Головна сторінка 01 грудня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Грудень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Телебачення і радіомовлення  »  Національна суспільна телерадіокомпанія України


Концепція створення і діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України
24.10.2011 | 17:33 | управління інформаційної політики версія для друку

30 вересня 2010 року під головуванням Президента України Віктора Януковича відбулося засідання Громадської гуманітарної ради, під час якого затверджено Концепцію створення і діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України.

– Преамбула

– Мета і завдання Національної громадської телерадіокомпанії України

– Основні засади діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України

Механізм створення та статус Національної громадської телерадіокомпанії України

– Майно і фінансування Національної громадської телерадіокомпанії України

Структура управління Національної громадської телерадіокомпанії України

Прикінцеві положення

Преамбула

Національне громадське телебачення і радіомовлення становить систему мовлення, призначену для громадськості і фінансовану та контрольовану нею. Громадське телерадіомовлення має незалежну програмну політику та орієнтується у своїй редакційній політиці на якнайширше задоволення інформаційних потреб усіх громадян. Її фінансово-господарська діяльність позбавлена впливу з боку будь-якої з гілок державної влади всіх рівнів, а також політичних, економічних, релігійних та інших соціальних груп. Основним змістовним наповненням програм громадського мовлення мають бути інформаційні, освітньо-наукові, культурологічні, спортивно-оздоровчі та інші суспільно важливі програми.  

Для розвитку інформаційного, соціального, демократичного, громадянського суспільства Україна створює Національну громадську телерадіокомпанію України  (далі – НГТУ), яка працює в інтересах всього суспільства.  

Мета і завдання Національної громадської телерадіокомпанії України

Основною метою діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України є об’єктивне і неупереджене інформування суспільства про всі події внутрішнього життя країни та світу, формування розвинутого громадянського суспільства.

Інформаційна діяльність Національної громадської телерадіокомпанії України провадиться на принципах повноти, об’єктивності, достовірності і оперативності інформації, гарантування вільного права кожного громадянина України на доступ до неї, вільного висловлювання своїх поглядів і думок, дотримання її працівниками професійних стандартів, загальнолюдських норм моралі, традицій і культури багатонаціонального українського суспільства.

Відповідно до основної мети і принципів діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України її основними завданнями є:

оперативне інформування українських і зарубіжних телеглядачів та радіослухачів про суспільне (соціально-політичне, соціально-економічне та соціально-культурне) життя в Україні та світі та про надзвичайні ситуації;

створення та розповсюдження інформаційно-публіцистичних, освітньо-наукових, культурно-просвітницьких, патріотично-виховних, дитячих, спортивно-оздоровчих, розважально-розвиваючих програм, які спрямовуються на розвиток особистості, а також інших соціально-орієнтованих програм для всіх соціальних (статевих, вікових, етнічних, конфесійних, професійних, територіальних) груп українського суспільства;

сприяння організації національної системи безперервного дистанційного навчання громадян України (Народний медіа-університет).

Основні засади діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України

У своїй діяльності НГТУ керується такими засадами:

 • законність, незалежність, достовірність, неупередженість, об'єктивність,   
 • некомерційність, суспільна користь;
 • плюралізм думок та толерантність;
 • прозорість та відкритість;
 • збалансованість, оперативність, точність та достовірність інформації, чітке розмежування коментарів і фактів;
 • підзвітність та підконтрольність суспільству;
 • прозорість і публічність формування наглядового органу;
 • диверсифікованість джерел фінансування для унеможливлення контролю і тиску на громадське мовлення.

Механізм створення та статус Національної громадської телерадіокомпанії України

Згідно з частиною 1 статті 13 та частиною 3 статті 41 Конституції України громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної власності відповідно до закону.

Національна громадська телерадіокомпанія України створюється шляхом прийняття Верховною Радою України Закону України "Про створення Національної громадської телерадіокомпанії України».

Національна громадська телерадіокомпанія України є організацією у формі юридичної особи, що створюється як установа публічного права, яка не має на меті отримання прибутку.

З метою задоволення суспільних потреб, відповідно до Закону України "Про створення Національної громадської телерадіокомпанії України» та положення Закону України "Про управління об’єктами державної власності", Фонд державного майна України ліквідовує Національну телекомпанію України, Національну радіокомпанію України та обласні телерадіокомпанії і передає майно, яке перебувало на балансі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та обласних телерадіокомпаній на баланс Національній громадській телерадіокомпанії України.

Відповідно до статей 101, 102  Цивільного кодексу України засновники установи (Національної громадської телерадіокомпанії України) не беруть участі в управлінні нею. Нагляд за діяльністю установи здійснює Наглядова рада. В установчому акті (законі України) визначається майно, яке засновник через уповноважений державний орган (Фонд державного майна України) повинен передати установі після її державної реєстрації.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до статей 23, 24, 25, 27 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"  та статей 6, 15 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" проводить процедуру передачі  Національній громадській телерадіокомпанії України частот, які належали Національній телекомпанії України, Національній радіокомпанії України та обласним телерадіокомпаніям.

Майно і фінансування Національної громадської телерадіокомпанії України

Майном Національної громадської телерадіокомпанії України є майно, яке належало Національній телекомпанії України, Національній радіокомпанії України та обласним телерадіокомпаніям, передане їм Фондом державного майна України, а також майно, набуте Національною громадською телерадіокомпанією України під час її діяльності.

