Головна сторінка 07 березня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Березень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Інформаційна політика  »  Актуальні питання


Проект Закону України "Про Концепцію державної інформаційної політики"
16.06.2009 | 15:29 | Департамент інформаційної політики версія для друку

Проект

Закон України

Про Концепцію державної

інформаційної політики

______________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити Концепцію державної інформаційної політики (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

 

СХВАЛЕНО

Законом України

від                        2009 р. №

КОНЦЕПЦІЯ

державної інформаційної політики

Сучасний стан інформаційної сфери, визначення проблем,

на розв’язання яких спрямована Концепція

Ця Концепція визначає стратегічні напрями, цілі, пріоритетні завдання та принципи діяльності держави з одержання, використання, поширення, зберігання інформації з метою забезпечення захисту права кожного на інформацію, свободи вираження поглядів, сприяння міжнародному співробітництву в інформаційній сфері та утвердження інформаційного суверенітету України.

За роки незалежності в Україні зроблено суттєвий поступ щодо розвитку вітчизняної інформаційної сфери як особливої системи суспільних відносин, які виникають в усіх сферах життя і діяльності суспільства та держави в результаті одержання, використання, поширення і зберігання інформації. Насамперед це стосується законодавчого закріплення права особи на інформацію та на вільне поширення її всередині країни і за кордон, трансформації моделі взаємовідносин між органами державної влади та засобами масової інформації, створення національних систем і мереж інформації тощо.

В Україні відбувається стабільний розвиток і структуризація сегментів вітчизняного інформаційного ринку як системи економічних, організаційних і правових відносин щодо створення, продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг.

Зокрема, станом на 1 січня 2009 р. до Державного реєстру телерадіоорганізацій внесено 1 610 телерадіоорганізацій та суб’єктів інформаційної діяльності.

Для потреб ефірного телерадіомовлення в Україні задіяно 2 607 радіочастот для телевізійного мовлення та 1 021 радіочастота для радіомовлення.

Усього в Україні функціонують:

15 загальнонаціональних, 5 регіональних та 210 місцевих каналів телевізійного мовлення;

15 загальнонаціональних, 8 регіональних каналів радіомовлення, 23 регіональних радіоканали, що працюють у межах окремих областей (регіонів), та 301 місцевий канал радіомовлення;

730 багатоканальних кабельних телемереж;

82 телерадіоорганізації супутникового мовлення, які розповсюджують 90 телевізійних та 11 радіопрограм.

У сфері друкованих засобів масової інформації із зареєстрованих понад 30 тис. періодичних видань, за офіційними даними Державної наукової установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”, протягом 2008 року видавалося 2 647 газет, 1 518 журналів і 305 бюлетенів.

Переважна більшість друкованих засобів масової інформації загальнодержавної, значна їх кількість регіональної та місцевої сфери розповсюдження мають в Інтернеті електронні версії своїх видань. Телерадіоорганізації здійснюють трансляцію своїх програм також через Інтернет.

Загальна кількість активних користувачів Інтернету в Україні становить близько 10 млн. і має тенденцію до зростання.

Разом з тим на шляху розвитку вітчизняної інформаційної сфери постає ряд проблем, до яких, зокрема, належать:

відсутність довгострокової державної стратегії щодо подальшого її розвитку;

недооцінка значення інформаційно-комунікаційного аспекту в процесі демократизації суспільства, розбудови держави, її європейської та євроатлантичної інтеграції;

недосконалість законодавства про інформацію;

намагання суб’єктів інформаційних відносин маніпулювати громадською думкою шляхом поширення недостовірної, неповної та упередженої інформації у засобах масової інформації;

непрозорість відносин власності щодо засобів масової інформації;

випадки порушення професійних прав журналістів, втручання в редакційну політику з боку власників засобів масової інформації, адміністративний тиск працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування на журналістів, переслідування за критичні матеріали тощо;

недостатній рівень державної підтримки виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної продукції;

наявність тенденцій до концентрації власності і монополізації сегментів вітчизняного інформаційного ринку, зокрема телебачення і радіомовлення;

наявність значної кількості інформаційної продукції, що не відповідає вимогам законодавства, негативно впливає на систему суспільних цінностей та призводить до деградації суспільства;

відсутність належних правових, організаційних та фінансово-матеріальних основ для створення системи суспільного телерадіомовлення;

висока інформаційна залежність України від зарубіжних інформаційних ресурсів;

недостатній рівень використання української мови в аудіовізуальних (електронних) та друкованих засобах масової інформації, Інтернеті;

брак системних державно-управлінських рішень, спрямованих на забезпечення захисту стратегічних національних інтересів на міжнародному рівні, зокрема щодо можливості контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з метою додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування національної безпеки держави.

