Головна сторінка 08 грудня 2022
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Грудень 2022
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Моніторинг веб-сайтів ОВВ  »  Аналітичні довідки за результатами моніторингу веб-сайтів ОВВ


АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА за результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади у першому півріччі 2020 року
03.07.2020 | 10:24 | Управління з питань доступу до інформації та підтримки медіа версія для друку

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

за результатами проведеного Держкомтелерадіо

моніторингу інформаційного наповнення

офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

у першому півріччі 2020 року

 

1.     Загальні відомості

 

1.1. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на розпорядників інформації покладається обов’язок щодо оприлюднення інформації. В статті 15 зазначеного закону міститься перелік відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню, та порядок і вимоги до такого оприлюднення. Цей перелік інформації, що підлягає оприлюдненню, є мінімальним – розпорядник може оприлюднювати іншу визначену ним інформацію.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (із змінами) з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів, визначено порядок та вимоги щодо розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації на офіційних веб-сайтах (веб-порталах) у мережі Інтернет.

Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» та згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженим наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.06.2015 № 118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0759-15).

Держкомтелерадіо проводить моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади двічі на рік (квітень – червень та жовтень – грудень).

1.2. Мета моніторингу – оцінити рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах.

1.4. Об’єкти моніторингу: офіційні веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій.

1.5. Пошук, класифікація та аналіз інформації на веб-сайтах здійснюється відповідно до переліку параметрів, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов'язковість розміщення якої на веб-сайтах встановлюється законодавством.

1.6. Рівень інформаційного наповнення кожного веб-сайту оцінюється за наступними показниками:

наявності інформації (Пн), який визначає рівень наявності інформації на веб-сайті;

якості інформаційного наповнення (Пя), який враховує рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності розміщеної на веб-сайті інформації, а також наявність функції пошуку та доступність інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху;

інформаційної прозорості (Пі), який характеризує рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень та розраховується як середнє значення двох попередніх показників;

динаміки інформаційної прозорості (Пд), який демонструє, чи змінився рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень у звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом та визначається як різниця між значеннями відповідних показників інформаційної прозорості.

1.7. Рейтинг інформаційної прозорості формується шляхом сортування переліку веб-сайтів за зменшенням значень показників інформаційної прозорості.

1.8. Час проведення моніторингу: квітень – червень 2020 року.

1.9. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ» (http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=112507).

 

2.     Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

 

2.1. З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» було перейменовано й реорганізовано кілька міністерств.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 995 «Питання утворення деяких центральних органів виконавчої влади» утворено: Державне агентство України з питань мистецтв, Державне агентство України з питань мистецької освіти, Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України, Державне агентство спорту України, Державне агентство розвитку туризму України, Державну інспекцію культурної спадщини України, Державну службу охорони культурної спадщини України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 212 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» відмінено рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб; перейменовано: Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство у справах ветеранів України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.032020 № 238 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади» перейменовано Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики.

Також відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» перейменовано Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України та водночас створено Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 388 «Деякі питання органів фінансового контролю» відмінено рішення про реорганізацію Державної аудиторської служби та ліквідовано Офіс фінансового контролю.

У зв’язку з утворенням та перейменуванням певних центральних органів виконавчої влади створено нові чи реорганізовано старі сайти. Станом на сьогодні більшість з цих сайтів знаходяться на стадії розробки та наповнення інформацією. Результати оцінювання таких сайтів можуть бути низькими.

Станом на 23.06.2020 відсутні сайти таких центральних органів виконавчої влади: Державного агентства інфраструктурних проектів України, Державної митної служби України, Державної соціальної служби України, Державної служби охорони культурної спадщини України, Державної сервісної служби містобудування України, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Державного агентства України з питань мистецтв, Агентства з управління державним боргом України, Державного агентства розвитку туризму України, Державного агентства України з питань мистецької освіти, Державної інспекції культурної спадщини України, Державної інспекції містобудування України, Національної комісії зі стандартів державної мови.

Проведено моніторинг офіційних веб-сайтів 18 міністерств та 47 інших центральних органів виконавчої влади (загалом – 65 веб-сайтів).

2.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 1 (див. додаток 1), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості, динаміки інформаційної прозорості.

2.3. За результатами аналізу інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 89,27 %;

41 веб-сайт має показники інформаційної прозорості більші за середній,

24 веб-сайти мають показники інформаційної прозорості менші за середній;

максимальне значення показника інформаційної прозорості мають веб-сайти: Державної служби фінансового моніторингу України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (100 %);

найменше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (62,94 %).

2.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади виявлено, що:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 2,63 %;

28 веб-сайтів мають позитивну динаміку інформаційної прозорості (Пд > 0);

рівень інформаційної прозорості 33 веб-сайтів в порівнянні з результатами попереднього моніторингу не зазнав змін (Пд = 0).