Фінансування НГТУ здійснюється за рахунок Державного бюджету України (протягом перехідного періоду), абонентської плати, коштів, отриманих від виробництва та трансляції реклами (впродовж перехідного періоду), добровільних, благодійних внесків, пожертвувань фізичних i юридичних ociб, їхніх спонсорських внесків (частково на засадах податкових преференцій), здійснених відповідно до законодавства, а також інших, не заборонених законодавством надходжень.

Основним джерелом фінансування впродовж перехідного періоду (два роки) залишатиметься Державний бюджет України. Перші два роки становлення НГТУ передбачається 100-відсоткове бюджетне фінансування в межах обсягів, які передбачалися в ньому для НТКУ, НРКУ та обласних телерадіокомпаній з відповідним щорічним індексуванням на рівень інфляції захищеною статтею бюджету. Протягом наступних двох років здійснюється поетапне скорочення бюджетного фінансування до повного його припинення.

Не пізніше ніж за один рік до закінчення перехідного періоду з часу створення НГТУ запроваджує систему збору абонентської плати. До становлення НГТУ і запровадження абонентської плати допускається розміщення комерційної реклами, питома вага якої зменшуватиметься залежно від зростання частки надходжень від абонентської плати до бюджету компанії. Після завершення перехідного періоду розміщення комерційної реклами на НГТУ припиняється.

Структура управління Національної громадської телерадіокомпанії України

 Нагляд за діяльністю й формування стратегії розвитку Національної громадської телерадіокомпанії України  здійснює Наглядова рада.

Наглядова рада НГТУ формується на засадах публічності та всебічного представництва об'єднань громадян українського суспільства.

До Наглядової ради НГТУ входять по одному представнику від таких категорій громадських об'єднань:

 • освітніх;
 • наукових;
 • релігійних;
 • спортивних,
 • журналістських;
 • правозахисних;
 • підприємницьких;
 • молодіжних;
 • асоціацій органів місцевого самоврядування;
 • профспілок;
 • національних меншин;
 • осіб з особливими потребами;
 • ветеранів Великої Вітчизняної війни,
 • інших неурядових громадських організацій, які об’єднують не менше ста тисяч осіб.

Також у Наглядовій раді є по одному представнику від:

Президента України, Кабінету Міністрів України, кожної фракції Верховної Ради України.

Число членів Наглядової ради не є сталим у зв’язку з можливою зміною кількості фракцій у Верховній Раді України різних скликань.

У разі відсутності консенсусу серед окремих громадських об’єднань щодо єдиної кандидатури до складу Наглядової ради протягом конкретно визначеного терміну, з метою забезпечення дієздатності Наглядової ради право третейської сторони в остаточному виборі кандидата серед претендентів окремої категорії громадських організацій делегується профільному комітетові Верховної Ради України (за напрямком діяльності громадських об'єднань), який здійснює цю процедуру шляхом голосування, рейтингового голосування або жеребкування.

Наглядова рада Національної громадської телерадіокомпанії України  обирає на конкурсних засадах голову Правління, двох заступників голови Правління, членів Правління та затверджує Редакційний статут НГТУ.

Рішення про обрання голови, заступників голови та членів Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за них проголосувало більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради.

Голова та заступники голови Наглядової ради НГТУ обираються шляхом таємного голосування, члени Наглядової ради – шляхом відкритого голосування.

Правління НГТУ за поданням Наглядової ради НГТУ затверджує річний бюджет Національної громадської телерадіокомпанії України.

Формування та функції Редакційної ради НГТУ здійснюються відповідно до чинного законодавства, з урахуванням паритетного співвідношення представників менеджменту та журналістів НГТУ.

Прикінцеві положення

Створення системи громадського мовлення на базі цієї концепції сприятиме трансформації системи державного мовлення у систему мовлення, яке відповідає світовим стандартам.

Національна громадська телерадіокомпанія України як установа публічного права, створюється Законом України, що стане прецедентом формування структур громадянського суспільства в Україні.

Закон України "Про створення Національної громадської телерадіокомпанії України» визначає основні засади, порядок створення, статус, діяльність, порядок формування керівних та наглядових органів, програмну концепцію та редакційну політику Національної громадської телерадіокомпанії України.

Обласні державні телерадіокомпанії, служба іномовлення та інші юридичні особи, окрім НТКУ і НРКУ, які на момент створення Національної громадської телерадіокомпанії України перебували в підпорядкуванні Держкомтелерадіо, також входять до НГТУ

Трансформація обласних державних телерадіокомпаній в регіональне громадське мовлення України (РГМУ) та іномовлення (УТР і Всесвітнє радіо) проводиться одночасно зі створенням НГТУ.

Керівники структурних підрозділів і творчі працівники (кореспонденти, редактори, журналісти, режисери) НТКУ, НРКУ та обласних телерадіокомпаній мають переважне право на працевлаштування в НГТУ у разі підписання відповідного контракту.

НГТУ спільно з Держкомтелерадіо протягом двох років перехідного періоду вирішують питання працевлаштування працівників НТКУ і НРКУ, статус яких був прирівняний до статусу державного службовця.

Особливості діяльності НГТУ в перехідний період, зокрема щодо фінансування, працевлаштування, майнові питання будуть передбачені у прикінцевих положеннях Закону України "Про створення Національної громадської телерадіокомпанії України».

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
16:04 (06.07.2021)
До уваги видавців! Держкомтелерадіо буде надсилати скан-копії Свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції засобами електронного зв'язку
13:07 (01.06.2021)
Держкомтелерадіо розпочав прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2021 рік
14:25 (18.05.2021)
Держкомтелерадіо оголошує набір на стажування для молоді, яка не перебуває на посадах державної служби
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"