Результати аналізу зазначених та інших проблем в інформаційній сфері свідчать про необхідність удосконалення державної інформаційної політики, зокрема щодо визначення механізму державного регулювання відносин у сфері забезпечення реалізації права кожного на доступ до інформації, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і наукових основ інформаційної діяльності, сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню національних інформаційних ресурсів, сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації і гарантування інформаційного суверенітету України.

Мета та основні принципи Концепції

Головною метою реалізації Концепції є створення політико-правових, економічних, організаційних та матеріально-технічних умов для формування сучасної моделі державної інформаційної політики, підвищення ефективності використання усіх видів інформаційних ресурсів і управління елементами інформаційно-комунікаційної інфраструктури, державної підтримки виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної продукції, забезпечення розвитку та захисту вітчизняної інформаційної сфери тощо.

Концепція базується на принципах:

верховенства права;

пріоритету прав і свобод людини і громадянина, зокрема права кожного на вільне одержання, збирання, зберігання і поширення інформації;

дотримання балансу інтересів особи, суспільства і держави, їх взаємної відповідальності;

захисту національних інтересів, зокрема у сфері національної безпеки;

забезпечення культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві;

протекціоністської політики щодо виробництва і розповсюдження вітчизняної інформаційної продукції;

сприяння постійному збагаченню, оновленню та захисту національних інформаційних ресурсів;

забезпечення незалежності засобів масової інформації;

єдності, системності та координації дій органів державного управління і регулювання в інформаційній сфері;

забезпечення належної охорони і захисту інформації, зокрема запобігання відповідно до закону розголошенню інформації з обмеженим доступом;

впровадження демократичних стандартів щодо одержання, збирання, зберігання і поширення інформації на міжнародному рівні.

 

Пріоритетні завдання Концепції

Концепція спрямована на виконання таких завдань:

забезпечення розвитку вітчизняної інформаційної сфери з метою зміцнення цілісності країни на ґрунті суспільних цінностей, завдань, ідей;

неухильне забезпечення конституційного права кожного на одержання, збирання, зберігання і поширення інформації, на вільне вираження своїх поглядів, в тому числі у засобах масової інформації;

забезпечення розвитку громадянського суспільства, його демократичних інституцій, зокрема вільного і безперешкодного функціонування засобів масової інформації, а також створення системи суспільного мовлення, сприяння розвитку соціально відповідальної журналістики;

формування демократично орієнтованої громадської свідомості, сприяння розвитку духовності, культурних, освітньо-виховних і моральних засад, збагачення інтелектуального потенціалу українського народу, збереження його національної та культурної самобутності;

встановлення необхідного рівня захисту прав власності на інформацію, авторських та суміжних прав, який не перешкоджатиме свободі комунікацій, творчості, науки тощо;

проведення відкритої інформаційної політики у публічному секторі, що полягає у доведенні до громадськості повної та об’єктивної інформації про внутрішню і зовнішню політику України, законодавче врегулювання права на доступ до інформації, зокрема до інформації, яка становить суспільний інтерес;

забезпечення розвитку і функціонування української мови, зокрема у засобах масової інформації, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України;

просування інтересів України у європейському та світовому просторі, утвердження її позитивного міжнародного іміджу;

забезпечення інформаційного суверенітету України.

Основні напрями та шляхи реалізації Концепції

Основними напрямами реалізації Концепції є:

у законодавчій сфері:

приведення законодавства про інформацію у відповідність із сучасними вимогами, його адаптація до норм та стандартів законодавства Європейського Союзу, зокрема впровадження демократичних стандартів щодо реалізації права кожного на доступ до інформації;

врегулювання питань щодо створення системи суспільного мовлення в Україні;

врегулювання відносин, які виникають у процесі провадження журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації своєї професійної діяльності;

забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації;

встановлення порядку надання статусу засобів масової інформації веб-ресурсам вітчизняного сегмента Інтернет відповідно до  положень статей 8 і 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

запровадження дієвого державного, парламентського та громадського контролю за дотриманням вимог законодавства про інформацію та встановлення відповідальності за його порушення;

у зовнішньополітичній сфері:

забезпечення вільного доступу громадян України до зарубіжних інформаційних ресурсів, адаптації інформаційної продукції зарубіжних виробників для вітчизняних споживачів;

сприяння задоволенню інформаційних потреб закордонних українців;

сприяння створенню та розповсюдженню інформаційної продукції українською мовою в глобальних комп’ютерних мережах і системах;

формування позитивного міжнародного іміджу України;

у внутрішньополітичній сфері:

забезпечення прозорості і публічності в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час прийняття управлінських рішень, зокрема впровадження демократичних принципів їх взаємовідносин із засобами масової інформації;

