Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Наказ Держкомтелерадіо від 27.06.2018 №404 "Про внесення змін до деяких наказів Держкомтелерадіо"
09.07.2018 | 12:03 | Сектор управління державним майном та корпоративними правами держави

 

http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

27 червня 2018 р.                    м. Київ                            №404

 

 

Про внесення змін до деяких

наказів Держкомтелерадіо

 

 

         Відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», постанов Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 № 802 «Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство», від 18.08.2017 № 614 «Питання перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», від 10.12.2003 № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна», від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності», на підставі Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 341, з урахуванням листа державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» від 14.06.2018 № Л-6/1,

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до наказу Держкомтелерадіо від 21.12.2018 № 519 «Про перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», виклавши абзаци тринадцятий і чотирнадцятий пункту 3 в такій редакції:

- «подання на затвердження Держкомтелерадіо акту оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, проекту статуту акціонерного товариства і, в разі потреби, проект плану реструктуризації»;

- «складення передавального акту після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами, та подання його (у чотирьох примірниках) на затвердження Держкомтелерадіо»;

2. Внести зміни у додаток до наказу Держкомтелерадіо від 15.01.2018 № 22 «Про затвердження плану перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм», виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Внести зміни до наказу Держкомтелерадіо від 17.01.2018 № 23 «Про заходи щодо утворення публічного акціонерного товариства «Укртелефільм», виклавши абзац третій пункту 2 в такій редакції:

- «визначити 30 червня 2018 року датою, на яку здійснюється попередня інвентаризація необоротних активів ЦМК, та 31 серпня 2018 року - датою, станом на яку здійснюється оцінка майна та визначається вартість майна ЦМК»;

  4. Сектору управління державним майном та корпоративними правами держави (Нечаєнко Т.С.) подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України план перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм» у новій редакції.

    5 . Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Голова Держкомтелерадіо                                                                    О. І. Наливайко

 

 

Додаток до наказу Держкомтелерадіо

від «27» червня 2018 № 404

 

 

План перетворення

 

державного підприємства

«Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм»

у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм»

№№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

 

11

           Комісії з перетворення державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (далі – комісія з перетворення) попередити працівників державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (далі – підприємство) у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм» (далі – товариство) про перетворення підприємства у публічне акціонерне товариство «Укртелефільм» та забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством під час  перетворення

до 15 січня

 

 

постійно

 

22

Комісії з перетворення вжити всіх необхідних заходів для вирішення питання погашення заборгованості по заробітній платі працівників підприємства.

до моменту перетворення в товариство

 

33

Держкомтелерадіо спільно з інвентаризаційною комісією та комісією з перетворення виявити державне майно підприємства, що не підлягає приватизації, та розробити умови його подальшого використання

до 31 серпня

 

44

Комісії з перетворення вжити заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості підприємства в установленому законодавством порядку

до складання передавального акту

 

55

Комісії з перетворення забезпечити проведення аудиту для підтвердження правильності ведення бухгалтерського обліку підприємства на дату оцінки, достовірності і повноти фінансової звітності та передавального балансу, складеного за результатами переоцінки необоротних активів підприємства

до складання акту оцінки майна

 

66

Комісії з перетворення розробити та подати Держкомтелерадіо проект статуту товариства та план реструктуризації (у разі потреби)

протягом  5 робочих днів з дня затвердження акту оцінки майна

 

77

Комісії з перетворення скласти передавальний акт після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та подати його у чотирьох примірниках на затвердження Держкомтелерадіо

протягом 7 робочих днів з дня затвердження акту оцінки майна

 

88

Держкомтелерадіо затвердити передавальний акт (у чотирьох примірниках), проект статуту товариства, план реструктуризації (у разі потреби), склад наглядової ради товариства та прийняти рішення про випуск його акцій

протягом 5 робочих днів з дня отримання від комісії з перетворення передавального акту

 

99

Голові комісії з перетворення забезпечити подання документів, визначених законодавством, для проведення державної реєстрації припинення підприємства та утворення товариства

протягом двох робочих днів з дня затвердження передавального акту

 

110

Комісії з перетворення інформувати Держкомтелерадіо про хід перетворення підприємства у товариство

щотижнево

 

11

Комісії з перетворення вжити інші заходи, які необхідні для припинення підприємства, у тому числі щодо повідомлення контролюючих органів про початок процедури припинення підприємства.

