Головна сторінка 26 жовтня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Жовтень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Внутрішній аудит


Наказ Держкомтелерадіо від 01.03.2021 № 103 "Про підсумки внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Національного видавництва дитячої літератури "Веселка"
02.03.2021 | 13:18 | Сектор внутрішнього аудиту версія для друку

 

Описание: http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

01 березня 2021 р.                    м. Київ                            №103

 

 

Про підсумки внутрішнього аудиту

фінансово-господарської діяльності

Національного видавництва

дитячої літератури «Веселка»

 

 

За результатами внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Національного видавництва дитячої літератури «Веселка» (далі – Видавництво, підприємство) за період з 01.01.2018 по 01.10.2020 встановлено, що підприємство забезпечувало виконання завдань, визначених Статутом, щодо підготовки та випуску у світ літературно-художніх, науково-популярних, навчальних видань для дітей різних вікових категорій, батьків і педагогів, видань на замовних засадах та за власними тематичними програмами.

Впродовж досліджуваного періоду Видавництво виготовило                31 видання, з яких випуск за власні кошти становив 13 видань (перевидань) (42 %) та випуск за замовленням - 18 видань (58 %). У 2017-2018 роках Видавництво отримало грант від Посольства США в Україні на загальну суму 319,5 тис. грн. на випуск 2-х книг серії Джоанни Коул та Брюса Деґена «Чарівний шкільний автобус». Впродовж 2018-2020 років Український інститут книги за рахунок коштів державного бюджету замовив у Видавництва 9 видань на загальну суму 1285,7 тис. гривень.

Основні показники Звітів про виконання фінансових планів Видавництва протягом досліджуваного періоду свідчать про відсутність чіткого виконання фінансового плану підприємства, що є недотриманням пункту 63 Контракту з керівником підприємства, що є у державній власності № 232 від 25.06.2018 (далі – Контракт) в частині забезпечення виконання фінансового плану підприємства. Результатом фінансово-господарської діяльності Видавництва щорічно протягом досліджуваного періоду при запланованих показниках отримання прибутку, підприємство отримувало збитки.

Видавництво є балансоутримувачем триповерхової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Ю. Іллєнка (Мельникова), 63, загальною площею будівлі   2469,3 м2 , первісною вартістю 786,9 тис. грн., яка не відповідає її справедливій вартості. На балансі Видавництва обліковується земельна ділянка первісною вартістю 3744,1 тис. грн., площею 2001 м2. Видавництвом не проведена реєстрація речових прав на будівлю та земельну ділянку.

Дослідженням встановлено прийняття керівником Видавництва низки нераціональних управлінських рішень, які стали додатковим фінансовим навантаженням, що призвели до неефективного витрачання коштів та накопичення боргових зобов’язань. Зокрема, закупівля дитячих ігор на загальну суму біля 4,0 тис. грн. для роботи не працюючого відокремленого підрозділу НВДЛ «Веселка» - Будинку дитячої книги; взяття автомобіля в оренду (впродовж дослідженого періоду витрати на оренду автомобіля склали 33,0 тис. грн., витрати на паливо - 130,1 тис. грн.); проведення економічно недоцільних відряджень.

Дослідженням стану збереження та ефективності використання майна встановлено неефективне управління державним майном та втрату можливості отримання доходів. Видавництвом передано в оренду 1453,48 м2 (59 %) площ. Внаслідок зайняття орендарем 70,5 м2 площ без оформлення договору оренди та не прийняття заходів по його звільненню, Видавництво втратило можливість отримання доходів від здачі вільних площ в оренду за досліджуваний період на суму біля 174,0 тис. гривень.

Несвоєчасне виставляння рахунків Видавництвом (щоквартально замість щомісячного) по відшкодуванню орендарем комунальних послуг та земельному податку призвело до несвоєчасної оплати орендарем, що суттєво впливало на відволікання власних обігових коштів Видавництва при розрахунках за електроенергію, накопичення заборгованості та як наслідок призвело до її відключення. Керівником Видавництва не забезпечено проведення претензійної роботи щодо погашення орендарями заборгованості за оренду майна та відшкодування комунальних послуг, яка станом на 01.10.2020 становила 312,0 тис. гривень.

Не нараховування пені та штрафів за несвоєчасну оплату оренди та комунальних послуг призвело до недоотримання доходів Видавництвом. Відсутність в договорах про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг зазначення конкретних термінів відшкодування орендарем комунальних витрат, є ризиком втрати зобов’язань в проведенні своєчасної оплати відшкодування комунальних послуг.

На підприємстві мають місце порушення трудового законодавства та розрахунків з оплати праці. Встановлено, що в порушення вимог ч. 1, 2 ст. 115 КЗпП України, заробітна плата працівникам Видавництва не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, не виплачувалась. В порушення ч. 5 ст. 97 КЗпП  у Видавництві оплата праці проводилась не в першочерговому порядку, як наслідок, заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.10.2020 становила 469,0 тис. грн., що вказує на невиконання керівником Видавництва умов Контракту в частині своєчасної виплати заробітної плати. Відсутність у Звітах із праці (форма № 1-ПВ) заборгованості із заробітної плати призвело до викривлення статистичної звітності.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про оплату праці» та Закону України «Про компенсацію громадянам втрати долі доходів в зв’язку з порушенням строків їх виплати» за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам передбачена компенсація втрати частини заробітної плати, що призвело до додаткових витрат Видавництва.

В порушення ст. 115 КЗпП України, п. 4.1. Колективного договору заробітна плата за час відпустки не пізніше, ніж за 3 дні до відпустки не виплачувалась. В порушення вимог ст. 47 та ст. 116 КЗпП розрахунки зі звільненими працівниками здійснювались несвоєчасно.

Ведення касових операцій у Видавництві здійснювалось з недотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні № 148 в частині перевищення граничних сум розрахунків готівкою впродовж дня; відсутності журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; не проведення інвентаризації каси. Під час дослідження проведених витрат за авансовими звітами встановлено витрачання коштів на суму 7,4 тис. грн. без підтверджуючих документів та повернення їх із значною затримкою.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з недотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Встановлено невідповідність відображеної суми дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності (форма № 1 «Баланс») даним бухгалтерського обліку, що призвело станом на 01.10.2020 до викривлення суми активів та пасивів фінансової звітності, зокрема заниження дебіторської та кредиторської заборгованостей на суму 388,0 тис. грн. відповідно; невідповідність суми грошових коштів та їх еквівалентів призвело станом на 01.01.2018 до заниження у фінансовій звітності на суму 58,5 тис. грн.; своєчасно не стягнута безнадійна дебіторська заборгованість на загальну суму 202,2 тис. грн. призвела до втрати боржників в зобов’язанні та отриманні збитків; списання безнадійної дебіторської заборгованості в сумі 8,5 тис. грн. (субрахунок 944) та простроченої кредиторської заборгованості терміном виникнення понад 3 роки в сумі 77,3 тис. грн. при відсутності документального підтвердження прийнятого рішення; включення до складу поточної дебіторської заборгованості довгострокової дебіторської заборгованості строком виникнення більше року на загальну суму 15,0 тис. грн.; віднесення до складу поточних зобов’язань зобов’язання терміном виникнення понад 3 роки станом на 01.10.2020 на загальну суму 468,1 тис. грн.; відображення за дебетом субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» документально не підтверджених операцій (відсутні видаткові накладні, акти виконаних робіт, послуг). Встановлені у веденні бухгалтерського обліку порушення спричинили викривлення фінансової звітності та відповідно ставлять під сумнів достовірність даних фінансової звітності Видавництва.

В ході аудиторського дослідження встановлено незадовільну організацію внутрішнього контролю, яка не дозволяє своєчасно і в повній мірі виявити всі порушення і недоліки в діяльності Видавництва та призводить до надання уповноваженим користувачам недостовірної інформації при веденні та оформленні господарських операцій.

В недотримання вимог абз. 1 ч. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку Видавництвом не затверджені та не погоджені з Держкомтелерадіо.

В порушення ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» керівником Видавництва не забезпечено фіксування фактів здійснення господарських операцій у первинних документах та їх збереження. Первинні документів (відомості нарахування заробітної плати та табелі обліки робочого часу), відповідно до яких нараховувалась заробітна плата за період з 01.01.2018 по 01.09.2018 відсутні, що не підтверджує законність виплати заробітної плати на загальну суму 231,1 тис. гривень.

Встановлено непоодинокі випадки відсутності первинних документів (платіжні доручення, рахунки, тощо), які є підставою для здійснення платіжних операцій. Відсутність платіжних доручень та резолюції керівника на рахунках на оплату вказує про відсутність контролю з боку керівника Видавництва за платіжною дисципліною та створює ризик втрати управлінського контролю за діяльністю Видавництва.

Дослідженням встановлено відсутність документального підтвердження проведення господарських операцій, зокрема вибуття (списання) матеріалів на суму 132,0 тис. грн. та МШП на суму 15,7 тис. грн. Кошториси на виготовлення книжкової продукції власних та замовних видань не складаються, що унеможливлює встановити витратні статті, закладені Видавництвом.

В недотримання вимог абз. 1 п. 2.4 гл. 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, акти списання товарів, що складались Видавництвом не підписані головою та деякими членами комісії Видавництва з уцінки та списання.

Оформлення актів виконаних робіт із замовниками за відсутності дати документа, що свідчить про факт здійснення робіт, призводить до відсутності контролю за дотриманням термінів надання послуг та унеможливлення здійснення перевірки своєчасності здійснення робіт.

В порушенням вимог п. 7 р. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань щорічна інвентаризація активів та зобов’язань перед складанням фінансової звітності в 2018 та 2019 роках не проводилась. Також, не проводилась інвентаризація розрахунків по контрагентах та щорічна звірка взаєморозрахунків з покупцями суцільним порядком; за окремими контрагентами відсутні Акти-звірки взаємних розрахунків, що підтверджують суму заборгованості.