активне залучення засобів масової інформації до обговорення соціально значущих проблем, ідей та проектів з метою підготовки громадськості до сприйняття нових явищ суспільного життя;

сприяння розвитку освітніх, навчально-виховних та інших послуг в інформаційній сфері з метою підвищення культурно-освітнього рівня українського суспільства;

підвищення ефективності використання інформаційної продукції для пропаганди культурних і духовних цінностей України, їх популяризації за кордоном;

піднесення авторитету вітчизняної журналістики, зокрема шляхом сприяння самоорганізації журналістського середовища, підвищення рівня редакційної незалежності;

в економічній сфері:

створення конкурентоспроможної національної системи виробництва інформаційної продукції, розвинутої інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

модернізація та реформування державних засобів масової інформації, зокрема реформування комунальних і державних друкованих засобів масової інформації;

сприяння розвитку конкуренції, вдосконалення антимонопольної політики в інформаційній сфері, зокрема шляхом розроблення і виконання комплексу заходів, спрямованих на запобігання надходженню контрафактної інформаційної продукції, захисту вітчизняного інформаційного ринку, вітчизняного виробника та споживачів;

забезпечення розвитку та підвищення ефективності використання об’єктів інформаційно-комунікаційної інфраструктури, які мають стратегічне значення для економіки та національної безпеки, з урахуванням конвергенції (поєднання) засобів мовлення та зв’язку, а також розвитку новітніх мультимедійних технологій;

захист прав споживачів інформаційної продукції шляхом сертифікації обладнання і послуг, контролю їх якості;

у науково-технологічній сфері:

сприяння пошуковим фундаментальним та прикладним науковим дослідженням в галузі інформаційної діяльності, зокрема розробленню та впровадженню новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

підтримка наукових досліджень щодо підвищення рівня плюралізму у засобах масової інформації, зокрема в частині впливу нових технологій;

створення необхідних умов для реалізації права інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав;

сприяння поширенню інформації про розвиток та регулювання нових інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема про вплив цифрового мовлення на розвиток суспільства;

у сфері захисту від втручання у сферу особистого життя людини та захисту суспільної моралі:

гарантування права особи спростувати поширені у засобах масової інформації неправдиві відомості, що її стосуються;

забезпечення дотримання норм суспільної моралі, обмеження розповсюдження інформаційної продукції, здатної завдати шкоди людині і суспільству, насамперед щодо проявів нетерпимості, українофобії, расизму, шовінізму, ксенофобії і антисемітизму, відповідно до статей 8 – 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

консолідація дій органів державної влади та суспільства, спрямованих проти розповсюдження інформаційної продукції насильницького, жорстокого і порнографічного змісту, насамперед з метою захисту неповнолітніх;

у сфері державної безпеки:

забезпечення дієвого захисту інформаційного суверенітету України, зокрема вітчизняного сегмента Інтернет;

активне залучення засобів масової інформації до боротьби з корупцією та іншими явищами, які загрожують національній безпеці України, зокрема встановлення права журналістів не повідомляти про джерело інформації, за винятком законодавчо визначених випадків, коли така інформація оприлюднюється за рішенням суду;

недопущення будь-яких проявів цензури, інших дій, які перешкоджають провадженню журналістами професійної діяльності.

 

Реалізація державної інформаційної політики здійснюється шляхом:

розроблення та прийняття Закону України щодо доступу до інформації з метою визначення механізму реалізації права кожного на доступ до інформації, якою володіють суб’єкти владних повноважень; встановлення відповідальності за порушення законодавства про інформацію;

внесення змін до законодавства щодо:

- запобігання процесам концентрації власності та монополізації вітчизняного інформаційного ринку (субринків), зокрема телебачення і радіомовлення;

- забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації з метою унеможливлення маніпулювання громадською свідомістю;

- удосконалення процедури реєстрації та перереєстрації друкованих засобів масової інформації, зокрема щодо недопущення зловживання правом на заснування періодичних видань, дублювання їх назв тощо;

- встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі;

забезпечення розвитку сфери друкованих засобів масової інформації (преси), а саме:

- реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації;

- встановлення порядку надання дозволу на розповсюдження зарубіжного друкованого засобу масової інформації;

забезпечення розвитку сфери телебачення і радіомовлення, а саме:

- збільшення покриття території України телерадіомовленням вітчизняних аудіовізуальних засобів масової інформації, зокрема в прикордонних районах України;

- внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” щодо: заборони створення і діяльності телерадіоорганізацій, засновником (співзасновниками) яких є нерезидент (нерезиденти), зареєстрований (зареєстровані) в офшорних зонах або в країнах, законодавство яких не передбачає надання інформації про засновників або власників за запитом української сторони; поетапного встановлення квот щодо присутності в ефірі телерадіоорганізації аудіовізуального продукту, виробленого в одній країні; заборони втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у діяльність телерадіоорганізацій, а також удосконалення нормативно-правового регулювання питань користування каналами мовлення, ретрансляції програм, використання частотного діапазону, стандартів діяльності телерадіоорганізацій, збалансування інтересів вітчизняних телерадіоорганізацій всіх форм власності, забезпечення прозорої процедури ліцензування їх діяльності;

- впровадження цифрового мовлення у строки, визначені міжнародними угодами, та забезпечення вільного доступу до нього всіх верств населення;

 

- здійснення заходів щодо створення та належного функціонування системи суспільного телебачення і радіомовлення з урахуванням необхідності захисту суспільних інтересів, культурних цінностей та плюралізму засобів масової інформації під час впровадження цифрового мовлення;

- розвитку супутникового мовлення, зокрема формування пакета інформаційних послуг для розповсюдження через національний супутник зв’язку та мовлення в режимі безпосереднього широкосмугового супутникового мовлення з включенням до такого пакета загальнодержавних телерадіопрограм;

- розвитку кабельного телерадіомовлення;

- модернізації мереж поширення програм національного радіомовлення, оптимізації та поновлення роботи мереж середньохвильового та короткохвильового радіомовлення із збільшенням загального охоплення населення програмами в сільській місцевості, гірських районах та населених пунктах, де відбулася найбільша руйнація системи проводового мовлення;

- розроблення комплексної програми розвитку державної телерадіокомпанії “Культура” з урахуванням необхідності створення системи суспільного мовлення;

- використання широкосмугових телекомунікаційних мереж з високою пропускною здатністю для забезпечення інтернет-мовлення;

забезпечення розвитку Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” з метою підвищення ефективності його діяльності до рівня провідних європейських інформаційних агентств;

розширення міжнародного співробітництва в інформаційній сфері, зокрема сприяння обміну інформаційними продуктами між вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації, а саме:

- налагодження співробітництва між вітчизняними засобами масової інформації та засобами масової інформації українських громад за кордоном;

- сприяння розширенню мережі кореспондентських пунктів вітчизняних засобів масової інформації за кордоном, створенню належних умов для їх діяльності;

- сприяння розміщенню та діяльності в Україні кореспондентських пунктів провідних зарубіжних засобів масової інформації;

- розповсюдження за кордоном вітчизняної друкованої продукції, зокрема іноземними мовами;

- забезпечення трансляції програм вітчизняного телерадіомовлення на територію інших країн, зокрема шляхом розроблення та виконання комплексної програми розвитку державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” та “Всесвітньої служби “Радіо Україна” Національної радіокомпанії України;

- створення та функціонування української редакції міжнародного телевізійного каналу “Євроньюс”;

покладення на Державний комітет телебачення та радіомовлення як спеціально уповноваженого центрального органу із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері завдань із:

- формування державного замовлення на виготовлення і розповсюдження соціальної реклами;

- створення на базі Української студії телевізійних фільмів “Укртелефільм” національного центру виробництва телевізійних фільмів та програм;

- удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі інформаційної діяльності;

- розроблення та впровадження інноваційних науково-дослідних програм та проектів щодо розвитку інформаційної сфери.

Фінансове забезпечення реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги, внесків заінтересованих міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законом.

Оскільки визначені Концепцією принципи, завдання, напрями та шляхи реалізації державної інформаційної політики надалі будуть конкретизовані в актах законодавства, державних цільових та галузевих програмах, обсяги бюджетного фінансування визначатимуться щороку під час складання проектів бюджетів на відповідний рік виходячи з конкретних завдань та реальних фінансових можливостей.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу створити політико-правові, економічні, організаційні та матеріально-технічні умови для формування сучасної моделі державної інформаційної політики, а саме:

забезпечити захист конституційних прав людини на свободу вираження поглядів як основоположного елементу демократичного суспільства;

гарантувати право кожного одержувати, використовувати, зберігати інформацію з будь-якого джерела, не забороненого законодавством, і поширювати її в Україні та за кордон;

забезпечити пріоритетний розвиток національних інформаційних ресурсів;

забезпечити сприяння побудові в Україні розвинутого інформаційного суспільства як органічного сегмента глобального інформаційного співтовариства та інфраструктури, впровадженню новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, захисту національних культурних цінностей;

утвердити інформаційний суверенітет України.

_____________________

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:51 (01.03.2021)
Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:25 (16.02.2021)
24-27 березня 2021 року відбудеться тренінг "Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"