Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Зразок заяви (для юридичної особи)
10.01.2017 | 16:04 | Управління видавничої справи і преси

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

про внесення суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів

видавничої продукції

(для юридичної особи)

Державний комітет телебачення

і радіомовлення України

З А Я В А

           Згідно з Законом України “Про видавничу справу” просимо  внести до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції:

Повне та скорочене найменування (відповідно до Статуту та даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Відомості про юридичну особу: 

засновник (співзасновники):

 - прізвище, ім’я, по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (повна адреса (поштовий індекс, область, населений пункт, район в разі наявності, вулиця, номер будинку, номер квартири в разі наявності), номери засобів зв’язку (якщо засновник (співзасновники) – фізична(і) особа (и);

-  повне найменування, місцезнаходження  відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (повна адреса (поштовий індекс, область, населений пункт, район в разі наявності, вулиця, номер будинку, номер офісу (квартири) в разі наявності), номери засобів зв’язку (якщо засновник - юридична особа).

Вид (види) діяльності у видавничій справі (використовуються терміни відповідно до статті 1 Закону України «Про видавничу справу»):

 

- видавнича діяльність,

- виготовлення видавничої продукції,

- розповсюдження видавничої продукції.

Місцезнаходження  юридичної особи: (повна адреса (поштовий індекс, область, населений пункт, район в разі наявності, вулиця, номер будинку, номер офісу (квартири) в разі наявності) відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)

Номери засобів зв’язку:

Посада, ПІБ та підпис керівника

 

Дата

 

До заяви додається:

 - нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи;

 

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою).

 

 

[повернутись