Головна сторінка 03 березня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Березень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Видавнича справа  »  Книговидання


Порядок формування та реалізації Програми "Українська книга", затверджений наказом від 11 березня 2009 року № 89
20.03.2009 | 09:59 | Департамент видавничої справи та преси версія для друку

Н А К А З

 

«11» березня 2009                                 м. Київ                                   № 89

 

 

 

Про Порядок формування та

реалізації Програми

«Українська книга»

 

 

 

 

З метою визначення організаційних, правових та економічних засад формування та реалізації Програми «Українська книга», а також критеріїв соціальної значущості видавничих проектів   н а к а з у ю:

 

1.            Затвердити Порядок формування  та реалізації Програми «Українська книга» (додається).

2.            Наказ Комітету від 27 лютого 2006 року № 43 «Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо від 23 лютого 2006 року № 2/6» визначити таким, що втратив чинність.

3.            Департаменту видавничої справи та преси (Бабилюлько В.І.):

-    спільно з юридичним управлінням (Краснощок А.І.) забезпечити в установленому порядку реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України;

-    спільно з фінансово-економічним  департаментом  (Кравченко Д.В.)     з 2009 року формувати та реалізовувати  Програму «Українська книга» відповідно до вимог Порядку.

4.            Наказ довести до заступників Голови Комітету, керівників структурних підрозділів.

5.            Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Шевченка В.Г.

 

 

 

Т.в.о. Голови Комітету                                       Анатолій  Мураховський

 

 

 

 


 

Порядок

формування та реалізації Програми

«Українська книга»

 

Розділ І

 

1. Загальні положення

 

Цей Порядок формування та реалізації Програми «Українська книга» (надалі – Порядок) визначає механізм відбору видань до проекту Програми, принципи формування, випуску та розповсюдження книжкової продукції на умовах державного замовлення за Програмою «Українська книга» з метою сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України й українців за кордоном у вітчизняній книжковій продукції, а також забезпечення незадоволеного читацького попиту шляхом поповнення фондів бібліотек України.

 

2. Мета

 

Метою Порядку є запровадження основних організаційних, правових та економічних засад реалізації програми «Українська книга», визначення критеріїв та забезпечення прозорого механізму формування якісного та змістовного наповнення асортименту вітчизняної книжкової продукції для досягнення відповідного інформаційного, освітнього, культурного рівня українського суспільства, створення позитивного міжнародного іміджу держави.

 

3. Основні завдання

 

Основними завданнями Програми є:

‑ формування та постійне оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп українського суспільства виданнями з різних галузей знань державною мовою та мовами національних меншин;

‑ сприяння розвитку вітчизняного книговидання для підвищення його рівня за кількісними та якісними показниками до рівня передових країн світу;

‑ запровадження державного протекціонізму у національній видавничій справі з метою захисту вітчизняного ринку з дотриманням положень міжнародного права;

‑ забезпечення доступу до надбань світової культури шляхом перекладу та видання державною мовою творів видатних зарубіжних авторів;

‑ сприяння у виданні творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу з метою популяризації української літератури на міжнародному рівні;

 

 

 

‑ сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення усіх регіонів України та українців за кордоном у вітчизняній книжковій продукції;

‑ поповнення бібліотечних фондів України книжковою продукцією, випущеною в рамках Програми;

‑ вплив на формування читацьких інтересів, виховання культури читання та любові до друкованого слова на кращих зразках творів, випущених у рамках Програми.

 

Розділ ІІ

 

Принципи формування Програми

 

1. Правові засади формування

 

Механізм формування та реалізації Програми розроблено на підставі чинного законодавства України, а саме: Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», «Про внесення змін до деяких Законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні»; Указів Президента України «Про деякі питання державної підтримки книговидавничої справи», «Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження»; постанов Кабінету Міністрів України «Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням», «Про заходи щодо вдосконалення порядку випуску друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів», «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Формування та реалізацію Програми здійснює Державний комітет телебачення та радіомовлення України (далі – Комітет), який є державним замовником на випуск книжкової продукції за Програмою «Українська книга».

 

2. Критерії відбору

 

Формування Програми здійснюється згідно з потребами суспільства з питань науки, культури та освіти – фундаментальних засад людського розвитку.

До Програми включаються видання, що сприяють:

‑ глибокому і об’єктивному висвітленню історії України, усіх сфер життя держави, подоланню ідеологічних викривлень та однобічності у висвітленні подій і ролі в них окремих діячів, заповненню маловідомих і невідомих сторінок історії;

‑ підвищенню ролі України у розвитку світової цивілізації та культури, висвітленню її сучасного стану, а також принципів і норм демократії, ринкової економіки, правової держави і громадянського суспільства;

‑ оволодінню надбань світової культури, виданню державною мовою кращих творів зарубіжних авторів;

 

‑ захисту інтересів національних меншин України шляхом випуску видань їхньою рідною мовою;

‑ вихованню патріотичних якостей підростаючого покоління, почуття любові до своєї батьківщини та гордості до її історичного минулого;

‑ підвищенню інтелектуального рівня суспільства.