 

Зважаючи на результати проведеного аудиту, для приведення роботи Видавництва у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення ефективності використання державного майна, посилення трудової дисципліни та відповідальності керівника за ведення господарської діяльності,

НАКАЗУЮ:

1.   Вказати директору Національного видавництва дитячої літератури «Веселка» Бондаренку О.О. на суттєві порушення і недоліки у веденні фінансово-господарської діяльності Видавництва та звернути увагу на те, що недотримання вимог законодавства і невиконання вимог з усунення порушень є підставою для розгляду питання про розірвання контракту з керівником підприємства.

2.   Директору Видавництва Бондаренку О.О. вжити заходи щодо:

-        погашення заборгованості із заробітної плати впродовж І півріччя 2021 року та дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні розрахунків по заробітній платі;

-        ведення касових операцій у Видавництві у відповідності до вимог Положення про касові операції в Україні;

-        при проведенні розрахунків Видавництва, забезпечення ефективного витрачання державних коштів з дотриманням вимог чинного законодавства; прийняття управлінського рішення щодо здачі вільних площ Видавництва в оренду;

-        приведення балансової вартості будівлі, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Ю.Іллєнка, 63 у відповідність до її справедливої вартості та відображення в бухгалтерському обліку; оформлення речових прав на будівлю та земельну ділянку Видавництва площею 2001 кв. м.;

-        при складанні фінансових планів вивчення та врахування факторів впливу на зміну фінансових показників; дотримання виконання фінансових планів Видавництва у відповідності до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств;

-        приведення бухгалтерського обліку Видавництва у відповідність до вимог законодавства, зокрема: відповідність даних фінансової звітності даним бухгалтерського обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей; забезпечення достовірності складання фінансової звітності Видавництва; забезпечення наявності первинних документів здійснених господарських операцій;

-        затвердження порядку ведення Видавництвом бухгалтерського обліку та погодження з органом управління відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

-        перед складанням річної фінансової звітності в обов’язковому порядку проведення інвентаризації активів та зобов’язань, інвентаризації розрахунків з контрагентами суцільним порядком відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань;

-        проведення оцінки майна, що перебуває у користуванні та відображення у балансовому та позабалансовому обліку; складання переліку книжкових фондів та відображення їх в обліку у складі Бібліотечного фонду;

-        забезпечення звільнення орендарем безпідставно займаних площ; проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованостей з орендарів за оренду державного майна та відшкодування комунальних послуг; своєчасне виставляння рахунків орендарям на сплату оренди, комунальних послуг та земельному податку; нараховування орендарям пені та штрафів за несвоєчасну оплату оренди та комунальних послуг; включення до договорів про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг конкретних термінів їх відшкодування;

-          укладання договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами; затвердження посадових інструкцій працівників Видавництва;

-        прийняття управлінського рішення щодо подальшого використання автомобілів Видавництва та орендованого автомобіля; затвердження порядку використання автомобіля та норм витрат палива;

-        забезпечення повного усунення встановлених аудитом порушень і недоліків та вжиття відповідних заходів по недопущенню їх у подальшій діяльності Видавництва.

3.   Про вжиті заходи з усунення порушень і недоліків поінформувати Держкомтелерадіо до 31 березня 2021 року та забезпечити щоквартальне інформування до повного усунення порушень.

4.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б. О.

 

 

Голова                                                                                    Олег НАЛИВАЙКО

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
17:48 (07.10.2021)
26 жовтня Державне спеціалізоване видавництво "Музична Україна" проводить 2 концерти-презентації видань
10:58 (15.09.2021)
Держкомтелерадіо, Департамент молоді та спорту м. Києва та Київська міська організація ФСТ "Спартак" запрошують збірні команди телекомунікаційних компаній, підприємства зв'язку та засобів масової інформації взяти участь у десятому ювілейному сезоні - МЕДІА ІГРАХ
18:04 (15.07.2021)
Визначено переможців конкурсу на посади державної служби апарату Держкомтелерадіо
16:04 (06.07.2021)
До уваги видавців! Держкомтелерадіо буде надсилати скан-копії Свідоцтва про внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції засобами електронного зв'язку
11:03 (03.06.2021)
Визначено переможців конкурсу на посади державної служби апарату Держкомтелерадіо
13:07 (01.06.2021)
Держкомтелерадіо розпочав прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2021 рік
12:52 (01.06.2021)
Держкомтелерадіо розпочав прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2021 рік у двох номінаціях
14:25 (18.05.2021)
Держкомтелерадіо оголошує набір на стажування для молоді, яка не перебуває на посадах державної служби
14:20 (14.05.2021)
Визначено переможців конкурсу на посади державної служби апарату Держкомтелерадіо
16:08 (12.05.2021)
Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво" запрошує до участі в науковій конференції "Енциклопедистика: ґенеза в часі та просторі (до 30-річчя проголошення незалежності України)"