Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Наказ Держкомтелерадіо від 25.08.2015 №181 "Про реорганізацію Херсонської обласної державної телерадіокомпанії "
27.08.2015 | 16:22 | Управління внутрішнього аудіту

 

http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

25 серпня 2015 р.                           м. Київ                             № 181

 

Про реорганізацію Херсонської обласної

державної телерадіокомпанії «Скіфія»

 

Відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про управління об'єктами державної власності»,  «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» та постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 567 «Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Постанова), на підставі Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 341

НАКАЗУЮ:

 

1.  Припинити діяльність Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія» (ідентифікаційний код 02841554, місцезнаходження: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Перекопська, 10, далі – Телерадіокомпанія) шляхом приєднання до Національної телекомпанії України (ідентифікаційний код 23152907, місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 42).

2.  Створити комісію з реорганізації Телерадіокомпанії (далі – Комісія) та затвердити її персональний склад згідно з додатком 1 до цього наказу.

3.  Визначити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з дня, встановленого абзацом шостим пункту 21 Розділу IV Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

4.  Встановити, що заявлення кредиторами своїх вимог до Телерадіокомпанії та їх розгляд здійснюється у порядку, визначеному законодавством, з урахуванням перехідних та прикінцевих положень Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

5.  Голові Комісії:

з метою внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про рішення щодо припинення юридичної особи, у триденний термін з дня прийняття даного наказу подати його (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові;

до 31 серпня 2015 року у встановленому порядку попередити працівників Телерадіокомпанії про реорганізацію та у разі прийняття рішення про скорочення чисельності або штату працівників, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством;

провести суцільну (повну) інвентаризацію активів та зобов’язань на дату складання передавального акту;

скласти передавальний акт (у чотирьох примірниках) станом на 31 жовтня 2015 року та подати його на затвердження Держкомтелерадіо;

з метою проведення державної реєстрації припинення Телерадіокомпанії, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку, зазначеного у пункті 3 цього наказу, подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові перелік документів, встановлений частиною першою статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

здійснити всі інші передбачені законодавством заходи, пов'язані з реорганізацією Телерадіокомпанії;

щотижня надавати Голові комісії з реорганізації, утвореної Постановою, – Голові Держкомтелерадіо Наливайку О. І. інформацію про стан виконання цього наказу.

6.  Припинення діяльності Телерадіокомпанії здійснити до 15 листопада 2015 року.

7.  Встановити, що рішення про реорганізацію згідно з частиною третьої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» погоджено (додаток 2).

8.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Держкомтелерадіо                                    О.І. Наливайко

 

 

Додаток 1 до наказу

Держкомтелерадіо

від 25.08.2015 № 181

 

Комісія

з реорганізації  Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія» у складі:

 

Голова комісії:

генеральний директор                                Долина Валерій Федорович

 

Члени комісії:     

 

1.      Заступник генерального директора з 

фінансових питаньголовний бухгалтер Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія»

 

 

Єфімова Надія Іванівна,

 

Юрисконсульт Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія»

 

Вєтров Анатолій Іванович,

 

 

Начальник відділу кадрів Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія»

 

Волосковець Світлана Георгіївна,

 

 

 

2.      Заступник генерального директора  з

 технічних питань Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія»

 

Хоменко Вадим Леонідович,

 

 

 

Заступник головного бухгалтера Херсонської обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія»

 

Божко Марія Володимирівна,

 

 

 

 

Директор з виробництва дирекції з виробництва Національної телекомпанії України

 

Карякін Олександр Едуардович,

 

 

 

Завідувач редакції кіновідеофондів та відео забезпечення дирекції з виробництва Національної телекомпанії України

 

Бурдій Лариса Юріївна,

 

 

 

Начальник відділу нагляду за будівлями дирекції з обслуговування і ремонту інженерного обладнання та мереж Національної телекомпанії України

 

Завадський Сергій Іванович,

 

 

 

 

 

 

 

Начальник сектору технічної політики телерадіомовлення управління телебачення і радіомовлення Держкомтелерадіо

 

Козіна Людмила Миколаївна,

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника

управління внутрішнього аудиту – начальник відділу фінансового аудиту та аудиту відповідності управління внутрішнього аудиту Держкомтелерадіо

 

Подорожна Оксана Володимирівна,

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції Держкомтелерадіо

 

Семенюк Володимир Іванович,

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу Держкомтелерадіо

від 25.08. 2015 № 181

 

 

Погодження реорганізації Херсонської обласної державної телерадіокомпанії “Скіфія”

 

 

Генеральний директор

Херсонської обласної державної

телерадіокомпанії “Скіфія”                                                                          В.Ф. Долина

– голова Комісії  

 

Генеральний директор

Національної телекомпанії України                                        З. Г. Аласанія

 

 

 

 

 

[повернутись