Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА за результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади у першому півріччі 2019 року
04.07.2019 | 09:49 | Управління розвитку інформаційної сфери

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

за результатами проведеного Держкомтелерадіо

моніторингу інформаційного наповнення

офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

у першому півріччі 2019 року

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 493 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади» та згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженим наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.06.2015 № 118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0759-15).

1.2. Мета моніторингу – оцінити рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах.

1.3. Об’єкти моніторингу: офіційні веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій.

1.4. Пошук, класифікація та аналіз інформації на веб-сайтах здійснюється відповідно до переліку параметрів, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов'язковість розміщення якої на веб-сайтах встановлюється законодавством.

1.5. Рівень інформаційного наповнення кожного веб-сайту оцінюється за наступними показниками:

показником наявності інформації (Пн), який визначає рівень наявності інформації на веб-сайті;

показником якості інформаційного наповнення (Пя), який враховує рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності розміщеної на веб-сайті інформації, а також наявність функції пошуку та доступність інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху;

показником інформаційної прозорості (Пі), який характеризує рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень та розраховується як середнє значення двох попередніх показників;

показником динаміки інформаційної прозорості (Пд), який демонструє, чи змінився рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень у звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом та визначається як різниця між значеннями відповідних показників інформаційної прозорості.

1.6. Рейтинг інформаційної прозорості формується шляхом сортування переліку веб-сайтів за зменшенням значень показників інформаційної прозорості.

1.7. Час проведення моніторингу: квітень – червень 2019 року.

1.8. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ» (http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=112507).

 

2. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

2.1. Станом на сьогодні Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна соціальна служба України, Державне агентство інфраструктурних проектів України не мають офіційних веб-сайтів. У зв’язку з цим, проаналізовано офіційні веб-сайти 19 міністерств та 46 інших центральних органів виконавчої влади (загалом – 65 веб-сайтів).

2.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 1 (див. додаток 1), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості, динаміки інформаційної прозорості.

2.3. За результатами аналізу інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 87,26 %;

37 веб-сайтів мають показники інформаційної прозорості більші за середній, 28 веб-сайтів мають показники інформаційної прозорості менші за середній;

максимальне значення показника інформаційної прозорості мають веб-сайти Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства інформаційної політики України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної служби України з питань праці, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби України (100 %);

найменше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Українського інституту національної пам’яті (61,37 %).

2.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади виявлено, що:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 3,49 %;

29 веб-сайтів мають позитивну динаміку інформаційної прозорості (Пд > 0);

рівень інформаційної прозорості 36 веб-сайтів в порівнянні з результатами попереднього моніторингу не зазнав змін (Пд = 0);

 

3. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів обласних та Київської міської державних адміністрацій

3.1. З огляду на російську окупацію Автономної Республіки Крим офіційні веб-сайти Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської державної адміністрації станом на сьогодні не функціонують. У зв’язку з цим, проаналізовано 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади, а саме 24 обласних та Київської міської державних адміністрацій.

3.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 2 (див. додаток 2), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

3.3. За результатами аналізу показників інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади з’ясовано:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 96,62 %;

22 веб-сайти мають показники інформаційної прозорості більші за середній;

показники інформаційної прозорості 3 веб-сайтів менші за середній;

максимальне значення показника інформаційної прозорості мають веб-сайти Хмельницької, Волинської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської обласних держадміністрацій (100 %);

найнижче значення показника інформаційної прозорості має офіційний веб-сайт Тернопільської обласної держадміністрації (74,62 %).

3.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 2,18 %;

14 веб-сайтів мають позитивну динамку інформаційної прозорості (Пд > 0);

на 11 веб-сайтах не спостерігається змін рівня інформаційної прозорості (Пд = 0).

 

4. Типові зауваження та рекомендації

 

До інформаційного наповнення низки веб-сайтів можна пред’явити певні загальні зауваження, пов’язані з відсутністю або оприлюдненням не в повному обсязі інформації, обов’язковість розміщення якої регламентується нормативно-правовими актами.

Зокрема, відсутність:

-          дати розміщення певної інформації на веб-порталі (що не дозволяє визначити рівень актуальності інформації);

-          функцій структурних підрозділів;

-          цільових програм у відповідній сфері;

-          електронних форм звітних документів, що подаються суб’єктами господарювання;

-          інформації про систему обліку інформації, яку зберігає розпорядник (представлені системи обліку нерідко оновлюються нерегулярно, містять відомості лише про частину документів, які перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень);

-          адрес електронної пошти керівників органів виконавчої влади та їх заступників, керівників структурних підрозділів;

-          інформації щодо службових номерів засобів зв’зку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та їх керівників;

-          інформації щодо місць, де надають необхідні запитувачам форми та бланки установ;

-          контактів структурного підрозділу та/або посадових осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту (такі дані пропонується розміщувати у розділі «Контакти», а також у «футері» веб-сайту);

-          Державного Герба України на початку головних сторінок веб-сайтів окремих органів виконавчої влади (який рекомендується розміщувати поруч з найменування органу у «хедері» веб-сайту);

-          інформації щодо установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, їх адрес, номерів телефонів та розпорядку роботи.

