Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Аналітична довідка за результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади у другому півріччі 2015 року
11.01.2016 | 16:07 | Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

за результатами проведеного Держкомтелерадіо

моніторингу інформаційного наповнення

офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

у другому півріччі 2015 року

 

1. Загальні відомості

1.1. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади здійснено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» та згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженим наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.06.2015 № 118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204.

1.2. Мета моніторингу – оцінити рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах.

1.3. Об’єкти моніторингу: офіційні веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій.

1.4. Пошук, класифікація та аналіз інформації на веб-сайтах здійснювався відповідно до переліку параметрів, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов'язковість розміщення якої на веб-сайтах встановлюється нормативно-правовими актами.

1.5. Рівень інформаційного наповнення кожного веб-сайту оцінювався за наступними показниками:

показником наявності інформації (Пн), який визначає рівень наявності інформації на веб-сайті відповідно до вимог чинного законодавства;

показником якості інформаційного наповнення (Пя), який враховує рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності розміщеної на веб-сайті інформації, наявність функції пошуку та доступність інформації для сприйняття особами з вадами зору та слуху;

показником інформаційної прозорості (Пі), який характеризує рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень та розраховується як середнє значення двох попередніх показників;

показником динаміки інформаційної прозорості (Пд), який демонструє, чи змінився рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень у звітному періоді в порівнянні з попереднім та визначається як різниця між значеннями відповідних показників інформаційної прозорості.

1.6. Рейтинг інформаційної прозорості сформовано шляхом сортування переліку веб-сайтів за зменшенням значень показників інформаційної прозорості.

1.7. Час проведення моніторингу: жовтень – грудень 2015 року.

1.8. Результати моніторингу розміщено на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (http://comin.kmu.gov.ua/) у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ».

 

2. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

2.1. Держкомтелерадіо здійснив моніторинг 55 офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади: 17 міністерств та 38 інших центральних органів виконавчої влади.

Водночас офіційні веб-сайти Національної поліції України та Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя перебуваються в процесі створення, тестування та наповнення, а тому до уваги не бралися, а Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державна служба України з безпеки на транспорті, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державне агентство України з питань відновлення Донбасу, Державна інспекція енергетичного нагляду України, Державна аудиторська служба України, Національне агентство з питань запобігання корупції знаходяться в процесі утворення, реорганізації та станом на сьогодні не мають офіційних веб-сайтів.

2.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 1 (див. додаток 1) та Таблицю 2 (див. додаток 2).

Таблиця 1 містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У цій таблиці для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

Таблиця 2 містить узагальнені дані щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У ній для кожного виду інформації, за яким здійснювався моніторинг, подано узагальнені значення показників наявності інформації та якості інформаційного наповнення.

2.3. За результатами аналізу інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади встановлено:

жоден веб-сайт не має максимального значення показника інформаційної прозорості;

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 71,39 %;

32 веб-сайти мають показники інформаційної прозорості більші за середній, 23 веб-сайти мають показники інформаційної прозорості менші за середній;

найбільше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Адміністрації Державної прикордонної служби України (87,21 %);

найменше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Українського інституту національної пам’яті (50,19 %).

2.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади виявлено наступне:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 0,74 %;

30 веб-сайтів мають позитивну динаміку інформаційної прозорості (Пд > 0);

рівень інформаційної прозорості 20 веб-сайтів у порівнянні з результатами попереднього моніторингу не зазнав змін (Пд = 0);

5 веб-сайтів мають від’ємні значення показника динаміки інформаційної прозорості (Пд < 0), що, головним чином, обумовлено несвоєчасним оновленням інформації на веб-сайтах або непрацюючою пошуковою системою.

 

3. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів обласних та Київської міської державних адміністрацій

3.1. Держкомтелерадіо провів моніторинг 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади, а саме 24 обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Водночас офіційні веб-сайти Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської державної адміністрації станом на сьогодні не працюють.

3.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 3 (див. додаток 3) та Таблицю 4 (див. додаток 4).

Таблиця 3 містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

Таблиця 4 містить узагальнені дані щодо рівня представлення видів інформації на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади. У ній для кожного виду інформації, за яким здійснювався моніторинг, наведено узагальнені значення показників наявності інформації та якості інформаційного наповнення.

3.3. За результатами аналізу показників інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади з’ясовано:

жоден веб-сайт не має максимального значення показника інформаційної прозорості;

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 77,05 %;

8 веб-сайтів мають показники інформаційної прозорості більші за середній, показники інформаційної прозорості 17 веб-сайтів менші за середній;

найбільше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Рівненської обласної держадміністрації (87,15 %);

найнижче значення показника інформаційної прозорості має офіційний веб-сайт Хмельницької обласної державної адміністрації (69,49 %).