 Веб-сайти Державної міграційної служби України, Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці мають негативну динаміку.

 

3.     Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів обласних та Київської міської державних адміністрацій

 

3.1. Через російську окупацію Автономної  Республіки Крим офіційні веб-сайти Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської державної адміністрації станом на сьогодні не функціонують.

Проаналізовано 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади, а саме 24 обласних та Київської міської державних адміністрацій.

3.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 2 (див. додаток 2), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

3.3. За результатами аналізу показників інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади з’ясовано:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 95,43%;

21 веб-сайт має показники інформаційної прозорості більші за середній;

показники інформаційної прозорості 4 веб-сайтів менші за середній;

максимальне значення показника інформаційної прозорості мають веб-сайти: Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської обласних держадміністрацій (100 %);

найнижче значення показника інформаційної прозорості має офіційний веб-сайт Луганської обласної держадміністрації (74,24 %).

3.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає
0,16
%;

10 веб-сайтів мають позитивну динамку інформаційної прозорості (Пд > 0);

на 14 веб-сайтах не спостерігається змін рівня інформаційної прозорості (Пд = 0).

 

4.     Типові зауваження та рекомендації

 

До інформаційного наповнення низки веб-сайтів можна пред’явити певні загальні зауваження, пов’язані з відсутністю або оприлюдненням не в повному обсязі інформації, обов’язковість розміщення якої регламентується нормативно-правовими актами.

В першу чергу варто звернути увагу на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2020 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» шапка офіційного веб-сайту повинна містити малий Державний Герб України. Однак окремі органи виконавчої влади нехтують цією вимогою. Так Герб відсутній на сайті Державної служби морського та річкового транспорту України.

Основним недоліком більшості сайтів є відсутність дати розміщення інформації. Це в свою чергу унеможливлює встановлення актуальності інформації.

Інший недолік – відсутність навігаційної доступності, яка визначає рівень простоти та зручності пошуку інформації на веб-сайті та залежить від прозорості інформаційної структури веб-сайту. На сайтах з високим рівнем навігаційної доступності  інформація розміщена в логічному розділі веб-сайту та її можна легко знайти. Для пошуку інформації потрібно не більше 3 послідовних переходів за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки веб-сайту. При низькому рівні навігаційної доступності пошук інформації значно ускладнений, інформація розміщена не в логічному розділі веб-сайту. Для пошуку інформації потрібно більше 6 послідовних переходів за гіперпосиланнями, починаючи з головної сторінки веб-сайту, або ж її можна отримати як частину іншого документа, чи тільки з використанням функції пошуку або мапи веб-сайту.

Варто також звернути увагу на відсутність забезпечення доступності інформації на веб-сайтах для сприйняття особами з вадами зору та слуху. Не вся інформація на веб-сайтах адаптована для користувачів з вадами зору та слуху.

Рівень доступності інформації на веб-сайті визначається також наявністю на веб-сайті функції пошуку. Зустрічаються випадки, коли пошукова система начеб-то є, але вона не працює.

Серед переліку недоліків, що зустрічаються найчастіше - брак даних про структуру центрального органу виконавчої влади. Зокрема, в багатьох випадках повністю або частково відсутні функції структурних підрозділів, контактна інформація керівників структурних підрозділів відсутня чи несвоєчасно оновлюється.

Потребують оновлення системи обліку публічної інформації. Натомість представлені системи обліку нерідко оновлюються нерегулярно, містять відомості лише про частину документів, які перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень, наприклад, часто відсутня інформація про вхідну та вихідну кореспонденцію.

Невисокі показники наявності має інформація щодо службових номерів засобів зв'язку та розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи, а вже представлені матеріали часто мають низьку навігаційну доступність.

На веб-сайтах деяких місцевих органів виконавчої влади спостерігається низький рівень наявності інформації щодо установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, їх адрес, номерів телефонів та розпорядку роботи.

 

5.     Аналіз забезпечення доступності інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху

 

Станом на 23.06.2020 повністю виконали вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху 67,69 % центральних органів виконавчої влади та 84 % місцевих органів виконавчої влади.

Часткову адаптацію власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху здійснили 6,15 % центральних органів виконавчої влади.

Серед типових зауважень до не повністю модернізованих веб-сайтів можна навести наступні:

- відсутність можливості змінити кольоровий контраст без використання допоміжних технологій, зокрема не розміщено відповідні елементи управління на початку кожної веб-сторінки (як правило, у «хедері» веб-сайту);

- елементи управління для зміни розміру шрифту наявні не на всіх сторінках веб-сайту (часто відсутні на головній сторінці);

- відеоматеріали та графічні матеріали, у тому числі зображення у PDF форматі, не дублюються звичайним текстом;

- відсутні, неповні або незручні для користування мапи сайту та навігаційні ланцюги, в яких має міститися інформація про місцезнаходження веб-сторінок у ієрархічній структурі веб-сайту;

- не всю інформацію представлено на альтернативній версії веб-сайту, наприклад, у адаптованому варіанті наявні лише новини.

