Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[повернутись

Постанова КМУ від 26.09.2013 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302"
03.10.2013 | 10:46 | Департамент інформаційної політики

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2013 р. № 730

 

Київ

 

Про внесення змін до постанов

Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3

і від 29 серпня 2002 р. № 1302

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57; 2004 р., № 6, ст. 323; 2006 р., № 50, ст. 3324; 2010 р., № 67, ст. 2422; 2011 р., № 99, ст. 3629) і від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1700; 2011 р., № 61, ст. 2447) зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечити доступність інформації, що міститься на офіційних веб-сайтах, для користувачів з вадами зору та слуху відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57), за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на зазначені цілі.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям дотримуватися зазначеного Порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

 

Прем'єр-міністр України                                               М.АЗАРОВ

 

Інд. 49

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

постановою

Кабінету Міністрів України 

від 26 вересня 2013 р. № 730

 

 

 

ЗМІНИ,   

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302

 

1. У Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3:

1) абзац чотирнадцятий підпунктів 1 і 2 пункту 8 виключити;

2) пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. Інформація на офіційному веб-сайті повинна бути доступною для користувачів з вадами зору та слуху. Технічні завдання на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів повинні відповідати технічним вимогам, установленим згідно з додатком до цього Порядку.”;

3) доповнити Порядок додатком такого змісту:

 

 

 

“Додаток    

до Порядку

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ  

на створення (модернізацію)

офіційних веб-сайтів, що стосуються

 доступу до них користувачів з вадами зору та слуху

 

Інформація на офіційному веб-сайті повинна бути доступною для користувачів з вадами зору та слуху, а також передбачати можливість використання комп’ютерних програм екранного доступу, які забезпечують виведення даних у звуковій або рельєфно-крапковій формі.

Аудіо- та відеоматеріали повинні супроводжуватися текстом, еквівалентним інформації, що містить аудіо- та відеозапис. Інформація, розміщена в рухомій стрічці, графічні та мультимедійні матеріали повинні дублюватися за допомогою звичайного тексту.

Розмір шрифту тексту, за винятком титрів, повинен змінюватися в межах до 200 відсотків без використання допоміжних технологій та втрати інформаційного наповнення або функціональності офіційного веб-сайту.

Візуальне представлення тексту повинно мати коефіцієнт контрастності не менше 5:1.

На офіційному веб-сайті повинна бути реалізована зручна навігація за допомогою клавіатури комп’ютера.

Не допускається застосування часових обмежень щодо виконання функцій навігації та/або інтерактивної взаємодії користувача з офіційним веб-сайтом, а також об’єктів, що спалахують на екрані частіше ніж три рази на секунду.

За наявності значної кількості елементів, доступ до яких може бути ускладнений для користувачів з вадами зору та слуху, рекомендується створити альтернативну версію офіційного веб-сайту з більш простою структурою, яка дублюватиме інформацію на основному офіційному веб-сайті та відповідатиме встановленим вимогам.

Для переходу до альтернативної версії офіційного веб-сайту на головній сторінці розміщується відповідне гіпертекстове посилання.”.

2. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади” доповнити абзацом такого змісту:

“доступність інформації на офіційних веб-сайтах для користувачів з вадами зору та слуху відповідно до встановлених вимог.”.

 

 

 

 

[повернутись