           Варто також звернути увагу на неефективну роботу пошукової системи (зазвичай пошук здійснюється лише у розділі «Новини» чи взагалі не працює), відсутність адаптації веб-сайтів до потреб людей з вадами зору та слуху (в кращому випадку змінюється лише шрифт та кольоровий контраст), розташування інформації не в логічних розділах (що ускладнює її пошук).

 

5. Аналіз забезпечення доступності інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху

 

Станом на 21.06.2019 повністю виконали вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху 60 % центральних органів виконавчої влади та 88 % місцевих органів виконавчої влади.

Часткову адаптацію власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху здійснили 4,6 % центральних та 0 % місцевих органів виконавчої влади.

Серед типових зауважень до не повністю модернізованих веб-сайтів можна навести наступні:

- відсутність можливості змінити кольоровий контраст без використання допоміжних технологій, зокрема не розміщено відповідні елементи управління на початку кожної веб-сторінки (як правило, у «хедері» веб-сайту);

- елементи управління для зміни розміру шрифту наявні не на всіх сторінках веб-сайту (часто відсутні на головній сторінці);

- відеоматеріали та графічні матеріали, у тому числі зображення у PDF форматі, не дублюються звичайним текстом;

- відсутні, неповні або незручні для користування мапи сайту та навігаційні ланцюги, в яких має міститися інформація про місцезнаходження веб-сторінок у ієрархічній структурі веб-сайту;

- не всю інформацію представлено на альтернативній версії веб-сайту, наприклад, у адаптованому варіанті наявні лише новини.

Водночас 35,4 % центральних (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житло-комунального господарства України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство культури України, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів України, Державна служба статистики України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна інспекція ядерного регулювання України, Антимонопольний комітет України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державна служба експортного контролю України, Державне агентство рибного господарства України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України,  державне агентство резерву України, державне агентство України з питань кіно, Державна служба України з безпеки на транспорті, Український інститут національної пам’яті) та 12 % місцевих органів виконавчої влади (Миколаївська, Сумська, Тернопільська обласні держадміністрації) наразі продовжують вживати заходів щодо модернізації своїх веб-сайтів.

 

6. Підсумки та пропозиції

Підсумовуючи проведену роботу, можна зробити висновок, що більше звертають увагу на результати моніторингу обласні державні адміністрації, ніж центральні органи виконавчої влади. Представники ОДА завжди звертаються за робочими матеріалами моніторингу, враховують та намагаються виправляти недоліки. Більшість сайтів ОДА вже повністю адаптовано для людей з вадами зору та слуху на відміну від сайтів центральних органів виконавчої влади (відповідно 88% та 60%).

Водночас певна позитивна динаміка спостерігається як на сайтах місцевих органів виконавчої влади, так і на сайтах центральних органів виконавчої влади.

Найкращими серед центральних органів виконавчої влади визначено офіційні веб-сайти Міністерства аграрної політики, Міністерства інфраструктури України, Міністерства інформаційної політики, Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної служби України з питань праці, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Адміністрації Державної прикордонної служби України, а серед місцевих органів виконавчої влади – офіційні веб-сайти Хмельницької, Волинської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської обласних держадміністрацій.

Водночас значну динаміку зростання інформаційної прозорості серед центральних органів виконавчої влади продемонстрували Міністерство аграрної політики України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державна служба морського та річкового транспорту України, Національне агентство України з питань державної служби, державне космічне агентство України, державна екологічна інспекція України, Національна служба здоров’я України, Державна авіаційна служба України, Державна інспекція енергетичного нагляду, Державне бюро розслідувань, а серед місцевих органів виконавчої влади – Хмельницька, Чернівецька, Київська обласні держадміністрації, що обумовлено насамперед реалізованими заходами щодо адаптації власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху.

З метою подальшого підвищення інформаційної відкритості органів виконавчої влади пропонуємо суб’єктам владних повноважень, офіційні веб-сайти яких стали об’єктами даного дослідження, ознайомитись з представленою аналітичною довідкою та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також продовжити адаптацію власних веб-сайтів до потреб користувачів з порушеннями зору та слуху відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 730 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302» та спільного наказу Держкомтелерадіо та Мінрегіону від 16.02.2015 № 24/26 «Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2015 р. за № 240/26685.

Протягом жовтня – грудня 2019 року Держкомтелерадіо проведе черговий моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та за його результатами поінформує Кабінет Міністрів України у встановленому порядку.

 

[повернутись