Головна сторінка 03 лютого 2023
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Лютий 2023
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Державні закупівлі  »  Оскарження процедур державних закупівель


Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
15.04.2010 | 11:37 | Сектор державних закупівель версія для друку

Додаток

до наказу Держкомтелерадіо

від 06 квітня 2010 року № 89

 

Порядок розгляду скарг,

поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

 

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг тендерним комітетом Державного комітету телебачення та радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).

 

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення Держкомтелерадіо процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника до Держкомтелерадіо відповідно до цього Порядку.

У разі коли на день отримання Держкомтелерадіо скарги укладено договір про закупівлю, Держкомтелерадіо не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу.

Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв'язку з поданням скарги, визнається недійсним відповідно до закону.

 

3. Об'єктом оскарження не може бути:

зроблений Держкомтелерадіо вибір процедури закупівлі;

рішення Держкомтелерадіо про відхилення всіх тендерних пропозицій.

 

4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення Держкомтелерадіо процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, Мінекономіки або Держкомтелерадіо.

Держкомтелерадіо може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.

У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність Держкомтелерадіо, строк, необхідний для подання скарги, відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

 

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

 

6. Скарга повинна містити:

а) відомості про учасника: повне найменування, фактична та юридична адреси, номери телефонів - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;

б) відомості про замовника: найменування, місцезнаходження, номер телефону, телефаксу, прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;

в) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

г) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;

ґ) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;

д) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

е) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

є) документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;

ж) вимоги скарги;

з) найменування органу казначейства (обслуговуючого банку) за наявності інформації про нього в учасника, який подає скаргу.

 

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

 

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення Держкомтелерадіо зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги, про що повідомляє протягом одного робочого дня Державне казначейство України (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Держкомтелерадіо рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку Держкомтелерадіо має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Міністерство економіки України прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

Рішення Держкомтелерадіо про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.

 

9. Держкомтелерадіо повинно не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, та учасника - переможця процедури закупівлі (якщо такого було визначено) про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Держкомтелерадіо передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

 

10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;

в) об'єктом оскарження є зроблений Держкомтелерадіо вибір процедури закупівлі або рішення Держкомтелерадіо про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г) у разі відкликання скарги учасником.

 

11. У разі залишення скарги без розгляду Держкомтелерадіо повідомляє про це учасника, який подав скаргу, в десятиденний строк.

Рішення Держкомтелерадіо про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

 

12. Під час розгляду скарги Держкомтелерадіо має право вимагати від учасника, який подав скаргу, та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.

 

13. Держкомтелерадіо приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов'язання Держкомтелерадіо прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.

Рішення про розгляд скарги надсилається Міністерству економіки України протягом трьох робочих днів з дня його прийняття Держкомтелерадіо.

 

14. Держкомтелерадіо приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації.

 

15. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до Держкомтелерадіо.

У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до Держкомтелерадіо з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.

 

16. Примірник рішення за результатами розгляду скарги Держкомтелерадіо протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу.

 

 

 

Голова тендерного комітету –

Заступник Голови Держкомтелерадіо                                 Д. Кравченко

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua