Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Зразок заяви у зв'язку із переоформленням Свідоцтва (для юридичної особи)
10.01.2017 | 16:10 | Управління видавничої справи і преси

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

щодо  переоформлення Свідоцтва

про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

(для юридичної особи)

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

       З А Я В А

           Згідно з вимогами статті 16 Закону України “Про видавничу справу” просимо переоформити Свідоцтво (№ ___ від _____):

Повне та скорочене найменування суб’єкта видавничої справи (відповідно до  Статуту та та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).).

у зв’язку із: (вказати підставу (підстави) відповідно до статтті 16 Закону України «Про видавничу справу»)       

Відомості про юридичну особу: 

Засновник (співзасновники):

- прізвище, ім’я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), (повна адреса (поштовий індекс, область, населений пункт, район в разі наявності, вулиця, номер будинку, номер квартири в разі наявності), номери засобів зв’язку (якщо засновник (співзасновники) – фізична(і) особа (и);

- повне найменування, місцезнаходження  відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) (повна адреса (поштовий індекс, область, населений пункт, район в разі наявності, вулиця, номер будинку, номер офісу (квартири) в разі наявності), номери засобів зв’язку (якщо засновник - юридична особа).

Вид (види) діяльності у видавничій справі (використовуються терміни відповідно до статті 1 Закону України «Про видавничу справу»):

 

- видавнича діяльність,

- виготовлення видавничої продукції,

- розповсюдження видавничої продукції.

Місцезнаходження  юридичної особи: (повна адреса (поштовий індекс, область, населений пункт, район в разі наявності, вулиця, номер будинку, номер офісу (квартири) в разі наявності) відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)

Номери засобів зв’язку: _

Посада, ПІБ та підпис керівника

 

Дата

 

До заяви додається:

 - нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи;

 

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою).

 

 

 

[повернутись