Головна сторінка 20 жовтня 2019
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Жовтень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Архів  »  Видавнича справа  »  Актуальні питання. Друковані ЗМІ


Рівень, динаміка, структура та якість фінансових результатів видавничо-поліграфічної галузі
26.06.2006 | 16:04 | версія для друку

26

Сьогодні в Україні, нарешті, належне місце посідають повноцінні економічні дослідження підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Адже тільки за умов постійного та ефективного аналізу поточної діяльності можливо побудувати достовірний прогноз та підвищити якість стратегічного ланування, що в умовах мінливого ринкового середовища виступає як додаткова перевага в конкурентній боротьбі. Почнемо з того, що стверджувати про ефективність чи неефективність господарської діяльності окремого підприємства чи їх сукупності можна виключно на підставі аналізу фінансових результатів, тобто певного рівня прибутку або збитків. Автори, узагальнивши статичну інформацію, про аналізували ключові показники, що характеризують фінансові результати роботи сукупності підприємств, які спеціалізуються на видавничій справі та поліграфічній діяльності. Першим етапом дослідження став аналіз змін чистого доходу від реалізації продукції.

 

За отриманими показниками помітне зростання рівня чистого доходу по обробній промисловості в цілому й повидавничій справі та поліграфічній діяльності зокрема. Зазначені позитивні тенденції виражаються у високому темпі приросту чистого доходу 2004 року порівняно з 2001 роком: по обробній промисловості 137,7 %, по видавничій справі 106,2 і поліграфічній діяльності 84,8. Середній приріст за 2001–2004 роки становив: по видавничій справі 27,28 % (зокрема обсяг чистого доходу збільшився у 2003 році порівняно з 2002 роком на 45,8 %), по поліграфічній діяльності 22,76 % (тому приріст цього показника у 2004 році відносно 2003 року склав 27,4 %). Потрібно зауважити, що чистий дохід у поліграфічній діяльності має тенденцію до поступового зростання, про що свідчать розраховані ланцюгові темпи росту (до переднього року): 2002 рік — 1,199; 2003 рік — 1,211; 2004 рік — 1,274.

Подальший аналіз динаміки та структури чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) проведено в розрізі виділених нами основних і малих підприємств згідно з КВЕД 22.1 — видавнича справа та КВЕД 22.2 — поліграфічна діяльність.

 

За офіційними статистичними даними, основна частка (63,4—72,0 %) у структурі чистого доходу від реалізації належить основним підприємствам, і це при їх незначній чисельності — 2004 року їх у загальній кількості було лише 6,9 %. Що ж до динаміки, то чистий дохід по основних підприємствах 2004 року порівняно з 2001-м зріс на 109,5 %, а по малих — на 98,2. Інший аспект дослідження змін величини чистого доходу — визначення середньорічного темпу приросту. По основних підприємствах він становив 27,85 % (зокрема 2003 року пороти 2002 року цей показник збільшився на 50,9 %), по малих — на 26,41.

 

 

Аналіз динаміки та структури чистого доходу від реалізації за КВЕД 22.2 — поліграфічна діяльність за окремими групами, дав можливість дійти таких висновків: на відміну від видавничої справи в поліграфічній діяльності частки у чистому доході від реалізації в основних і малих підприємств є практично рівними й мають тенденцію до незначного коливання; високим можна вважати темп зростання чистого доходу за окремими категоріями підприємств у 2001—2004 роках: по основних — 98,8, по малих — 68,5 %; поступове зростання темпу збільшення чистого доходу характерне для основних підприємств (порівняно з попереднім роком), %: у 2002 році — 5,2; у 2003 — 33,8; у 2004 — 41,2. У результаті ретельного вивчення змін у рівні та динаміці чистого доходу від реалізації продукції згідно з КВЕД 22.1 — видавнича справа, у розрізі форм власності, випливає: протягом 2001—2003 років найбільший обсяг і домінуючу частку в структурі всіх підприємств посідали колективні (2001 року — 72,2 %, 2003 року — 74,9); менш вагомі позиції займали державні (2001 року — 15,4 %, 2003 року — 12,7) та приватні (2001 року — 7,1 %, 2003 року — 5,9) підприємства; зростання обсягу реалізації чітко характеризують високі середньорічні темпи приросту на колективних підприємствах — 86,6 % (зокрема, річні темпи приросту порівняноз попереднім роком становили у 2002 році — 23,0 %, у 2003—51,7), державних — 48,9 % та підприємствах власності міжнародних організацій і юридичних осіб інших держав — 71,3 %.

