Головна сторінка 07 березня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Березень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Обговорення проектів документів


Проект "Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення Національної електронної бібліотеки України "Бібліотека - XXI"
16.10.2009 | 10:53 | Департамент інформаційної політики версія для друку

Проект

КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової національно-культурної програми створення Національної електронної бібліотеки України «Бібліотека – XXI»

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Одним з пріоритетів розбудови інформаційного суспільства в Україні є прагнення побудувати суспільство, в якому кожен міг би мати до них вільний доступ до інформації та знань.

Важливою соціальною інституцією, яка забезпечує накопичення та доступ до інформації та знань, є бібліотека. Бібліотеки в Україні виконують, також, важливу суспільно-комунікативну функцію, являючись одним із базових елементів культурної, наукової, освітньої та інформаційної інфраструктури.

В Україні функціонує понад 40 тисяч бібліотек різних систем і відомств та форм власності. В той же час 32 відсотки сільських населених пунктів України не мають жодної бібліотеки, що призводить до виникнення «інформаційної  нерівності» між окремими регіонами та різними верствами населення. Крім того, переважна частина книжкових фондів в бібліотеках України фізично зношені та морально застарілі, щорічне поповнення фондів при нормі відповідно до міжнародних стандартів у 10 відсотків становить лише 1,6 відсотка, лише 9 відсотків бібліотек у сільській місцевості мають комп’ютери, а середня кількість комп’ютерів на одну публічну бібліотеку по країні становить 0,3, доступ до Інтернету читачам надають 2,5 відсотків від загальної кількості публічних бібліотек, а власний веб-сайт мають 0,8 відсотка таких бібліотек. Для порівняння у 2007 році у США 99,7 відсотків публічних бібліотек надавали громадянам доступ до Інтернету.

Роботи із створення електронних бібліотек (ЕБ) були розпочаті в США у 80-х роках минулого століття, у Великій Британії – на початку 90-х років. Зазвичай такі роботи розпочинали невеликі групи фахівців, але протягом кількох років вони набували статус національних програм та міжнародних проектів. Прикладами можуть слугувати проекти створення ЕБ для країн “Великої Сімки”, програми “DLI” в США та “eLib” у Великій Британії, в Німеччині – проект зі створення електронної бібліотеки “Global-Info”.

Розробка Програми продиктована необхідністю підвищення ефективності використання та доступності інформаційних ресурсів, накопичених у бібліотечних установах України, забезпечення до них доступу населення, науки та бізнесу з використанням мережі Інтернет, забезпечення умов довгострокового збереження Державного бібліотечного фонду, прискорення інтеграції України у світовий інформаційний простір, а також створення належних умов для роботи працівників бібліотечних установ з використанням сучасних інформаційних технологій.

Необхідність вирішення зазначених питань, визначена Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки».

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Основні причини виникнення проблеми:

стрімке зростання обсягів електронних інформаційних ресурсів і відсутність загальнодержавної системи їх цілеспрямованого накопичення, збереження та використання для задоволення інформаційних потреб особи та суспільства, зміцнення науково-інформаційної бази інноваційної діяльності.

низький рівень інформатизації бібліотечних та архівних процесів;

відсутність єдиного електронного бібліографічного запису друкованих видань;

відсутність єдиної інформаційної інфраструктури, яка охоплювала б бібліотечні установи України;

невизначеність статусу електронних інформаційних ресурсів, розміщених в мережі Інтернет,

невизначеність статусу електронних видань, що не мають друкованих аналогів, неврегульованість питання передачі на постійне зберігання таких ресурсів до бібліотек та доступу до них читачів; 

велика трудомісткість питання переведення в електронну форму рукописної, книжкової  та архівної спадщини України;

відсутність законодавчо врегульованих рішень щодо обов’язкового передавання до бібліотек електронних копій тиражованих видань тощо.

відсутність єдиного державного реєстру та інтегрованого довідково-пошукового апарату наявних електронних бібліотечних ресурсів, а також моніторингу їх мережевого використання;

не в повній мірі виконуються вимоги міжнародного та національного законодавства в сфері авторського права і суміжних прав.

