Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

ДНУ "Енциклопедичне видавництво" запрошує науковців до обговорення проблем змістовного наповнення сучасних енциклопедій
12.10.2020 | 09:24 | Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» запрошує провідних фахівців наукових установ та закладів вищої освіти взяти участь у науковій конференції «Традиції та новації в світовій енциклопедистиці».  Захід попередньо заплановано на 16 листопада 2020 р. У його рамках планується обговорення теоретичних та прикладних проблем змістового наповнення сучасних енциклопедій.

 

Основна проблематика дискусії:

  • знакові постаті та явища в історії енциклопедистики;
  • українські енциклопедичні проекти та світова енциклопедистика;
  • контент сучасних енциклопедій;
  • дизайн сучасних енциклопедій;
  • технологічні принципи розробка та функціонування енциклопедичного порталу;
  • мова і стиль енциклопедичних видань;
  • регіональна енциклопедистика: типологія, стиль, контент, функції;
  • регіональні та краєзнавчі енциклопедії України як глокальні медії;
  • проблеми здоровя в енциклопедичному контенті;
  • сучасна українська енциклопедистика та виклики інформаційної війни.

 

Для участі у науковій конференції необхідно до 25 вересня 2020 р. зареєструватися на сайті установи: https://ev.vue.gov.ua/tradicii-ta-novacii-v-svitoviy-enciklopedistici-2020/ або надіслати заявку з поміткою «наукова конференція» (див. реєстраційну форму) на обидві електронні адреси:

vuencyclopedia1@gmail.com

tatianafilimonova2020@gmail.com

 

Увага! Час і місце проведення конференції буде уточнено й повідомлено додатково.

Матеріали наукової конференції будуть опубліковані у збірнику тез та колективній монографії. Участь у науковій конференції та публікація матеріалів безкоштовні.

Координатори заходу:

Каченюк Ірина Миколаївна

тел. +(044)-235-61-62

Філімонова Тетяна Віталіївна

(+38) 098-655-24-06

тел.: (044)-235-61-62

                                          РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника наукової конференції

Традиції та новації в світовій енциклопедистиці

16 жовтня 2020 року

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий  ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

(повна  назва організації)

 

Посада

 

Назва доповіді

 

Контактний телефон

 

Електронна пошта

 

Форма участі у круглому столі

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

 

 

 

 

СТАТТІ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ ВИМОГАМ:

 

         Змістово стаття має бути логічно послідовною і містити: виклад суті проблеми, її актуальності; характеристику стану вивчення проблеми (історіографія); основний зміст дослідження; висновки.

         Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Усі скорочення, які вживаються у статті вперше, слід розшифровувати. Наприклад: Центральний державний історичний архів України у місті Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові).

         Мова — українська;

Покликання на літературу подаються у квадратних дужках, наприклад, [4:17]. У цьому прикладі «4» означає номер у списку літератури, який у кінці статті укладається за абеткою, «17» означає номер сторінки.

         Оформлення: у правому верхньому куті — ім’я, по-батькові та прізвище автора (кегль 14, шрифт жирний), нижче по центру — назва статті(кегль 14, шрифт жирний);

         на початку статті — анотація українською мовою (5-8 рядків курсивом) та ключові слова (5-8 слів, курсивом);

         у правому верхньому куті — ім’я та прізвище автора англійською, нижче по центру — назва статті англійською;

         анотація та ключові слова англійською мовою.

         Обсяг наукової статті — 20-40 тис. знаків (разом із бібліографією), MSWord, шрифт TimesNewRoman, 14 кеглем з інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів), без нумерації сторінок.

         Лапки у тексті — «».

         Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff , розмір — 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після анотації.

 

Приклади оформлення списку літератури

1.      Берташ В. М. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 06.08.2012).

2.      Прізвище та ініціали. Назва статті // Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С.26–39.

3.      Швецова-Водка Г. М. Документознавство: слов.-довід. термінів і понять: навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 319 с.

 

 

 

[повернутись