постійно

 

Заходи щодо підготовки оцінки майна, складання її результатів та затвердження

112

Подання комісією з перетворення на затвердження Держкомтелерадіо складу інвентаризаційної комісії підприємства

до 15 січня

 

113

Прийняття Держкомтелерадіо рішення про утворення інвентаризаційної комісії підприємства, затвердження її персонального складу, визначення дати попередньої інвентаризації необоротних активів та визначення дати проведення оцінки.

до 17 січня

 

114

Проведення інвентаризаційною комісією попередньої інвентаризації необоротних активів, складення матеріалів інвентаризації (зведений акт № 1 інвентаризації майна (форма згідно додатку 6 до Методики) та інші матеріали інвентаризації) та подання зведеного акту № 1 інвентаризації майна на затвердження Держкомтелерадіо

до 10 липня

 

 

115

Затвердження Держкомтелерадіо складеного інвентаризаційною комісією зведеного акту № 1 інвентаризації майна (результатів попередньої інвентаризації)

до 13 липня

 

 

116

Складення інвентаризаційною комісією переліку № 1 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці (форма згідно додатку 6 до Методики) та подання його на затвердження Держкомтелерадіо

до 17 липня

 

117

Затвердження Держкомтелерадіо складеного інвентаризаційною комісією переліку № 1 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці

до 20 липня

 

 

118

Подання комісією з перетворення матеріалів попередньої інвентаризації (зведений акт № 1 та перелік № 1) Фонду державного майна України (його регіонального підрозділу)

до 31 липня

 

 

119

Відбір Фондом державного майна України на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку необоротних активів, і укладення з ним договору про їх оцінку

договір укладається не пізніше ніж за п’ять днів до дати оцінки

 

220

Проведення комісією з інвентаризації повної інвентаризації активів та зобов'язань, складення нею матеріалів інвентаризації (зведений акт № 2 інвентаризації майна (форма згідно додатку 6 до Методики) та інші матеріали інвентаризації) та переліку № 2 необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці (форма згідно додатку 6 до Методики) та подання їх на розгляд та схвалення до комісії з перетворення

з 31 серпня

по 17  вересня

 

221

Подання комісією з перетворення до Фонду державного майна України вихідних даних щодо оцінюваних необоротних активів, мінімальний обсяг яких встановлюється Фондом державного майна

з 31 серпня по 13 вересня

 

222

Розгляд та схвалення комісією з перетворення поданих інвентаризаційною комісією матеріалів інвентаризації та переліку № 2 і подання матеріалів повної інвентаризації (зведений акт № 2 та перелік № 2) до Держкомтелерадіо на затвердження

до 18 вересня

 

 

223

Затвердження Держкомтелерадіо матеріалів повної інвентаризації (зведений акт № 2 та перелік № 2), схвалених комісією з перетворення

до 24 вересня

 

 

224

Подання затверджених матеріалів повної інвентаризації (зведений акт № 2 та перелік № 2) до Фонду державного майна України (його регіонального відділення)

до 25 вересня

 

 

225

Проведення суб'єктом оціночної діяльності незалежної оцінки необоротних активів та подання звіту про оцінку майна разом з висновком про вартість майна для рецензування до Фонду державного майна України (замовника)

 

до 4 жовтня

 

226

Рецензування оцінювачем, що перебуває у штаті Фонду державного майна України (його регіонального підрозділу), звіту про оцінку

до 17 жовтня (не пізніше 13 календарних днів після дати надходження такого звіту)

 

227

Подання Фондом державного майна України (його регіональним підрозділом) комісії з перетворення матеріалів незалежної оцінки для складення передавального балансу

до 18 жовтня (Не пізніше 48 календарних днів після дати оцінки)

 

28

Складення підприємством передавального балансу на дату оцінки

до 22 жовтня

 

229

Складення комісією з перетворення акта оцінки майна (форма згідно додатку 2 Методики) та подання його для рецензування до Фонду державного майна України (його регіонального підрозділу)

до 24 жовтня

 

330

Рецензування Фондом державного майна України (його регіональним підрозділом) акта оцінки майна

до 25 жовтня

 

 

331

Затвердження Держкомтелерадіо акта оцінки майна, складеного комісією з перетворення та рецензованого Фондом державного майна України (його регіональним підрозділом)

до 25 жовтня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[повернутись