Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Інформація про роботу Держкомтелерадіо із зверненнями громадян у першому півріччі 2008 року
15.07.2008 | 18:11 | Адміністративно-господарський департамент

У Держкомтелерадіо роботу із зверненнями громадян організовано відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, інших нормативно-правових актів,  доручень вищих органів державної влади.

З метою належного  виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109  ″Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування″, відповідного Плану заходів щодо організації  виконання цього Указу, затвердженого 14 лютого 2008 року Віце-прем″єр-міністром України Васюником І.В. (№ 7960/1/1-08), у Комітеті видано наказ,  яким затверджено галузевий план заходів з персоніфікованим визначенням відповідальних виконавців та конкретних термінів  виконання та зобов”язано працівників центрального апарату Комітету, керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, до  підвищення відповідальності за належне реагування на пропозиції, заяви, скарги громадян,  розв”язання проблем та вирішення порушених ними питань, забезпечення повного дотримання вимог діючого законодавства у організації роботи із зверненнями громадян та особистого прийому громадян.

Робота із зверненнями громадян у Комітеті відноситься до пріоритетних  напрямів його діяльності.

Реєстрація звернень громадян та контроль за їх виконанням здійснюється за допомогою автоматизованої системи “OPTiMA-WorkFlow”, можливості якої дозволили  виділити зазначені документи за видом (“Звернення громадян”) та забезпечити ведення діловодства окремо від інших документів.

Відпрацьовано порядок роботи та встановлено систематичний контроль за станом розгляду та реагування на звернення громадян.  До порядку денного щотижневих оперативних нарад у обовязковому порядку включається питання  щодо попереджаючого контролю та дотримання встановлених чинним законодавством термінів надання відповідей  громадянам, які звернулися до Комітету.

Колегією Держкомтелерадіо  прийнято рішення щодо щоквартального розгляду на її засіданнях питань виконавської дисципліни, з обов”язковим аналізом стану роботи  із зверненнями  громадян.

Останнє засідання, на якому розглядалося зазначене питання, відбулося 26 червня цього року, наступний розгляд аналогічного питання  заплановано на 25 вересня 2008 року.

Прийняті колегією рішення та відповідні накази доводяться до заступників Голови Комітету та керівників структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій сфери  управління, здійснюється контроль за їх виконанням.

У першому півріччі 2008 року до Держкомтелерадіо України надійшло 502  звернення громадян, що на 146 звернень (або 41%) більше, ніж за аналогічний період 2007 року.

З них:

- від Секретаріату Президента України - 88 (що на 37,5%, більше, ніж у 2007 р.);

- від Верховної Ради України – 21 (у минулому році – 15);

- від Кабінету Міністрів України – 124 (що на 72,2% більше, ніж у 2007 р.);

- від інших органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій– 40 (що на 48,1% більше, ніж у минулому році);

- безпосередньо від громадян – 230 (що на 29,2% більше, ніж у 2007 р.).

Колективних звернень надійшло 61 (12% від загальної кількості звернень громадян), протягом минулого року за відповідний період надійшло 26 (що складає 7,3 від загальної кількості).

Кількість громадян, які звернулися до Комітету, з урахуванням колективних звернень, становить 31867, що більше ніж у 50 разів у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Повторних звернень надійшло 37 (7,4% від загальної кількості), що на 17 звернень більше у порівнянні з минулим роком.

З них:

- від Кабінету Міністрів України – 10 ( у минулому році - 3);

- від інших органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій – 18 (що у 3,5 рази більше, ніж у 2007 році);

- безпосередньо від громадян - 9 (у минулому році - 12).

У повторних зверненнях переважно порушувалися питання стосовно мовної політики, часу трансляції телепередач, відновлення трансляції радіостанції «Промінь» та каналу «Культура» на території України, соціального захисту журналістів, включення видань до програми «Українська книга».

Характерною особливістю звернень громадян, що надійшли за даний період, є збільшення звернень від пенсіонерів та інших категорій громадян з проханням припинити показ реклами під час трансляції телепередач, порушувалися питання стосовно відновлення проводового радіомовлення та  культури мовлення дикторів телебачення і радіомовлення.

Постійною є тема захисту суспільної моралі на телебаченні. Як правило, нарікання стосуються телерадіоорганізацій недержавної форми власності.

До програми ″Українська книга″ включаються твори, запропоновані авторами  у своїх листах.

Особливої уваги надається розгляду звернень громадян у яких порушуються питання щодо випуску творів, тематично пов″язаних з річницями і подіями, відзначення яких передбачено Указами і Розпорядженнями Президента України. Наприклад, «Про заходи у зв″язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні″, ″Про оголошення в Україні 2008 року Роком пам″яті  жертв Голодомору″, ″Про заходи у зв″язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років″, ″Про відзначення 90-ї річниці подвигу Героїв Крут″, ″Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам″яті її учасників″, «Про вшанування пам″яті Василя Стуса″, ″Про відзначення 200-річчя від дня народження М.В.Гоголя″, ″Про заходи щодо популяризації творів лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка″, інших.  

У першому півріччі поточного року усі звернення громадян, що надійшли до Держкомтелерадіо, розглядалися керівництвом Комітету, згідно з дорученнями порушені питання опрацьовувалися структурними підрозділами  відповідно до функціональних обов″язків  вживалися необхідні заходи та у встановлені діючим законодавством терміни авторам листів надавалися відповіді.

З метою забезпечення належної інформованості населення про стан роботи зі зверненнями громадян, проведення широкої роз″яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом Комітетом надіслано відповідні листи Національній телекомпанії України, Національній радіокомпанії України, ДТРК ″Всесвітня служба ″Українське телебачення і радіомовлення″, ДТРК ″Культура, обласним державним телерадіокомпаніям.

Згідно з дорученнями Кабінету Міністрів України Держкомтелерадіо постійно забезпечує висвітлення участі членів Уряду у роботі прямих телефонних ліній Кабінету Міністрів.

 

 

 

[повернутись