Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Наказ № 44 від 26.02.08 "Про внесення змін до наказу № 64 "Про посадові оклади журналістів"
12.03.2008 | 10:13 | Фінансово-економічний департамент

Н А К А З

 

 

26 лютого 2008 року                                                                                                      № 44

 

 

Про внесення змін до наказу Держкомтелерадіо

України від 22 березня 2006 р. № 64 «Про посадові

оклади журналістів, на яких поширюється дія

Закону України «Про державну підтримку засобів

масової інформації та соціальний захист журналістів»

 

 

Керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 року № 377 «Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та від 6 лютого 2008 року № 34 «Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України», н а к а з у ю:

1. Додаток до наказу Держкомтелерадіо України від 22 березня 2006 р.    № 64 «Про посадові оклади журналістів, на яких поширюється дія Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» викласти в редакції, що додається.

         2. Установити, що підвищення посадових окладів журналістів державних телерадіоорганізацій системи Держкомтелерадіо України, оплата праці яких провадиться згідно з цим наказом, здійснюється в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання телерадіоорганізацій.

3. Керівникам Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, державної телерадіомовної компанії “Крим”, регіональних, обласних державних  телерадіокомпаній, державної телекомпанії “Культура” та телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”:

3.1. Для реалізації норм цього наказу переглянути власні рішення щодо встановлення видів та розмірів надбавок і преміювання, виходячи з обсягів видатків на оплату праці, передбачених в планах асигнувань телерадіокомпаній.

         3.2. Внести відповідні зміни до штатних розписів своїх телерадіокомпаній і в місячний термін подати їх на затвердження.

 

         4. Адміністративно-господарському департаменту забезпечити доведення наказу до  Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, державної телерадіомовної компанії “Крим”, регіональних, обласних державних  телерадіокомпаній, державної телекомпанії “Культура” та телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”.

         5. Департаменту інформаційної політики розмістити  текст наказу  на офіційному сайті Комітету.

         6. Посадові оклади журналістів державних телерадіоорганізацій, затверджені цим наказом, застосовуються з 1 лютого 2008 року. 

         7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Курдіновича О.В.

 

Голова Комітету                                                                                                                   Едуард Прутнік

 

 

 

 

 

Додаток до наказу № 44

Держкомтелерадіо України

від 29 лютого 2008 року

Посада журналіста

Посада керівного працівника, спеціаліста центрального апарату Держкомтелерадіо України

Посадовий оклад журналіста*                     (грн.)

мінімальний

максимальний

Заступник керівника

Начальник управління, самостійного відділу

2671

2981

Директор програм, директор творчого (творчо-виробничого) об’єднання,                                       заступник директора програм

Заступник начальника управління, самостійного відділу

2574

2875

Заступник директора творчого (творчо-виробничого) об’єднання, головний редактор об"єднання, головний музичний редактор об’єднання, головний редактор головної редакції

Начальник відділу у складі управління

2417

2496

Завідувач відділу (творчого), редакції, корпункту;  заступник головного редактора об"єднання,  заступник головного  музичного редактора об’єднання, заступник головного редактора головної редакції, редактор відповідальний (завідувач) міської редакції мовлення                 

Заступник начальника відділу у складі управління

2347

2423

Головний редактор відділу, редакції;  заступник завідувача відділу (творчого), редакції, корпункту

Головний спеціаліст

1622

1777

Відповідальний секретар,  головний випусковий,  керівник групи (творчої),  оглядач політичний, оглядач,   кореспондент в іноземній державі

Головний спеціаліст,                            

 

 

 провідний спеціаліст

1390

1777

Коментатор, ведучий програми, кореспондент спеціальний, кореспондент власний,  відповідальний випусковий, старший редактор

 провідний спеціаліст

1390

1427

Кореспондент, редактор,  редактор літературний,  редактор музичний,   випусковий

провідний спеціаліст

 

 

спеціаліст І категорії,

1133

1427

спеціаліст ІІ категорії

 

 

Примітка: Посадовий оклад журналіста визначено як суму посадового окладу  та доплати за ранг на рівні нижчого рангу в межах категорії, до якої віднесено посаду відповідного державного службовця

Директор фінансово-економічного департаменту     Д.В.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[повернутись