Водночас 26,15 % центральних органів виконавчої влади (Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство енергетики України, Міністерство цифрової трансформації України, Державна інспекція ядерного регулювання України, Державне агентство лісових ресурсів України, Антимонопольний комітет України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державне агентство рибного господарства України, Державна служба експортного контролю України, Державна служба статистики України, Державна служба України з безпеки на транспорті, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) та 16% місцевих органів виконавчої влади (Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Луганська облдержадміністрації) наразі продовжують вживати заходів щодо модернізації своїх веб-сайтів.

 

6.     Підсумки та пропозиції

 

За результатами моніторингу встановлено, що збереглася позитивна динаміка інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень.

Зокрема, більшість органів виконавчої влади забезпечили доступність інформації на своїх сайтах для користувачів з порушеннями зору та слуху. Завдяки цьому значно зросли показники моніторингу сайтів.

Так, найкращими визначено офіційні веб-сайти: Державної служби фінансового моніторингу України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської обласних держадміністрацій.

Значну динаміку зростання інформаційної прозорості серед центральних органів виконавчої влади продемонстрували: Міністерство розвитку громад та територій України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державна служба фінансового моніторингу України, Державне агентство України з питань кіно, Міністерство культури та інформаційної політики України, Державна інспекція енергетичного нагляду України, Державне агентство водних ресурсів України, Український інститут національної пам’яті, Міністерство охорони здоров’я, а серед місцевих органів виконавчої влади: Житомирська, Київська обласні держадміністрації та Київська міська держадміністрація, що обумовлено насамперед реалізованими заходами щодо адаптації власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху.

З метою подальшого підвищення інформаційної відкритості органів виконавчої влади пропонуємо суб’єктам владних повноважень, офіційні веб-сайти яких стали об’єктами даного дослідження, ознайомитись з представленою аналітичною довідкою та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також продовжити адаптацію власних веб-сайтів до потреб користувачів з порушеннями зору та слуху відповідно до постанови Кабінету Міністрів Українивід 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

Повторно звертаємо увагу на Вимоги щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, в редакції вищезазначеної постанови.

Зокрема, офіційний веб-портал органу виконавчої влади та офіційні веб-ресурси, що пов’язані з діяльністю органу виконавчої влади повинні бути розміщеними в домені GOV.UA та у разі потреби у домені УКР.

Офіційний веб-сайт повинен містити інформацію про права інтелектуальної власності. Вміст офіційного веб-сайту повинен розповсюджуватися вільно за умови зазначення авторства. Рекомендовано визначати порядок розповсюдження вмісту офіційного веб-сайту згідно з умовами публічної ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Користувачі повинні мати повнофункціональний доступ до необхідної інформації та функцій веб-порталу з використанням спеціалізованого апаратного та програмного забезпечення, в тому числі призначеного для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень та з використанням мобільних пристроїв.

Вміст офіційного веб-сайту повинен бути структурованим, логічним, зрозумілим та легким для читання, а текст повинен бути простим і коротким.

Дизайн офіційного веб-сайту, елементи інтерфейсу, кольори, зображення, аудіо- та відео вміст, формати цього вмісту, тексти, списки, форми введення інформації, керованість, посилання, оптимізація для пошукових систем та інше  повинен відповідати вимогам, зазначеним у цій постанові, та враховувати рекомендації щодо розробки та модернізації офіційних веб-сайтів.

З метою оптимізації для пошукових систем та соціальних мереж на кожній сторінці із вмістом повинен розміщуватися блок з кнопками для розповсюдження матеріалу в соціальних мережах. Вміст сторінок має бути оптимізовано для контекстного пошуку за допомогою пошукових механізмів.

В свою чергу звертаємо увагу розробників офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади на відсутність контактної інформації осіб, відповідальних за програмно-технічну підтримку цих веб-ресурсів. Це унеможливлює співпрацю та виправлення певних недоліків. Такі дані пропонується розміщувати у розділі «Контакти», а також у «футері» веб-сайту (блоці у нижній частині веб-сайту, який дублюється на всіх веб-сторінках).

 

Черговий моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади буде проведено протягом жовтня – грудня  2020 року. Про його результати буде поінформовано Кабінет Міністрів України у встановленому порядку.

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
12:54 (01.12.2022)
8 грудня 2022 р відбудеться науково-практичний семінар "Універсальна десяткова класифікація: приклади побудови складних і складених індексів"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua