Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Звіт про повторне відстеження результативності наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 23.08.2012 № 219 "Про внесення змін до Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації", зареєстрованого в Мін'юсті України 12.09.2012 за № 1572/21884
24.12.2014 | 14:46 | Департамент інформаційної політики

 

Звіт 

про повторне відстеження результативності наказу

Державного комітету телебачення і радіомовлення України

від 23.08.2012 № 219

«Про внесення змін до Порядку надання

державної фінансової підтримки

друкованим засобам масової інформації»,

зареєстрованого в Мін’юсті України

12.09.2012 за № 1572/21884

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 23.08.2012 № 219 «Про внесення змін до Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації», зареєстрований в Мін’юсті України 12.09.2012 за № 1572/21884.

2. Виконавець заходів з відстеження

Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

3. Цілі прийняття акта

До основних цілей прийняття акта слід віднести:

– запровадження основних організаційних, правових та економічних засад реалізації державної підтримки друкованих засобів масової інформації, передбаченої статтею 3 3акону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»;

– приведення Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації, затвердженого наказом Держкомтелерадіо України від 17.07.2009 № 254 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.2009 за № 734/16750, у відповідність до бюджетного законодавства;

– отримання державної фінансової підтримки друкованими засобами масової інформації виключно на закупівлю редакціями друкованих засобів масової інформації поліграфічних послуг і паперу для забезпечення досягнення цілей надання фінансової підтримки;

– запровадження державного протекціонізму у національній видавничій справі з метою захисту вітчизняного ринку з дотриманням положень міжнародного права.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті, проводились протягом 2014 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності цього регуляторного акта було здійснено шляхом використання статистичного методу.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Протягом періоду виконання заходів з відстеження результативності Держкомтелерадіо велась аналітична робота щодо застосування цього регуляторного акту.

Даними, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, є статистичні показники, а саме: обсяги надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, які зазначені в статті 3 3акону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»; витрачання коштів і часу суб’єктами господарювання при виконанні вимог акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності акта є:

1) обсяги надання державної фінансової підтримки друкованих засобам масової інформації загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, які зазначені в статті 3 3акону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». Так, у 2014 році за бюджетною програмою 1701050 «Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності» на фінансову підтримку преси передбачено кошти у сумі 50,0 тис. грн., які відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету заплановані на грудень;

2) витрачання коштів і часу суб’єктами господарювання при виконанні вимог акта. Під час виконання вимог акта суб’єкт господарювання коштів не витрачає, строк розгляду звернення суб’єкту господарювання – відповідно до вимог чинного законодавства.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів повторного відстеження результативності наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України «Про внесення змін до Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації» можна зробити висновок, що реалізація цього регуляторного акта сприяє:

удосконаленню основних організаційних, правових та економічних засад надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації;

– забезпеченню прозорого механізму надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації;

– реалізації норми Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів».

 

 

В.о. Голови Держкомтелерадіо                                     Д.В. Кравченко

 

 

 

 

[повернутись