Комплексне розв'язання проблеми потребує підготовки, прийняття та виконання Програми, загальнодержавної координації робіт, що забезпечить її вирішення з урахуванням досвіду провідних держав світу у сфері побудови та функціонування електронних бібліотек, особливостей організації системи документальних комунікацій в Україні та з переважним використанням створених інформаційних систем та телекомунікаційних мереж, що забезпечить раціональне використання фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів.

 

 

Мета Програми

Метою Програми є створення Національної електронної бібліотеки України “Бібліотека – XXI” (далі – Бібліотека) як невід’ємної складової інформаційного суспільства в Україні, що дозволить:

створення умов для вільного доступу до електронних бібліотечних ресурсів читачам на усій території України;

створення єдиної системи каталогізації в бібліотечних та архівних фондах;

впровадження єдиних норм та стандартів (форматів) обміну бібліографічними записами;

забезпечення умов та засобів для інтеграції територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів в віртуальну Національну електронну бібліотеку України;

створення єдиної точки входу в мережі Інтернет до територіально розподілених електронних бібліотечних ресурсів Бібліотеки;

забезпечення умов інтеграції електронних бібліотечних ресурсів Бібліотеки з зарубіжними бібліотечними фондами, представленими в електронному вигляді;

переведення визначених інформаційних ресурсів бібліотек та архівів України (літературної і наукової спадщини, творів і наукових робіт) в електронну форму;

створення депозитарію електронних бібліотечних ресурсів;

забезпечити більш повне задоволення потреб суспільства та органів державної влади в ретроспективній інформації, в тому числі в архівних матеріалах, а також забезпеченні зберігання архівних документів з дотриманням законодавства в сфері авторського права і суміжних прав.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає централізоване накопичення та підтримку електронних бібліотечних ресурсів Бібліотеки, що децентралізовано формуються бібліотеками, органами науково-технічної інформації, інститутами та інформаційно-аналітичними центрами, архівами тощо. Такий підхід забезпечує спрощення процедур обробки та доступу до інформації, більш широкі можливості управління інформаційними ресурсами та їх захисту. Однак у цьому випадку необхідно на протязі короткого проміжку часу створення надпотужного відмовостійкого центру обробки даних для підтримки надійного функціонування та збереження ресурсів Бібліотеки, а також употужню інформаційно-телекомунікаційну систему з дуже високою пропускною спроможністю як для доступу до електронних бібліотечних ресурсів читачів, так і для забезпечення постійного копіювання бібліотечних фондів, що децентралізовано формуються. 

Цей варіант потребує значних фінансових витрат протягом короткого проміжку часу, хоча потужності центру обробки даних не зможуть ефективно використовуватися до повного копіювання усіх існуючих в Україні електронних бібліотечних ресурсів та вирішення питань, пов’язаних з авторськими та суміжними правами. Крім того, запровадження централізованої системи накопичення та підтримки зменшить зацікавленість бібліотечних установ у формуванні електронних бібліотечних ресурсів.   

Таким чином, цей варіант є неприйнятним.

Другий, оптимальний, варіант побудови Бібліотеки орієнтований на реалізацію системи, архітектура якої включає розподілені системи накопичення електронних бібліотечних ресурсів, централізований центр каталогізації, який забезпечує збір бібліографічних записів від бібліотек і надання можливості їх використання всім іншим бібліотекам та оснащений інтелектуальним довідково-пошуковим механізмом, депозитарій електронних бібліотечних ресурсів. При такому підході підвищується надійність функціонування Бібліотеки, зменшується завантаженість телекомунікаційних каналів і у більшій мірі враховується специфіка організації бібліотечної системи в Україні, де поєднуються відомча централізація і регіональна кооперація. Цей варіант не потребує значних одноразових фінансових витрат і може бути запроваджений у експлуатацію поетапно.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Реалізація Програми буде базуватися на ґрунтовному дослідженні сучасного стану розвитку та інформатизації бібліотечної справи в Україні та за кордоном.

