Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Затверджено фінансові плани госпрозрахункових підприємств на наступний рік
26.11.2009 | 15:26 | Департамент інформаційної політики

Про стан підготовки фінансових планів госпрозрахункових підприємств сфери управління Комітету на наступний рік та їх затвердження йшлося на черговому засіданні колегії Держкомтелерадіо.

З доповіддю з цього питання виступила заступник директора фінансово-економічного департаменту Комітету Наталя Бартош. Зокрема, вона відзначила, що Держкомтелерадіо затвердив фінансові плани 24 підприємства видавничої галузі, ДСП «Укртелефільм», Державного спеціалізованого автотранспортного підприємства, оздоровчо-лікувального пансіонату «Ходорів», ДП «Державний оркестр «РадіоБенд О.Фокіна» та 29 корпоративних підприємств ДАК «Укрвидавполіграфія». Зараз ці документи направлено для здійснення моніторингу до Міністерства фінансів та Міністерства економіки

Основним напрямом діяльності підприємств книговидавничої галузі у 2010 році є збільшення випуску видавничої продукції за тематичним спрямуванням та участь у міжнародних, регіональних спеціалізованих виставках-ярмарках, що проходять в Україні та поза її межами.

Одним із важелів формування фінансових планів є реалізація бюджетної програми «Українська книга».

За консолідованим фінансовим планом 28 госпрозрахункових підприємств, установ та організацій передбачається у 2010 рік отримати чистого прибутку в сумі 0,9 млн. грн. Це стане можливим завдяки розширення сфери збуту книжкової продукції, збільшення обсягів реалізації, розширення і оновлення асортименту продукції, доходів від здачі вільних площ в оренду, зменшення норм витрат, надання посередницьких редакційно-коректорських та інших послуг  підприємствам, навчальним закладам та іншим організаціям, здійснення роботи з відновлення зв’язків з авторами минулих років та залучення нових авторів, зменшення дебіторської заборгованості тощо.

До консолідованого фінансового плану ДАК «Укрвидавполіграфія» включено 29 відкритих акціонерних товариств, з них: 18 видавничо-поліграфічних підприємств (в тому числі 4 книжкові фабрики), 5 підприємств книгорозповсюдження, 3 науково-дослідні установи, 2 підприємства матеріально-технічного забезпечення та 1 спеціалізоване видавництво. Фінансовий план корпоративного підприємства ВАТ «Видавництво Лугань» не розроблено у зв’язку з припиненням підприємством господарської діяльності.

Як зазначила Наталя Бартош, фінансові плани ДАК «Укрвидавполіграфія» на 2010 рік розроблялися з урахуванням ситуації, що склалася в економіці в умовах світової фінансової кризи, а також потенціальних можливостей підприємств. Водночас, існують проблемні питання щодо окремих корпоративних підприємств. Так, зокрема, на сьогодні гостро стоїть проблема щодо повернення будівлі ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе». За договором купівлі-продажу в порушення вимог законодавства України було відчужено майно, яке взагалі не підлягає приватизації. Численні господарські спори про визнання недійсним цього договору велись спільно ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. Фрунзе» та ДАК «Укрвидавполіграфія», починаючи з 11.03.2005 р. і тривають до цього часу, а підприємство втрачає замовників, має заборгованість зі сплати податків та обов’язкових платежів, виплати заробітної плати працівникам.

Консолідованим фінансовим планом загальна сума доходів на 2010 рік запланована на рівні 217,2 млн. грн. Основна їх частина – це дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, що складає 86,4 %. На 2010 рік планується отримати доходів від основного виробництва в сумі 173,1 млн. грн..

Заплановано інших операційних доходів (оренда, реалізація оборотних активів) в сумі 40,0 млн. грн.

Зростання доходів від надання майна в оренду пояснюється, в першу чергу, застосуванням ринкових ставок орендної плати, що стало наслідком заходів, вжитих правлінням Компанії.

Аналіз використання потужностей підприємств ДАК «Укрвидавполіграфія» свідчить, що поліграфічні підприємства Компанії можуть виробляти до 90 млн. примірників книжкової продукції на рік при двозмінній роботі. При виготовленні великих накладів на підприємствах Компанії можливе істотне зниження вартості поліграфічних послуг за рахунок збільшення коефіцієнта використання обладнання.

Компанія у 2010 році планує отримати чистий прибуток у сумі 1,0 млн. грн.

Зараз ДАК «Укрвидавполіграфія» здійснює відповідні заходи щодо поліпшення фінансово-економічного стану підприємств, акції яких передані до статутного фонду компанії, зменшення їхньої кредиторської та дебіторської заборгованості, збереження майна.

Колегія Держкомтелерадіо доручила директорам госпрозрахункових підприємств, установ та організацій Комітету, Правлінню ДАК «Укрвидавполіграфія»  забезпечити безумовне виконання фінансових планів на 2010 рік у повному обсязі.

 

 

 

[повернутись