Головна сторінка 07 березня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Березень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Обговорення проектів документів


Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації"
08.12.2009 | 14:32 | Юридичне управління версія для друку

ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

  Ю. ТИМОШЕНКО

                                    2009 р.

 

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України

“Про друковані засоби масової інформації (пресу)

 в Україні” щодо встановлення порядку видачі

 дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних

друкованих засобів масової інформації

____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 1997 р., № 15, ст. 115; 2003 р., № 29, ст. 234; 2004 р., № 7, ст. 51, № 16, ст. 238) такі зміни:

1) у частині другій статті 6 слова “Закону України “Про підприємництво” та інших актів чинного законодавства України” замінити словами “Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів”;

2) частину п’яту статті 17 виключити;

3) статтю 39 викласти у такій редакції:

“Стаття 39. Діяльність, пов’язана з розповсюдженням в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації

Зарубіжні друковані засоби масової інформації — періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року, редакції яких (або інші установи, що виконують їх функції) розміщуються за межами України.

Розповсюдження в Україні зарубіжного друкованого засобу масової інформації здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері, якщо порядок розповсюдження не встановлено міжнародним договором.

Порядок видачі дозволу та його зразок затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації  державної політики в інформаційній та видавничій сфері (далі — дозвільний орган), погодженим із спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи.

За видачу дозволу справляється збір у порядку та розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України. Кошти, що надходять від сплати збору за видачу дозволу, зараховуються до Державного бюджету України.

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом одного місяця з дня надходження документів, необхідних для його видачі.

Дозвільний орган відмовляє у видачі дозволу у разі, коли:

назва зарубіжного друкованого засобу масової інформації, його тематична спрямованість суперечать статтям 3 і 4 цього Закону;

раніше видано дозвіл зарубіжному друкованому засобу масової інформації з такою самою назвою тієї ж країни походження видання;

в Україні вже виходить на підставі свідоцтва про державну реєстрацію друкований засіб масової інформації з такою самою назвою;

прийнято рішення про припинення діяльності зарубіжного друкованого засобу масової інформації;

документи, необхідні для видачі дозволу, подані особою, яка не має на це повноважень, чи містять відомості не в повному обсязі або недостовірні відомості, чи не дотримано встановленого порядку їх подання.

Дозвільний орган анулює дозвіл у разі, коли:

розповсюдження зарубіжного друкованого засобу масової інформації припинено;

зарубіжному друкованому засобу масової інформації видано новий дозвіл;

установлено, що подані для одержання дозволу документи містять недостовірні відомості.”;

 

4) частину другу статті 41 доповнити пунктом 11 такого змісту:

“11) розповсюдження в Україні зарубіжного друкованого засобу масової інформації без дозволу.”.

2. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.

 

 

Голова Верховної

Ради України

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону України

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації» підготовлений Держкомтелерадіо на виконання пункту 43 орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 року №185–р, пункту 25 Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.07 №897, доопрацьований на виконання п.3 витягу з протоколу № 28 засідання Урядового комітету з питань гуманітарної та соціальної політики від 22.09.09 та у зв’язку із зауваженнями Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України

Необхідність внесення змін викликана потребою встановлення у Законі положень щодо одержання дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є встановлення у Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» положень щодо одержання дозволу на розповсюдження в зарубіжного друкованого засобу масової інформації та, відповідно, узгодити його з Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Так, законопроектом пропонується внести зміни до 6, 17, 39 та 41 статей Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» в частині визначення поняття «зарубіжний друкованих засіб масової інформації», визначення органу, що видаватиме дозвіл на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації, строку прийняття рішення про видачу чи відмову у видачі дозволу, підстав для відмови у видачі дозволу та його анулювання, а також встановлення відповідальності за розповсюдження в Україні зарубіжного друкованого засобу масової інформації без дозволу;

 

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють закони України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.09 №185–р «Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України» від 11.07.07 №897.

Реалізація Закону України передбачає розробку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на розповсюдження зарубіжних друкованих засобів масової інформації в Україні».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

У разі прийняття Закону передбачається надходження до державного бюджету від сплати збору за видачу дозволів на розповсюдження зарубіжної преси.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Мінфін, Держпідприємництво погодили законопроект без зауважень; Мінекономіки, Мін’юст – із зауваженнями, які враховано.

 

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект Закону України для громадського обговорення розміщено на сайті Держкомтелерадіо (www.comin.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність» підрозділ «Проекти регуляторних актів», а також у розділі «Законопроектна діяльність» підрозділ «Проекти законів».

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України дозволить врегулювати на законодавчому рівні відносини, пов’язані з одержанням дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації.

 

В.о. Голови Державного комітету

телебачення та радіомовлення                                    Олег Наливайко

«__»_________ 2009 р.

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" щодо встановлення порядку видачі дозволів на розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації"

Порівняльну таблицю дивитися тут

 

 

Контактні телефони:

Відділ законопроектної роботи Юридичного управління – 278-00-38.

Відділ друкованих ЗМІ та інформагентств Департаменту видавничої справи та преси – 278-86-96.

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:51 (01.03.2021)
Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:25 (16.02.2021)
24-27 березня 2021 року відбудеться тренінг "Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"