Головна сторінка 26 жовтня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Жовтень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Видавнича справа  »  Актуальні питання. Друковані ЗМІ


П О С Т А Н О В А КМУ "Про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва"
03.11.2008 | 13:57 | Департамент видавничої справи та преси версія для друку

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

                        П О С Т А Н О В А 

                    від 14 січня 2004 р. N 32 

                               Київ 

 

              Про Премію Кабінету Міністрів України 

           імені Лесі Українки за літературно-мистецькі 

                    твори для дітей та юнацтва 

 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

           N 1067 ( 1067-2006-п ) від 01.08.2006 

           N  984 (  984-2007-п ) від 01.08.2007 } 

 

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є

 

     1. Прийняти  пропозицію  Державного  комітету  телебачення  і 

радіомовлення про встановлення Премії Кабінету  Міністрів  України 

імені  Лесі  Українки  за літературно-мистецькі твори для дітей та 

юнацтва

 

     2. Установити,  що починаючи  з  2007  року  Премія  Кабінету 

Міністрів  України  імені  Лесі  Українки за літературно-мистецькі 

твори  для  дітей  та  юнацтва  присуджується  щороку  в  чотирьох 

номінаціях  у  розмірі  10  тис.  гривень кожна за рахунок коштів

передбачених  Державному комітетові телебачення і радіомовлення на 

ці цілі у державному бюджеті.

{  Пункт  2  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1067 

(  1067-2006-п  )  від  01.08.2006,  N  984  (  984-2007-п  )  від 

01.08.2007 } 

 

     3. Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України 

імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори  для  дітей  та 

юнацтва і опис диплома її лауреата (додається). 

 

     4. Визнати такими, що втратили чинність

 

     пункт 3  постанови  Центрального  Комітету  КП України і Ради 

Міністрів   УРСР   від   17 липня 1970  р.  N  372    ( 372-70-п ) 

"Про   відзначення  100-річчя   з   дня  народження Лесі Українки

(ЗП УРСР, 1970 р., N 8, ст. 74); 

 

     постанову Ради   Міністрів  УРСР від 31 грудня 1970 р.  N 658 

( 658-70-п )   "Про  літературну  премію  імені   Лесі   Українки

(ЗП УРСР, 1971 р., N 1, ст. 9). 

 

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ 

 

     Інд.  51 

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             постановою Кабінету Міністрів України 

                                   від 14 січня 2004 р. N 32 

 

                            ПОЛОЖЕННЯ 

              про Премію Кабінету Міністрів України 

           імені Лесі Українки за літературно-мистецькі 

                    твори для дітей та юнацтва 

 

 

     1. Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі  Українки  за 

літературно-мистецькі  твори  для дітей та юнацтва (далі - Премія

присуджується щороку до дня народження Лесі Українки  -  25 лютого 

за  твори,  які  сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі 

національної гідності,  духовної єдності українського  суспільства 

та здобули широке громадське визнання

 

     2. На здобуття Премії висуваються оригінальні твори і роботи

опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх 

трьох  років  (далі - твори),  але не пізніше ніж за півроку до їх 

подання на конкурс.  Премія не присуджується повторно,  а також за 

твори, які були відзначені іншими преміями

 

     3.  Премія  присуджується  у  чотирьох  номінаціях  у розмірі 

10 тис. гривень кожна.

{  Пункт  3 із змінами, внесеними згідно з Постановами  КМ  N 1067 

(  1067-2006-п  )  від  01.08.2006,  N  984  (  984-2007-п  )  від 

01.08.2007 } 

 

     4. Премія присуджується у таких номінаціях

 

     літературні твори для дітей та юнацтва

 

     художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва

 

     театральні вистави для дітей та юнацтва

 

     кінотвори  для  дітей та юнацтва. { Пункт 4 доповнено абзацом 

згідно з Постановою КМ N 984 ( 984-2007-п ) від 01.08.2007 } 

 

     5. Для  конкурсного  відбору  творів  на   здобуття   Премії

визначення  її  лауреатів утворюється Комітет з присудження Премії 

(далі - Комітет), який діє на громадських засадах. 

 

     Комітет очолює Віце-прем'єр-міністр України

 

     До складу  Комітету   входять   Голова   (заступник   Голови

Держкомтелерадіо,   заступник   Міністра   культури   і  мистецтв

заступник  Міністра  освіти  і науки, заступник Міністра у справах 

сім'ї,   молоді   та   спорту,  представники  Національної  спілки 

письменників,  Національної спілки художників, Національної спілки 

театральних  діячів,  Національної  спілки кінематографістів, інші 

особи  за  рішенням  голови  Комітету.  { Абзац третій пункту 5 із 

змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1067 ( 1067-2006-п ) 

від 01.08.2006 } 

 

     Персональний склад Комітету затверджує його голова. 

 

     6. Комітет відповідно до покладених на нього завдань

 

     відбирає твори на здобуття Премії

 

     готує обґрунтовані пропозиції щодо номінованих творів

 

     7. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводить 

його голова або за його дорученням - заступник голови

 

     Засідання Комітету є правоможним,  якщо на ньому присутні  не 

менше ніж дві третини його складу. 

 

     Рішення Комітету  про  висунення  творів  на  здобуття Премії 

приймається  таємним  голосуванням   простою   більшістю   голосів 

присутніх на засіданні членів Комітету

 

     У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

Комітету.  {  Пункт  7  доповнено  абзацом  згідно з Постановою КМ 

N 1067 ( 1067-2006-п ) від 01.08.2006 } 

 

     8. Організаційне   забезпечення   роботи   Комітету  здійснює 

Держкомтелерадіо

 

     9. На здобуття Премії  можуть  бути  висунуті  твори  окремих 

авторів і творчих колективів у складі не більше ніж п'ять осіб. Не 

допускається включення до складу претендентів осіб, які виконували 

адміністративні, організаторські чи консультаційні функції

 

     10. Держкомтелерадіо    забезпечує   приймання   та   розгляд 

документів і готує Комітетові подання про присудження Премії

 

     Щороку до  1  грудня  відповідно  до  номінацій,   за   якими 

присуджується   Премія,   творчі   спілки,   літературно-мистецькі 

об'єднання,   видавництва   і   видавничі   організації    подають 

Держкомтелерадіо такі документи

 

     клопотання про присудження Премії

 

     список кандидатів та їх творів

 

     характеристика кандидата   на   здобуття   Премії,   в   якій 

висвітлюються його досягнення відповідно  до  номінації,  за  якою 

висувається  кандидат  (у разі висунення колективу - відомості про 

діяльність і досягнення колективу); 

 

     копія паспорта (у разі висунення колективу -  копія  паспорта 

кожного члена колективу); 

 

     копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі 

висунення колективу - копія довідки кожного члена колективу). 

 

     Підготовлені матеріали  Держкомтелерадіо  подає  на   розгляд 

Комітету

 

     11. Список   прийнятих   Комітетом   до  розгляду  творів  із 

зазначенням  їх авторів,  творчих  спілок,  літературно-мистецьких 

об'єднань,  видавництв і видавничих організацій, що висунули твори 

на здобуття Премії,  публікується в газетах  "Урядовий  кур'єр"  і 

"Літературна Україна". 

 

     Обґрунтовані пропозиції  щодо  номінованих творів на здобуття 

Премії  Комітет  подає  до  1  січня  Держкомтелерадіо,   який   в 

установленому  порядку  вносить  узгоджені  пропозиції до Кабінету 

Міністрів України для прийняття рішення про присудження Премій

 

     12. Диплом лауреата Премії вручається в урочистій обстановці

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             постановою Кабінету Міністрів України 

                                   від 14 січня 2003 р. N 32 

 

                               ОПИС 

        диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України 

        імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори 

                       для дітей та юнацтва 

 

 

     Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України імені  Лесі 

Українки  за   літературно-мистецькі   твори  для дітей та юнацтва 

(далі - диплом) складається з обкладинки і вкладки з текстом. 

 

     Обкладинка   має  форму  прямокутника    розміром   430 х 302 

міліметри,  складеного  в  один  згин  по  лінії короткої сторони

Виготовляється   з  твердого  картону.  Зовнішній  бік  обкладинки 

обтягнуто палітурним матеріалом червоного кольору

 

     На лицьовому  боці  обкладинки  - тиснений фарбою золотистого 

кольору напис "Диплом лауреата Премії Кабінету  Міністрів  України 

імені  Лесі  Українки".  Всередині  обкладинки  на  місці її згину 

закріплено   муарову   стрічку   синього   і   жовтого    кольорів 

(співвідношення кольорів стрічки - 1:1) для вкладки. 

 

     Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і 

має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в 

один згин по лінії короткої сторони

 

     На першій   (лицьовій)   сторінці   вкладки  вгорі  розміщено 

зображення  малого  Державного  Герба  України,  виконане   фарбою 

золотистого  кольору.  У центрі сторінки синьою фарбою надруковані 

слова "Диплом лауреата Премії  Кабінету  Міністрів  України  імені 

Лесі Українки". 

 

     На другій  сторінці  у  центрі  - кольорове зображення фасаду 

Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України

 

     На третій сторінці синьою фарбою надруковано: "Лауреат Премії 

Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки 

 

     _____________________________________________________________ 

                 (прізвище, ім'я та по батькові

 

     у номінації _______________________________________________". 

 

     Нижче зазначається дата і номер постанови Кабінету  Міністрів 

України    про    присудження    премії.    Диплом    підписується 

Прем'єр-міністром України.  У лівому  нижньому  кутку  друкарським 

способом проставлено номер диплома. 

 

{  Опис  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N 984 

( 984-2007-п ) від 01.08.2007 } 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
17:48 (07.10.2021)
26 жовтня Державне спеціалізоване видавництво "Музична Україна" проводить 2 концерти-презентації видань
10:58 (15.09.2021)
Держкомтелерадіо, Департамент молоді та спорту м. Києва та Київська міська організація ФСТ "Спартак" запрошують збірні команди телекомунікаційних компаній, підприємства зв'язку та засобів масової інформації взяти участь у десятому ювілейному сезоні - МЕДІА ІГРАХ
18:04 (15.07.2021)
Визначено переможців конкурсу на посади державної служби апарату Держкомтелерадіо
16:04 (06.07.2021)
До уваги видавців! Держкомтелерадіо буде надсилати скан-копії Свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції засобами електронного зв'язку
11:03 (03.06.2021)
Визначено переможців конкурсу на посади державної служби апарату Держкомтелерадіо
13:07 (01.06.2021)
Держкомтелерадіо розпочав прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2021 рік
12:52 (01.06.2021)
Держкомтелерадіо розпочав прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2021 рік у двох номінаціях
14:25 (18.05.2021)
Держкомтелерадіо оголошує набір на стажування для молоді, яка не перебуває на посадах державної служби
14:20 (14.05.2021)
Визначено переможців конкурсу на посади державної служби апарату Держкомтелерадіо
16:08 (12.05.2021)
Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" запрошує до участі в науковій конференції "Енциклопедистика: ґенеза в часі та просторі (до 30-річчя проголошення незалежності України)"