Головна сторінка 08 грудня 2022
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Грудень 2022
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Проекти нормативних документів  »  Аналізи регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Держкомтелерадіо "Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації"
05.06.2009 | 18:25 | Юридичне управління версія для друку

1. Визначення та аналіз проблем

Відповідно до чинного законодавства, на сьогоднішній день основним нормативно-правовим актом яким встановлено Порядок надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації є наказ Держкомтелерадіо від 15 квітня 2008 року № 104 «Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації». Оскільки більшість положень вказаного Порядку є недосконалими та не охоплюють все коло питань щодо організаційних та економічних засад реалізації бюджетної програми «Фінансова підтримка преси», Держкомтелерадіо розроблено новий Порядок надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації.

Головною метою Порядку є запровадження основних організаційних, правових та економічних засад реалізації бюджетної програми «Фінансова підтримка преси», передбаченої Державним бюджетом України.

Реалізацію зазначеної бюджетної програми здійснює Державний комітет телебачення та радіомовлення України.

Мета досягається шляхом наділення правом на отримання державної фінансової підтримки друкованих ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, які зазначені в статті 3 3акону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», а саме:

-           ЗМІ для дітей та юнацтва;

-           ЗМІ для інвалідів;

-           спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації;

-           ЗМІ, які цілеспрямовано сприяють розвитку мов та культур національних меншин України;

-           періодичним виданням літературно-художнього напрямку.

Відсутність чітко визначеного порядку не дає змоги здійснювати зазначену функцію, ефективне державне регулювання і контроль в інформаційній сфері. Необхідність прийняття наказу обумовлена наявністю прогалин, які існують в чинному законодавстві.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

До основних цілей, які покладені в основу проекту наказу Держкомтелерадіо слід віднести:

- захист інформаційного простору держави;

- отримання державної фінансової підтримки друкованими ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження виключно для поліграфічних послуг та закупівлю паперу як найбільш витратних складових частин виробничого процесу;

- запровадження державного протекціонізму у національній видавничій справі з метою захисту вітчизняного ринку з дотриманням положень міжнародного права;

- легітимність ведення суб’єктами господарювання діяльності з підготовки та виготовлення видавничої продукції.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неефективною неприйнятною, оскільки без видання нормативно-правового акту не буде встановлено чіткого порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації, що надалі призводитиме до непрозорого механізму реалізації бюджетної програми «Фінансова підтримка преси».

Друга альтернатива – прийняти запропоноване рішення. Прийняття наказу Держкомтелерадіо «Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації» допоможе вирішити одне з питань щодо реалізації державної політики та забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері, запровадження основних організаційних, правових та економічних засад реалізації програми, забезпечення прозорого механізму отримання державної фінансової підтримки друкованими ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження для досягнення відповідного інформаційного, освітнього, культурного рівня українського суспільства, створення позитивного міжнародного іміджу держави.

 

4. Механізм та заходи, які пропонуються для розвязання проблем

В Україні діє ряд нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері друкованих засобів масової інформації. Серед них: закони України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №897 «Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України».

Даним механізмом регулювання, яким передбачається розвязати проблему, пропонується:

1) затвердити Порядок надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації;

2) скасувати наказ Держкомтелерадіо від 15 квітня 2008 року № 104 «Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації»;

3) визначити механізм реалізації бюджетної програми «Фінансова підтримка преси», передбаченої Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту

У разі прийняття даного регуляторного акту, для досягнення цілей негативних зовнішніх факторів не може бути.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акту та виконання його вимог субєктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість створити необхідні умови для реалізації права на інформаційний простір, забезпечить удосконалення основних організаційних, правових та економічних засад реалізації програми, забезпечення прозорого механізму надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації, створення позитивного міжнародного іміджу держави.

Контроль за дотриманням вимог регуляторного акту буде здійснювати Державний комітет телебачення та радіомовлення України.

Для реалізації програми необхідним є її щорічне фінансування, передбачене Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України. Для виконання вимог запропонованого проекту наказу достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Запровадження зазначеного нормативно-правового акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Субєкти

Вигоди

Витрати

Держава

Запровадження основних організаційних, правових та економічних засад реалізації програми, забезпечення прозорого механізму отримання державної фінансової підтримки друкованими ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження для досягнення відповідного інформаційного, освітнього, культурного рівня українського суспільства, створення позитивного міжнародного іміджу держави.     Забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері.

 

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Легітимність ведення суб’єктами господарювання діяльності з підготовки та виготовлення видавничої продукції.

Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

Державна фінансова підтримка, визначена цим Порядком, не може бути надана друкованим ЗМІ рекламного характеру; еротичного характеру; заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких входять виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення; заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних і фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства та у яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали ЗМІ.

Громадяни

Прозорість. Доступність.

Додаткові витрати відсутні

 

Виходячи з даного аналізу вигод і витрат, втрати є меншими від вигод, що підтверджує необхідність прийняття даного регуляторного акту.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акту

Термін дії наказу Держкомтелерадіо є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акту або втрати ним чинності.

 

8. Визначеність показників результативності регуляторного акту

Основними показниками результативності регуляторного акту є:

- наділення правом на отримання державної фінансової підтримки друкованих ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, які зазначені в статті 3 3акону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»;

- субєкти господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту, зможуть здійснювати свою діяльність на законних підставах і у прозорому правовому полі;

- витрачання коштів і часу суб’єктами господарювання при виконанні вимог акта – в межах встановлених чинним законодавством;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – вище середнього, оскільки наказ було оприлюднено на сайті Держкомтелерадіо (www.comin.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність» підрозділ «Проекти регуляторних актів»;

- кількість опрацьованих документів.

 

9. Визначення заходів з відстеження результативності регуляторного акту

Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде проводитись шляхом моніторингу рівня дотримання вимог вищезазначеного Порядку.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності наказу Держкомтелерадіо, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження.

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення вищезазначеного регуляторного акта.

 

 

Т.в.о. Голови Державного комітету

телебачення та радіомовлення              Анатолій Мураховський

 

«___» ______________ 2009 р.

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
12:54 (01.12.2022)
8 грудня 2022 р відбудеться науково-практичний семінар "Універсальна десяткова класифікація: приклади побудови складних і складених індексів"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua