Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" запрошує фахівців наукових установ та закладів вищої освіти, представників влади та громадськості взяти участь у науковій конференції "Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу"
02.09.2019 | 12:45 | Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» запрошує фахівців наукових установ та закладів вищої освіти, представників влади та громадськості взяти участь у науковій конференції «Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу», яка відбудеться 30 жовтня 2019 р.

До обговорення пропонуються теоретичні та прикладні проблеми змістового наповнення сучасних енциклопедій.

 

Основна проблематика дискусії:

 

v      сучасна українська енциклопедистика: здобутки, проблеми, перспективи;

v      порівняльна характеристика української та зарубіжної енциклопедистики;

v      сучасна українська енциклопедистика та виклики цифрового світу;

v      «Велика українська енциклопедія» — мультимедійний проект національної ваги;

v      сучасна енциклопедистика та диверсифікація аудиторії;

v      регіональні та краєзнавчі енциклопедії України як глокальні медії;

v      принципи та критерії науково-інформаційного наповнення сучасних енциклопедій;

v      естетика та етика енциклопедичного контенту;

v      сучасна українська енциклопедистика та виклики інформаційної війни;

v      технічні принципи розроблення та функціонування енциклопедичного проекту;

v      мова і стиль енциклопедичних видань;

v      актори світової енциклопедистики.

 

Для участі у науковій конференції необхідно до 01 жовтня 2019 р. надіслати заявку з поміткою «наукова конференція» (див. реєстраційну форму на с. 2) на обидві електронні адреси:

vuencyclopedia1@gmail.com

bvoll@ukr.net

Про час і місце проведення конференції буде повідомлено додатково.

Матеріали наукової конференції будуть опубліковані в колективній монографії.

Участь у науковій конференції та публікація матеріалів безкоштовні.

 

Координатори заходу:

Каченюк Ірина Миколаївна

тел. +(044)-235-61-62

Бабка Володимир Леонідович

(+38) 098-881-97-85

тел.: (044)-235-61-62

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника наукової конференції

Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу

 

30 жовтня 2019 року

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий  ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

(повна  назва організації)

 

Посада

 

Назва доповіді

 

Контактний телефон

 

Електронна пошта

 

Форма участіі

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

 

 

Статті повинні відповідати таким вимогам:

 

-         у правому верхньому куті — ім’я та прізвище автора, нижче по центру — назва статті;

-         на початку статті — анотація українською мовою (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом);

-         у вступі зазначити: актуальність проблеми, огляд літератури за темою дослідження, мета наукової статті;

-         покликання на літературу подаються у вигляді звичайних наскрізних кінцевих виносок без квадратних дужок (наприклад: Упродовж останніх років студії пам’яті активно досліджують А. Киридон[1], Л. Нагорна[2]……);

-         в кінці статті після кінцевих виносок додати анотацію англійською мовою: по центру — слово SUMMARY, з правого боку — ім’я та прізвище автора, нижче — назва статті і текст (переклад з української);

-         текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Усі скорочення, які вживаються у статті вперше, слід розшифровувати. Наприклад: Центральний державний історичний архів України у місті Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові).

-         мова — українська;

-         лапки у тексті —«».

 

Обсяг наукової статті — 20-40 тис. знаків (разом із бібліографією), MSWord, шрифт TimesNewRoman, 14 кеглем з інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів). Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff , розмір — 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після анотації.

________________________________________________________________________

 [1] Киридон А.М. Гетеротопії пам’яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. — К. : Ніка-Центр, 2016. — 320 с.

[2] Нагорна Л.П. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії. — К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. — 328 с.

 

[повернутись