калькулювання

 

«Інструкція з планування, обліку, калькулювання собівартості видавничої та поліграфічної продукції» вилучена у зв’язку з доопрацюванням зазначеного документа.

 

4 Професійна кваліфікація

 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. «Видавнича справа». Розділ 2 «Поліграфічна діяльність»

 

5 Охорона праці

 

НПАОП 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості» з додатком «Довідкові відомості»

 

 

Додаток 4

ІV  ПЕРЕЛІК

нормативних та нормативно-довідкових документів

для поліграфічних підприємств, спеціалізованих на друкуванні газет

 

1 СОУ 22.2-02477019-03:2005 “Газети. Технічні умови”.  

2 СОУ 22.2-02477019-10:2008 “Фарби поліграфічні. Методи випробувань”.

3 СОУ 22.2-02477019-13:2009 “Поліграфія. Контрольні шкали. Типи”.

4 КД 29.06-2001 “Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів масової інформації”

 

Нормативно-довідкова документація економічного спрямування

 

1 Нормування матеріальних витрат

 

1 Норми витрат фарби для друкування  газетної продукції на рулонних офсетних машинах

2 Нормативи відходів паперу при друкуванні газетної продукції на рулонних  офсетних машинах 

 

2 Нормування трудових витрат

 

1 Норми часу й виробітку на друкування продукції на офсетних аркушних машинах та різографах

2 Норми часу й виробітку на друкування продукції на офсетних рулонних машинах

 

3 Планування, облік, калькулювання

 

 Інструкція з планування, обліку, калькулювання собівартості видавничої та поліграфічної продукції

 

4 Професійна кваліфікація

 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. «Видавнича справа». Розділ 2 «Поліграфічна діяльність»

 

 

 

5 Охорона праці

1 НПАОП 22.1-1.02-07 «Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості» з додатком «Довідкові відомості»

2 Довідковий посібник «Шкідливі фактори поліграфічного виробництва.   Гігієнічні нормативи. Методи контролю»

 

Отримати докладну інформацію та замовити документи можна за адресою:

79026, м. Львів, вул. Володимира Великого, 4 ВАТ “УНДІПП ім. Т.Г. Шевченка”,

Телефони для довідок: (032) 242-15-35 (відділ стандартизації),

242-15-33 (відділ інформації та економічних досліджень), 

242-15-21 перший заступник Голови правління

242-15-38/39 (санітарно-промислова лабораторія)  E-mail inpolshevch@ukr.net

 

 

 

[повернутись