Головна сторінка 08 грудня 2022
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Грудень 2022
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Проекти нормативних документів  »  Аналізи регуляторного впливу


Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" (нова редакція)
23.12.2008 | 16:38 | Юридичне управління версія для друку

 

1. Визначення та аналіз проблем

На даний час основним законодавчим актом яким встановлено правові основи

захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на

суспільну мораль є Закон України «Про захист суспільної моралі» (далі - Закон),

прийнятий у 2003 році. Більшість норм вказаного Закону фактично не діють, оскільки

є недосконалими та не охоплюють весь спектр продукції, що негативно впливає на

суспільну мораль, зосереджуючись лише на продукції сексуального чи еротичного

характеру, що не дає можливості належним чином здійснювати захист суспільства

від негативного впливу такої продукції.

Так, понятійний апарат Закону недосконалий, наведені визначення неоднозначні,

значна частина термінів, що вживаються  в цьому Законі, взагалі не визначена.

Закон містить положення, які вступають всупереч між собою та в деякій мірі не

узгоджуються з іншими чинними Законами України.

Зокрема, статтею 9 Закону встановлено, що обіг продукції сексуального чи 
еротичного характеру дозволяється за умови наявності ліцензії. Разом з тим, вже 
чотири роки не внесено відповідних змін до Закону України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності», що, в свою чергу, не дозволяє розпочати 
реальну діяльність з видачі ліцензій органами ліцензування.

Стаття 20 Закону визначає порядок проведення експертизи продукції

сексуального чи еротичного характеру, видовищних заходів сексуального чи

еротичного характеру, орган, що здійснює таку експертизу. Стаття 13 Закону

вказує на провадження діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного

характеру за наявності позитивного висновку Національної експертної комісії з

питань захисту суспільної моралі. Отже, Закон визначає висновок як право

на провадження певних дій у сфері захисту суспільної моралі. Разом з тим,

його положення не враховують основні принципи державної політики з питань

дозвільної системи у сфері господарської діяльності і не приведені у відповідність

до прийнятого у 2005 році Закону України «Про дозвільну систему у сфері

господарської діяльності».

Положення Закону України «Про захист суспільної моралі» в частині державного

нагляду і контролю у сфері захисту суспільної моралі потребують перегляду з метою

приведення їх у відповідність до Закону України «Про основні засади державного

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Не встановлено адміністративної відповідальності суб’єктів господарювання за 
здійснення діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру без 
ліцензії.

Потребує посилення кримінальна відповідальність за порушення законодавства у

сфері захисту суспільної моралі.

Крім того, Закон потребує приведення у відповідність до норм міжнародного права,

зокрема, Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі

дітьми, дитячої проституції та порнографії. Є необхідність визначення терміну «дитяча

порнографія».

Питання захисту моральних засад та утвердження здорового способу життя у сфері

освіти,культури, інформації, діяльності засобів масової інформації висвітлені

недостатньо і потребують свого перегляду.

Отже, з метою створення необхідних правових, економічних та організаційних

умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів,

що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану

населення та запровадження надійного механізму захисту суспільної моралі, на

сьогодні положення чинного законодавства України у сфері захисту суспільної моралі

потребують комплексного та системного перегляду.

Одним із шляхів досягнення поставленої мети є прийняття нової редакції Закону 
України 
«Про захист суспільної моралі» та змін до деяких законодавчих актів України, що
 дозволить перетворити сферу захисту суспільної моралі у надійний механізм захисту 
інформаційного простору України від продукції, що негативно впливає на суспільну 
мораль.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

До основних цілей, які покладені в основу проекту Закону України слід віднести:

- захист інформаційного простору держави;

- захист громадян України (в першу чергу дітей) від негативного впливу продукції

порнографічного характеру;

- легітимність ведення суб’єктами господарювання діяльності з обігу продукції

сексуального чи еротичного характеру;

- встановлення адміністративної відповідальності суб’єктів ринку за недотримання

ними ліцензійних умов діяльності з обігу зазначеної продукції;

-         посилення кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері

-         захисту суспільної моралі;

- усунення колізій у чинному законодавстві України;

- удосконалення механізмів державного нагляду та контролю у сфері захисту

суспільної моралі;

- зменшення правопорушень у сфері захисту суспільної моралі.

 

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перша альтернатива ‑ залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неефективною неприйнятною, оскільки без внесення відповідних

змін до чинного законодавства, зокрема до законів України «Про захист суспільної

моралі», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Кодексу України

про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, інших законів

України не буде встановлено чіткого механізму ліцензування діяльності з обігу продукції

сексуального чи еротичного характеру, суб’єкти господарювання не можуть

дотримуються умов ліцензування зазначеної діяльності, не здійснюватиметься

необхідний державний контроль за обігом продукції, що негативно впливатиме на

суспільну мораль.

Друга альтернатива ‑ прийняти запропоноване рішення. Прийняття Закону

України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі»

(нова редакція) забезпечить реалізацію державної політики у сфері захисту

моралі, регулювання і контроль з боку держави за обігом продукції сексуального

чи еротичного характеру,

дозволить захистити громадян України (в першу чергу дітей) від негативного впливу

продукції сексуального чи еротичного характеру.