Результати дослідження рівня та динаміки чистого доходу підприємств, що спеціалізуються на видавничій справі, за окремими групами можна охарактеризувати наступним чином: серед основних і малих найбільший обсяг чистого до ходу, а відповідно і домінуючі позиції у структурі, Мали підприємства колективної форми власності (по основних: 2001 рік — 72,4 %, 2003 рік — 74,5; по малих: 2001 рік — 71,7 %, 2003 рік — 75,8); поряд з підприємствами колективної форми власності серед основних значні обсяг та частку в структурі чистого доходу відмічено в державних підприємств (2001 рік — 21,1 %, 2003 рік — 17,4); на особливу увагу заслуговує зростання обсягу та частки в структурі чистого доходу в підприємств, що є власністю міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав (2001 рік — 2,1 %; 2002 рік — 3,7; 2003 рік — 6,0); серед малих вагому позицію в структурі чистого доходу посідали підприємства приватної (2001 рік — 16,2 %, 2003 рік — 16,4) та комунальної (2001 рік — 5,6 %, 2003 рік — 4,3) форм власності; протягом 2001–2003 років високі середньорічні темпи приросту обсягу чистого доходу від реалізації характерні для основних підприємств, що є власністю міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав (124,2 %), а також колективної (35,7 %) та державної (21,7 %) форм власності; високі середньорічні темпи приросту у 2001—2003 роках чистого доходу від реалізації властиві малим підприємствам колективної (38,7 %), приватної (35,7 %) і державної (30,8 %) форм власності. Щоб порівняти рівень чистого доходу груп підприємств за формами власності, автори створили діаграми, де чітко видно зміни цього показника. Як зазначалося вище, найбільший чистий дохід серед основних і малих отримали підприємства колективної форми власності.

Провівши ряд розрахунків, автори зробили висновок, що: вагому частку в структурі доходу від реалізації протягом 2001—2003 років займали основні підприємства колективної та державної форм власності; щодо малих підприємств, то домінуючу позицію посідали підприємства приватної та комунальної форм власності; серед підприємств, що є власністю міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав, малі та основні мали однаковий рівень чистого доходу від реалізації у 2001—2002 роках; у 2003 році відбулося різке зростання рівня у 2,4 разу цього показника в основних підприємств й одночасне зменшення в малих на 66,7 %; до позитивних тенденцій можна віднести середньорічний приріст обсягу чистого доходу від реалізації на малих підприємствах приватної власності (35,7 %) та основних колективної (35,7 %) та державної (21,7 %) форм власності.

Досліджували автори й динаміку обсягу чистого доходу від реалізації продукції підприємств за формами власності. Провівши додаткові розрахунки, дійшли висновку, що згідно з опрацьованою статистичною інформацією, питома вага у структурі чистого доходу від реалізації для основних підприємств державної форми власності становила 2001 року — 88,4 %, 2003 року — 86,2 %, а для малих підприємств приватної форми власності відповідно 82,2 і 74,6 %. До позитивних характеристик господарської діяльності малих підприємств приватної форми власності можна віднести зростання чистого доходу від реалізації на 90,5 %.

Окрім аналізу чистого доходу видавничих структур автори визначили цей показник у розрахунку на одне підприємство за КВЕД 22.2. Лідерами серед основних підприємств за середнім рівнем чистого прибутку виявилися підприємства, що є власністю міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав (2001 рік — 10 700 тис. грн, 2002 рік — 9700 тис. грн) та приватної форми власності (2003 рік — 8325 тис. грн). З-поміж малих високий рівень визначеного показника характерний для підприємств колективної та приватної форм власності. Варто звернути увагу й на підприємства, що є власністю міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав: для них середній обсяг чистого доходу 2003 року досягнув 8633,3 тис. грн. Другий етап дослідження фінансових результатів полягав у аналізі рівня та динаміки фінансових результатів від операційної діяльності. Дані засвідчують доволі високі середньорічні темпи приросту прибутку від операційної діяльності упродовж 2001—2004 років для підприємств, що спеціалізуються на видавничій справі, — 18,7 % (зокрема, темп приросту 2004 року проти 2003_го становив 65,7 %), і порівняно низькі за КВЕД 22.2 (поліграфічна діяльність) — 3,04 %. Детальний аналіз динаміки фінансових результатів показав зменшення прибутку від операційної діяльності по видавничій справі у 2003 році порівняно з 2002 роком на 15,7 % та з поліграфічної діяльності у 2002 році проти 2001 року на 65,1 % й у 2003 році відносно 2002 року на 47,4 %. При дослідженні динаміки чистого доходу від реалізації за КВЕД 22.2 виявлена тенденція до поступового збільшення його річних темпів росту. Що ж до фінансових результатів від операційної діяльності, то тут доцільно відзначити нестабільний рівень прибутку, про що свідчать річні ланцюгові темпи приросту порівняно з попереднім роком, %: 2002 рік — на 34,9, 2003 рік — на 52,6; 2004 рік — у 5,96 разу.

 

 

 

Богдан  Дурняк, Олександр Мельников, Андрій Штангрет

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
17:30 (07.10.2019)
24 жовтня 2019 року у Харкові пройде семінар-тренінг "Гібридна агресія РФ в Україні: розпізнати та попередити"
12:45 (02.09.2019)
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» запрошує фахівців наукових установ та закладів вищої освіти, представників влади та громадськості взяти участь у науковій конференції «Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу», яка відбудеться 30 жовтня 2019 р.
09:56 (02.07.2019)
Держкомтелерадіо оголошує прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України "Українська книжка року"
17:15 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на здобуття премії Кабінету Міністрів України ім. Л. Українки за 2019 рік
16:50 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2019 рік
19:12 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду генерального директора ДП "Дирекція фестивально-виставкової діяльності"
19:05 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Укрпостачпреса"
19:00 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Україна"
18:55 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Маяк"
18:43 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Харківське багатопрофільне видавництво "Основа"