3.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 0,65 %;

8 веб-сайтів мають позитивну динамку інформаційної прозорості (Пд > 0);

на 15 веб-сайтах не спостерігається змін рівня інформаційної прозорості (Пд = 0);

2 веб-сайти мають від’ємні значення показника динаміки інформаційної прозорості (Пд < 0).

 

4. Підсумки та рекомендації

За результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади у другому півріччі 2015 року виявлено наступне.

Загалом спостерігається тенденція до зростання інформаційної відкритості та прозорості в діяльності суб’єктів владних повноважень. Відмічається позитивна динаміка інформаційного наповнення веб-сайтів, збільшились кількісні показники представленої інформації, вона стала більш актуальною та систематизованою.

Найкращим серед центральних органів виконавчої влади визначено офіційний веб-сайт Адміністрації Державної прикордонної служби України, а серед місцевих органів виконавчої влади – офіційний веб-сайт Рівненської обласної держадміністрації.

Відчутну динаміку зростання інформаційної прозорості серед центральних органів виконавчої влади продемонстрували Державна казначейська служба України (11,68 %) та Міністерство освіти і науки України (10,24 %), а серед місцевих органів виконавчої влади – Черкаська обласна держадміністрація (14,45 %), що обумовлено, насамперед, реалізованими заходами щодо адаптації власних веб-сайтів до потреб осіб з вадами зору та слуху.

Водночас до низки веб-сайтів є певні зауваження, а саме:

відсутність або наявність не в повному обсязі інформації, обов’язковість розміщення якої регламентується нормативно-правовими актами;

несвоєчасне розміщення матеріалів;

оприлюднення інформації без зазначення дати, що не дозволяє визначити рівень її актуальності;

розташування інформації не в логічних розділах, через що не забезпечується простота та зручність доступу до неї;

відсутність або неефективна робота пошукових систем;

обмежений доступ до інформації користувачам з вадами зору та слуху.

Системи обліку публічної інформації наявні не на всіх веб-сайтах, нерідко вони оновлюються нерегулярно, містять відомості лише про частину документів, які перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень.

Часто на веб-сайтах відсутня контактна інформація структурного підрозділу та/або посадових осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту.

На багатьох веб-сайтах не розміщено адреси електронної пошти керівників органів, їх заступників, керівників структурних підрозділів, не скрізь оприлюднено основні функції структурних підрозділів, правила внутрішнього трудового розпорядку, порядок та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

Невисокі показники наявності має інформація щодо цільових програм та розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи, натомість вже представлені матеріали інколи неактуальні або не структуровані у вигляді окремого тематичного розділу та мають низьку навігаційну доступність.

На веб-сайтах деяких місцевих органів виконавчої влади спостерігається низький рівень наявності інформації щодо розрахунків за енергоносії, адрес, номерів телефонів, розпорядку роботи установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

На початку головної сторінки деяких веб-сайтів відсутній Державний Герб України, як того вимагає чинне законодавство.

Крім того, деякими органами виконавчої влади для забезпечення представлення в мережі Інтернет власних веб-сайтів використовуються зареєстровані не в домені GOV.UA доменні імена, що суперечить вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 851 «Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернету».

Звертаємо увагу, що жоден веб-сайт не має стовідсоткового показника інформаційної прозорості, оскільки, зокрема, не забезпечено в повному обсязі доступність інформації для сприйняття особами з вадами зору та слуху. Так, до більшості веб-сайтів можна висунути наступні зауваження:

на початку кожної веб-сторінки відсутні елементи управління, які надають можливість користувачу змінити розмір шрифту та кольоровий контраст;

аудіо- та відеоматеріали не супроводжуються текстом, еквівалентним інформації, що містить аудіо- та відеозапис;

графічні матеріали не дублюються за допомогою звичайного тексту;

не реалізовано у текстовому вигляді навігаційний ланцюг з інформацією щодо місцезнаходження кожної веб-сторінки в ієрархічній структурі веб-сайту;

не забезпечено зручну навігацію по веб-сайту за допомогою клавіатури комп’ютера;

відсутня мапа сайта.

З огляду на зазначене, Держкомтелерадіо пропонує центральним та місцевим органам виконавчої влади, офіційні веб-сайти яких стали об’єктами даного дослідження, ознайомитись з представленою аналітичною довідкою, вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків та прискорити адаптацію власних веб-сайтів до потреб користувачів з вадами зору та слуху.

Протягом квітня – червня 2016 року Держкомтелерадіо проведе черговий моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та за його результатами поінформує Кабінет Міністрів України у встановленому порядку.

 

Додатки до аналітичної довідки дивитися тут

 

 

[повернутись