Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації"
08.12.2009 | 15:00 | Юридичне управління

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону України

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації» підготовлений Держкомтелерадіо на виконання пункту 43 орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 року №185–р, пункту 25 Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.07 №897, доопрацьований на виконання п.3 витягу з протоколу № 28 засідання Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики від 22.09.09 та у зв’язку із зауваженнями Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України

Необхідність внесення змін викликана потребою встановлення у Законі положень щодо одержання дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є встановлення у Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» положень щодо одержання дозволу на розповсюдження в зарубіжного друкованого засобу масової інформації та, відповідно, узгодити його з Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Так, законопроектом пропонується внести зміни до 6, 17, 39 та 41 статей Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» в частині визначення поняття «зарубіжний друкованих засіб масової інформації», визначення органу, що видаватиме дозвіл на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації, строку прийняття рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу, підстав для відмови у видачі дозволу та його анулювання, а також встановлення відповідальності за розповсюдження в Україні зарубіжного друкованого засобу масової інформації без дозволу;

 

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють закони України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.09 №185–р «Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України» від 11.07.07 №897.

Реалізація Закону України передбачає розробку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на розповсюдження зарубіжних друкованих засобів масової інформації в Україні».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття Закону передбачається надходження до державного бюджету від сплати збору за видачу дозволів на розповсюдження зарубіжної преси.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Мінфін, Держпідприємництво погодили законопроект без зауважень; Мінекономіки, Мін’юст – із зауваженнями, які враховано.

 

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект Закону України для громадського обговорення розміщено на сайті Держкомтелерадіо (www.comin.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність» підрозділ «Проекти регуляторних актів», а також у розділі «Законопроектна діяльність» підрозділ «Проекти законів».

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України дозволить врегулювати на законодавчому рівні відносини, пов’язані з одержанням дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації.

 

В.о. Голови Державного комітету

телебачення та радіомовлення                                    Олег Наливайко

«__»_________ 2009 р.

 

 

[повернутись