Розв'язання проблеми, яка поставлена перед Програмою, має здійснюватися шляхом виконання низки структурованих завдань та заходів:

моніторинг наявних інформаційних ресурсів в місцях їх виробництва, створення, збереження та використання для визначення таких, що мають загальнодержавне, суспільне, професійне, культурне та спеціальне значення та стануть основою майбутніх електронних колекцій;

визначення загальних критеріїв відбору інформаційних ресурсів для переведення їх в електронну форму, наявних електронних інформаційних ресурсів для  створення тематичних колекцій;

вирішення питань дотримання прав субєктів авторського права і суміжних прав при відтворенні творів та обєктів суміжних прав (переведенні в електронну форму) та при подальшому їх використанні, а також електронних видань, що не мають друкованих аналогів та обов’язкового передавання до бібліотек електронних копій тиражованих видань;

створення єдиної системи електронної бібліографічної каталогізації видань, які зберігаються в бібліотечних фондах;

розробка та впровадження єдиних норм, регламентів та стандартів (форматів) обміну бібліографічними записами;

створення єдиної точки входу в мережі Інтернет до територіально розподілених електронних бібліотечних ресурсів Бібліотеки;

створення віртуальної корпоративної мережі бібліотечних установ на базі модернізації існуючих мереж і каналів зв'язку, інтеграції з спеціалізованими високошвидкісними сегментами мережі УРАН;

створення центру корпоративної каталогізації та базових загальнодержавних, відомчих і регіональних центрів переведення в електронну форму інформаційних ресурсів, накопичення, обробки та організації суспільного використання електронних масивів документальної інформації;

поступове забезпечення доступу до Інтернет усіх публічних бібліотек і в першу чергу в селах та селищах;

поступове оснащення бібліотек, які приєднуються до проекту Бібліотеки, базовими засобами комп’ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення;

забезпечення довгострокового зберігання даних на основі вітчизняних та світових технологій;

поступове переведення літературної спадщини, науково-технічної літератури та інших видів книжкових фондів, що зберігаються у публічних бібліотеках, на сучасні електронні носії інформації;

створення депозитарію електронних бібліотечних ресурсів;

створення комплексної системи захисту інформації Бібліотеки;

забезпечення умов для інтеграції електронних бібліотечних ресурсів Бібліотеки з зарубіжними бібліотечними фондами, представленими в електронному вигляді;

створення координаційної ради з питань створення та розвитку Бібліотеки;

організація процесу підвищення кваліфікації та підготовки та перепідготовки працівників бібліотек з питань використання сучасних інформаційних технологій;

удосконалення інтелектуальних технологій пошуку, аналітико-синтетичної обробки електронних інформаційних ресурсів і виділення нових знань;

створення загальнодоступного інформаційного ресурсу з оприлюднення результатів розробки, впровадження та використання програмного забезпечення для інформатизації бібліотечних процесів;

створення механізму координації і державної підтримки інформаційної інфраструктури Бібліотеки»;

забезпечення доступу для провідних бібліотек до електронних колекцій світової наукової періодики через науково-освітню мережу УРАН, пан’європейську мережу GEANT та інші мережі;

розробка регламенту функціонування та правил інформаційної взаємодії учасників проекту створення Національної електронної бібліотеки України “Бібліотека – XXI” та її користувачів.

Програма повинна виконуватися як складова Національної програми інформатизації. Термін виконання першого етапу Програми становить 5 років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть можливість забезпечити реалізацію прав кожного громадянина на вільний і необмежений доступ до інформації, що знаходиться у бібліотечних фондах, незалежно від місця проживання, поступового переведення друкованих бібліотечних та архівних фондів в цифрову форму, що призведе до:

якісно нового рівня задоволення універсальних інформаційних потреб особи та суспільства;

зміцнення науково-інформаційної бази для підтримки інноваційної діяльності в Україні;

подолання інформаційної ізольованості українських вчених та прискорення інтеграції вітчизняної науки в світову;

забезпечення гарантованого довготривалого зберігання бібліотечних фондів;

забезпечити облік та ефективне використання бібліотечних ресурсів;

вирішення питання, що стосуються дотримання законодавства в сфері авторського права і суміжних прав при створенні та використанні бібліотечних ресурсів;

сприяти формуванню позитивного іміджу України в світовому співтоваристві;

поліпшення умов для залучення інвестицій в розвиток вітчизняної бібліотечної справи;

покращення умов праці робітників бібліотечних установ;

зростання інтелектуального потенціалу країни.

 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми

Фінансування Програми планується здійснювати протягом п’яти років починаючи з 2011 року виходячи з реальних можливостей державного бюджету на кожний рік.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:51 (01.03.2021)
Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:25 (16.02.2021)
24-27 березня 2021 року відбудеться тренінг "Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"