 

3. Тематичні розділи Програми

 

Згідно з принципами формування Програми визначено основні тематичні напрями соціального значущих видань, які складають її  тематичні розділи, а саме:

І. Видання для дітей та юнацтва.

ІІ. Твори класиків української літератури, лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка та сучасних українських письменників.

ІІІ. Твори класиків та сучасних письменників зарубіжної літератури  (в перекладі українською мовою).

IV. Науково-популярні видання.

V. Довідкові видання.

VI. Література мовами національних меншин України.

 

Для кожного виду книжкової продукції відповідно до обсягів фінансування, як правило, встановлюється орієнтовний тираж, а саме:

‑ художня література та видання для дітей та юнацтва – 5-10 тис. прим.;

‑ науково-популярні видання – 2-5 тис. прим., в т.ч.:

‑ мистецькі видання – 2-3 тис. прим.;

‑ музична література – 2- 3 тис. прим.;

‑ енциклопедії та словники – 5-10 тис. прим.;

‑ довідники – 3-5 тис. прим.;

‑ література мовами національних меншин України – 1-3 тис. прим.

 

Розділ ІІІ

 

Організаційне забезпечення формування Програми

 

1. Подання заявок та пропозицій до Програми

 

Пропозиції до проекту Програми на наступний рік приймаються Комітетом від видавництв та видавничих організацій різних форм власності у термін з 1 вересня попереднього року до 1 лютого поточного року реалізації Програми у вигляді листа-заявки з обґрунтуванням соціальної значущості видання, до якого  додається розширена анотація на твір з повними даними про автора (авторський колектив, упорядника, перекладача, художника), плановий кошторис витрат, технічне завдання, копії авторської угоди, що підтверджує наявність у видавництва виключного майнового права на видання та свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції, зазначається стан готовності видання та подається інформація про попереднє видання книги. Листи-заявки із невід’ємними додатками  подаються в установленому порядку на адресу Комітету (01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2).

Усі подані за установленою формою пропозиції  проходять первинну обробку та оформлення у вигляді попереднього Переліку видань, що надійшли від видавництв і видавничих організацій України,  департаментом видавничої справи та преси.

До Програми не приймаються  пропозиції на випуск наукових, офіційних, нормативно-практичних, навчальних, рекламних видань тощо, а також на перевидання книг, випущених у попередні роки, за винятком тих, які не представлені у достатній кількості в бібліотечних фондах України.

До проекту Програми, як правило, не приймаються пропозиції на випуск багатотомних видань. Багатотомні видання включаються до Програми на виконання Указів Президента, відповідних доручень Уряду та рішень Верховної Ради України.

При надходженні заявок від видавництв та видавничих організацій на випуск творів одного і того ж автора до  Програми вноситься, як правило, лише одне видання.

 

2. Експертна рада

 

Для забезпечення проведення попередньої незалежної експертизи видань, які подаються до проекту Програми, при Комітеті формується Експертна рада Державного комітету телебачення та радіомовлення України – консультативний, постійно діючий дорадчий колегіальний орган Комітету, до складу якого входять представники наукових установ, творчих спілок, бібліотек, книготорговельних та поліграфічних підприємств, громадських організацій, фахівці Держкомтелерадіо та інші. Склад Експертної ради та положення про неї затверджується наказом Комітету.

Сформований Перелік видань, що надійшли до Комітету від видавництв та видавничих організацій України для включення до проекту Програми,  направляється для попереднього розгляду членами Експертної ради.

Основним завданням яких є: здійснення змістовної, тематичної оцінки видавничих проектів, запропонованих до Програми, та визначення доцільності їх випуску на умовах державного замовлення.

На вимогу членів Експертної ради, у разі необхідності, може  подаватись оригінал-макет видання з рецензіями, науковими експертизами  фахівців  відповідних галузей науки. Рецензування, наукова експертиза видань, що плануються до випуску, обов’язково передбачається відповідними фахівцями різних галузей і здійснюється ще до подання видавництвами пропозицій до проекту Програми.

Рішення Експертної ради оформлюється у вигляді протоколів її засідань.

 

 

Після затвердження Державного бюджету України на наступний рік, визначення обсягу фінансування на випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», проведення економічних розрахунків проекту Програми, з урахуванням рекомендацій членів Експертної ради, доопрацьований проект виноситься на розгляд Колегії Комітету.

Остаточний варіант Програми, після доопрацювання з урахуванням зауважень членів Колегії, затверджується наказом Голови Комітету.

Текст затвердженої Програми щорічно розміщується на офіційному web-сайті Комітету для ознайомлення громадськості.

 

3. Принципи відбору видань до Програми

 

Відбір видань до Програми здійснюється за такими принципами:

‑ видання до знаменних та пам’ятних дат;

‑ на виконання Указів Президента України, відповідних доручень Кабінету Міністрів України та рішень Верховної Ради України;

‑ актуальність і новизна теми в контексті сучасних проблем українського державотворення та історії України;

‑ сприяння розвитку національної культури українського народу, зміцненню його духовності й моралі, утвердженню національної ідеї;

‑ збагаченню суспільства національними та загальнолюдськими надбаннями в економічній, політичній та духовній сферах;

‑ висвітленню життя та діяльності видатних постатей в українській історії, культурі, науці;

‑ задоволення читацького попиту, сформованого за даними центральних органів виконавчої влади та провідних бібліотек України.

 

Розділ IU

 

Виконання Програми

 

1. Визначення процедури закупівлі

 

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. № 921 «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та інших нормативно-правових актів, процедуру закупівлі та виконавців державного замовлення визначає тендерний комітет Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

 

2. Фінансове забезпечення та економічні засади реалізації Програми

 

Неодмінною умовою реалізації Програми є її щорічне фінансування, передбачене законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний  рік.

Після затвердження Програми на поточний рік Держкомтелерадіо письмово повідомляє заявників про включення видань до Програми.

 

 

 

Фінансово-економічний департамент Держкомтелерадіо забезпечує фінансовий аналіз кошторисів видавничих проектів, включених до Програми.

З метою фінансування випуску видань, Держкомтелерадіо укладає договори з видавництвами та видавничими організаціями на випуск книжкової  продукції на умовах державного замовлення за програмою «Українська книга».

Невід’ємними додатками до договору є плановий кошторис витрат (додаток № 1) та технічне завдання (додаток № 2).

Термін виконання державного замовлення не повинен перевищувати 5 місяців. При цьому виготовити і доставити замовлення до розповсюджувача згідно рознарядки видавництва та видавничі організації повинні не пізніше ніж за 90 днів з моменту перерахування Комітетом на їх розрахунковий рахунок авансового платежу. Розповсюджувач зобов’язаний доставити наклад до споживача не пізніше ніж за 60 календарних днів.

Видатки на доставку виготовлених тиражів видань до споживачів включаються до кошторисів витрат.

Укладені договори є підставою для перерахування коштів із Державного бюджету України виконавцям державного замовлення.

Обов’язковими умовами договору, що укладається між Держкомтелерадіо як державним замовником і видавництвами та видавничими організаціями  як виконавцями державного замовлення, є:

1. Дотримання технічних параметрів, обсягів, тиражу та вартості видань, згідно поданих до Програми пропозицій.

2. Виготовлення тиражу книжкової продукції, випущеної за державним замовленням, повинно здійснюватися на вітчизняних поліграфічних підприємствах з використанням друкарського паперу і палітурного картону вітчизняного виробництва ( як виняток, дозволяється використання  паперу іноземного виробництва у разі відсутності друкарського паперу  вітчизняного виробника).

3. Зазначення на звороті титульного аркуша видання, випущеного за Програмою, такої інформації: “Випущено на замовлення Державного комітету телебачення та  радіомовлення України за Програмою «Українська книга».

В разі відсутності у Державному бюджеті коштів на відшкодування Комітетом кредиторської заборгованості видавництвам за укладеними договорами, недофінансовані книжкові проекти з Програми поточного року переносяться до Програми наступного (із зазначенням суми кредиторської заборгованості).

 

3. Розповсюдження видань, випущених за Програмою

 

Доставку тиражів видань, виготовлених за Програмою, до розповсюджувачів забезпечує виконавець державного замовлення згідно із затвердженими Комітетом рознарядками.

Всі видання, випущені за програмою «Українська книга», відповідно до встановленого порядку, безкоштовно передаються Міністерству культури і туризму України та Міністерству освіти і науки України для комплектування суспільних фондів бібліотек – до 80 відсотків, а також – Міністерству закордонних справ України для забезпечення потреб посольств, представництв України та українських громад за кордоном, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, культурно-просвітницьким товариствам, національним громадам України, іншим установам та організаціям для забезпечення загальнодержавних потреб – до 20 відсотків. При цьому до 90 відсотків літератури, яка виходить мовами національних громад України, може передаватись товариствам національних меншин України для задоволення культурно-освітніх потреб.

Розподіл тиражів книжкових видань, випущених в рамках Програми, здійснюється відповідно до рознарядок, підготовлених профільним департаментом та затверджується Головою Комітету.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:51 (01.03.2021)
Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:25 (16.02.2021)
24-27 березня 2021 року відбудеться тренінг "Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"