Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Розпочато прийом документів від представників інститутів громадянського суспільства для участі у формуванні нового складу громадської ради при Держкомтелерадіо
01.09.2021 | 15:18 | Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ

Ініціативна група з підготовки формування складу громадської ради Держкомтелерадіо оголошує про початок прийому документів від представників інститутів громадянського суспільства для участі в рейтинговому електронному голосуванні.

Орієнтовна дата проведення рейтингового електронного голосування21 жовтня 2021 р., час проведення - 10.00.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Держкомтелерадіо повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у видавничій та інформаційній сферах, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інших інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у видавничій та інформаційній сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.

Делеговані інститутами громадянського суспільства особи повинні до 21.09.2021 надати ініціативній групі наступні документи:

1. Заява про делегування кандидата для участі в рейтинговому електронному голосуванні із формування нового складу громадської ради при Держкомтелерадіо (заява складена у довільній формі і підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства).

2. Ухвалене у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

3. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто.

4. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності).

5. Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення
органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.

6. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

7. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді.

8. Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються лише в електронному вигляді.

У паперовому вигляді документи надсилаються рекомендованим листом за адресою: 01001, м. Київ-1, вул. Прорізна, 2, Держкомтелерадіо (для Божко Світлани Михайлівни).

В електронному вигляді документи надсилаються на адресу: pr@tvradio.gov.ua

Тел. для довідок: 278-64-52. Секретар ініціативної групи – Божко Світлана Михайлівна.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності). Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Всі документи, що подаються, та їх копії, мають бути оформлені відповідно до Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 No 55).

 

 

[повернутись