 

4. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблем

Даним механізмом регулювання, який передбачається для розв’язання проблеми,

пропонується:

1) викласти у новій редакції Закон України «Про захист суспільної моралі»,

у якій, зокрема, передбачається уточнення понятійного апарату та доповнення

його новими дефініціями; удосконалення положень щодо заборони обігу продукції, що

негативно впливає на суспільну мораль, порядку розповсюдження продукції

сексуального чи еротичного характеру, порядку видачі документу дозвільного

характеру – експертного висновку про відповідність продукції законодавству про

захист суспільної моралі, умов та порядку ліцензування діяльності з обігу продукції

сексуального чи еротичного характеру, державного нагляду і контролю у сфері захисту

суспільної моралі;

2) внести зміни до таких законодавчих актів України: Кодексу про адміністративні

правопорушення в Україні, Кримінального кодексу України, законів України «Про

ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про інформацію», «Про

рекламу», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про

телебачення і радіомовлення», «Про кінематографію», «Про видавничу справу», «Про

охорону дитинства», Основ законодавства України про культуру.

Реалізація Закону потребуватиме:

-         розроблення Положення про ліцензування діяльності з обігу продукції

-         сексуального чи еротичного характеру;

- розроблення Порядку проведення експертизи у сфері захисту суспільної моралі;

‑ внесення змін до Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. №1698;

-         внесення змін до Положення про Національну експертну комісію з питань

-         захисту суспільної моралі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

-         України від 17 листопада 2004 р. №1550.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі

прийняття регуляторного акта

Для досягнення цілей у разі прийняття даного регуляторного акта негативних

зовнішніх факторів не може бути.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його вимог 
суб’єктами ринку висока.

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість створити необхідні

правові, економічні та організаційні умови для реалізації права на інформаційний простір,

вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному

стану населення, дозволить захистити громадян України (в першу чергу дітей) від

продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, усунути колізії у чинному

законодавстві України, удосконалити механізмів державного нагляду та контролю у

сфері захисту суспільної моралі,

зменшити правопорушення у сфері захисту суспільної моралі.

Контроль за дотриманням вимог регуляторного акту будуть здійснювати органи

ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом продукції сексуального чи еротичного

характеру, проведення видовищних заходів сексуального характеру, а також інші

органи, визначені Законом України «Про суспільну мораль».

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових

матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України. Для виконання

вимог запропонованого законопроекту достатньо наявної матеріально-технічної бази

та людських ресурсів.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають

нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Запровадження зазначеного законопроекту забезпечить високу вірогідність

досягнення поставлених цілей.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Суб’єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Захист інформаційного простору держави (вільно від продукції, що негативно впливає на суспільну мораль);

Посилення контролю за обігом продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.

Надходження до державного бюджету грошових коштів від суб’єктів господарювання в межах сплати за дані види діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також за проведення експертизи продукції, розмір яких буде встановлено.

Надходження до державного бюджету грошових коштів від суб’єктів господарювання за порушення умов обігу продукції, розмір яких буде встановлено.

Додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Легітимність ведення діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру.

Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі.

 

Витрати в межах Закону (сплата коштів за отримання ліцензії, сплата штрафних санкції за порушення умов обігу продукції без ліцензії)

Громадяни

Прозорість.

Доступність.

Захист від негативного впливу порнографічної продукції, іншої продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.

 

Додаткові витрати відсутні

Виходячи з даного аналізу вигоду витрат, втрати є меншими від вигоди, що

підтверджує необхідність даного регулювання.

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії Закону є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого акту

або втрати ним чинності.

 

8. Визначеність показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

-         надходження до державного бюджету за рахунок сплати коштів. Розмір

надходжень може бути визначений після прийняття відповідних нормативно-правових

актів, які встановлюватимуть розмір сплати за отримання ліцензії;

- суб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта,

зможуть здійснювати свою діяльність на законних підставах і у прозорому правовому

полі.

Кількість суб’єктів може бути визначена після введення в дію регуляторного акту;

-         витрачання коштів і часу суб’єктами господарювання при виконанні вимог акта

 – в межах встановлених законодавством про ліцензування;

-         рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з

основних положень акта – вище середнього, оскільки законопроект було оприлюднено

на сайті Держкомтелерадіо (www.comin.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність»

підрозділ «Проекти регуляторних актів», а також у розділі «Законопроектна діяльність»

підрозділ «Проекти законів»;

- кількість виданих ліцензій;

- кількість проведених експертиз.

 

9. Визначення заходів з відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде проводитись

шляхом моніторингу рівня дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом

шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності

Закону, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного

відстеження.

У разі надходження пропозицій і зауважень, які заслуговують на увагу, або

виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом якісних і кількісних показників

дії цього акта,

ці питання будуть урегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня

виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення

вищезазначеного регуляторного акта.

 

 

Т.в.о. Голови Державного комітету

телебачення та радіомовлення                               Анатолій Мураховський

 

«___» ______________ 2009 р.

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
12:54 (01.12.2022)
8 грудня 2022 р відбудеться науково-практичний семінар "Універсальна десяткова класифікація: приклади побудови складних і складених індексів"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua