Головна сторінка 08 грудня 2022
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Грудень 2022
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Моніторинг веб-сайтів ОВВ  »  Аналітичні довідки за результатами моніторингу веб-сайтів ОВВ


АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА за результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади у другому півріччі 2019 року
03.01.2020 | 12:12 | Управління розвитку інформаційної сфери версія для друку

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

за результатами проведеного Держкомтелерадіо

моніторингу інформаційного наповнення

офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

у другому півріччі 2019 року

 

1.     Загальні відомості

1.1. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на розпорядників інформації покладається обов’язок щодо оприлюднення інформації, який направлений на створення ефективного механізму гарантування максимального доступу до інформації, що знаходиться в органах публічної влади. В статті 15 зазначеного закону міститься перелік відомостей, що підлягають обов’язковому оприлюдненню, та порядок і вимоги до такого оприлюднення. Цей перелік інформації, що підлягає оприлюдненню, є мінімальним – розпорядник може оприлюднювати іншу визначену ним інформацію.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (із змінами) з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів, визначено порядок та вимоги щодо розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет.

1.2. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» та згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.06.2015 № 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0759-15).

Держкомтелерадіо проводить моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади двічі на рік (квітень – червень та жовтень – грудень).

1.3. Мета моніторингу – оцінити рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах.

1.4. Об’єкти моніторингу: офіційні веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій.

1.5. Пошук, класифікація та аналіз інформації на веб-сайтах здійснюється відповідно до переліку параметрів, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов'язковість розміщення якої на веб-сайтах встановлюється законодавством.

1.6. Рівень інформаційного наповнення кожного веб-сайту оцінюється за наступними показниками:

наявності інформації (Пн), який визначає рівень наявності інформації на веб-сайті;

якості інформаційного наповнення (Пя), який враховує рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності розміщеної на веб-сайті інформації, а також наявність функції пошуку та доступність інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху;

інформаційної прозорості (Пі), який характеризує рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень та розраховується як середнє значення двох попередніх показників;

динаміки інформаційної прозорості (Пд), який демонструє, чи змінився рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень у звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом та визначається як різниця між значеннями відповідних показників інформаційної прозорості.

1.7. Рейтинг інформаційної прозорості формується шляхом сортування переліку веб-сайтів за зменшенням значень показників інформаційної прозорості.

1.8. Час проведення моніторингу: жовтень – грудень 2019 року.

1.9. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ» (http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=112507).

 

2.     Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

2.1. З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» було перейменовано, реорганізовано, утворено та ліквідовано низку міністерств.

Веб-сайти багатьох міністерств наразі знаходяться на стадії розробки та наповнення інформацією.

До цього часу не створений сайт Державної митної служби України, внаслідок цього відсутні канали комунікації та контролю громадськості за діяльністю Держмитслужби.

 Не мають власних сайтів Державна соціальна служба України та Державне агентство інфраструктурних проектів України.

Проведено моніторинг офіційних веб-сайтів 15 міністерств та 46 інших центральних органів виконавчої влади (загалом – 61 веб-сайт).

2.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 1 (див. додаток 1), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості, динаміки інформаційної прозорості.

2.3. За результатами аналізу інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 87,72 %;

33 веб-сайта мають показники інформаційної прозорості більші за середній, 28 веб-сайтів мають показники інформаційної прозорості менші за середній;

максимальне значення показника інформаційної прозорості мають веб-сайти Адміністрації Державної прикордонної служби України та Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (100 %);

найменше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Державної служби України з безпеки на транспорті (66,83 %).

2.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади виявлено, що:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 0,42 %;

8 веб-сайтів мають позитивну динаміку інформаційної прозорості (Пд > 0);

рівень інформаційної прозорості 11 веб-сайтів в порівнянні з результатами попереднього моніторингу не зазнав змін (Пд = 0).

 

3.     Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів обласних та Київської міської державних адміністрацій

3.1. Через російську окупацію Автономної Республіки Крим офіційні веб-сайти Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської державної адміністрації станом на сьогодні не функціонують.

Проаналізовано 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади, а саме 24 обласних та Київської міської державних адміністрацій.

3.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 2 (див. додаток 2), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

3.3. За результатами аналізу показників інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади з’ясовано:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 95,23 %;

21 веб-сайт має показники інформаційної прозорості більші за середній;

показники інформаційної прозорості 4 веб-сайтів менші за середній;

максимальне значення показника інформаційної прозорості мають веб-сайти Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської обласних держадміністрацій (100 %);

найнижче значення показника інформаційної прозорості має офіційний веб-сайт Луганської обласної держадміністрації (74,17 %).

3.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає
-1,36
%;

3 веб-сайтів мають позитивну динамку інформаційної прозорості (Пд > 0);

на 8 веб-сайтах не спостерігається змін рівня інформаційної прозорості (Пд = 0).

 

4.     Типові зауваження та рекомендації

До інформаційного наповнення низки веб-сайтів можна застосувати певні загальні зауваження, пов’язані з відсутністю або оприлюдненням не в повному обсязі інформації, обов’язковість розміщення якої регламентується нормативно-правовими актами.

Так, серед головних недоліків є відсутність :

-          дати оновлення інформації;

-          адреси електронної пошти керівників органів та їх заступників, керівників структурних підрозділів; 

-          інформації про функції структурних підрозділів;

-          переліку та порядку надання адміністративних послуг;

-          переліку цільових програм;

-          електронних форм звітних документів, що подаються суб’єктами господарювання;

-          показників розрахунків за енергоносії;

-          відомостей про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів;

-          контактної інформації осіб, відповідальних за програмно-технічну підтримку веб-сайту.

Значна частина інформації, що викладається на сторінках веб-сайтів органів виконавчої влади, позбавлена дати оновлення цієї інформації, що унеможливлює визначення рівня актуальності. Адже часто інформація не оновлюється протягом тривалого часу.

Серед контактів керівного складу відповідного органу представлені (в кращому випадку) лише телефонні номери, що позбавляє можливості написати електронного листа.

Визначальним є також показник наявності інформації про функції структурних підрозділів. Без цієї інформації користувачам сайтів дуже важко зрозуміти до якого структурного підрозділу звертатися за інформацією.

Це повною мірою стосується й переліку та порядку надання адміністративних послуг.

В свою чергу звертаємо увагу розробників офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади на відсутність контактної інформації осіб, відповідальних за програмно-технічну підтримку цих веб-ресурсів. Це унеможливлює співпрацю та виправлення певних недоліків. Такі дані пропонується розміщувати у розділі «Контакти», а також у «футері» веб-сайту (блоці у нижній частині веб-сайту, який дублюється на всіх веб-сторінках).

Не на всіх веб-сайтах наявні системи обліку публічної інформації. Натомість функціонуючі системи обліку нерідко оновлюються нерегулярно, містять відомості лише про частину документів, які перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень.

Невисокі показники наявності має інформація щодо службових номерів засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади, та їх керівників та розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи, а представлені матеріали часто мають низьку навігаційну доступність.

На початку головних сторінок веб-сайтів окремих органів виконавчої влади відсутній Державний Герб України, який рекомендується розміщувати поруч з найменування органу у «хедері» веб-сайту (блоці у верхній частині веб-сайту, який дублюється на усіх веб-сторінках).

На веб-сайтах деяких місцевих органів виконавчої влади спостерігається низький рівень наявності інформації щодо установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, їх адрес, номерів телефонів та розпорядку роботи.

Крім того, характерними зауваження до функціонування значної частини веб-сайтів є:

- розташування інформації не в логічних розділах, через що не забезпечується простота та зручність доступу до неї;

- несправність або неефективна робота пошукових систем (наприклад, пошук інформації здійснюється не по всьому веб-сайту, а лише по розділу «Новини»);

- обмеження доступу до розміщеної інформації користувачам з порушеннями зору та слуху. 

 

5.     Аналіз забезпечення доступності інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху

Станом на 23.12.2019 повністю виконали вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху 63,93 % центральних органів виконавчої влади (Міністерство соціальної політики України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство юстиції України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство культури, молоді та спорту України тощо) та 84 % місцевих органів виконавчої влади.

Часткову адаптацію власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху здійснили 8,2 % центральних органів виконавчої влади.

Серед типових зауважень до не повністю модернізованих веб-сайтів можна навести наступні:

- відсутність можливості змінити кольоровий контраст без використання допоміжних технологій, зокрема не розміщено відповідні елементи управління на початку кожної веб-сторінки (як правило, у «хедері» веб-сайту);

- елементи управління для зміни розміру шрифту наявні не на всіх сторінках веб-сайту (часто відсутні на головній сторінці);

- відеоматеріали та графічні матеріали, у тому числі зображення у PDF форматі, не дублюються звичайним текстом;

- відсутні, неповні або незручні для користування мапи сайту та навігаційні ланцюги, в яких має міститися інформація про місцезнаходження веб-сторінок у ієрархічній структурі веб-сайту;

- не всю інформацію представлено на альтернативній версії веб-сайту, наприклад, у адаптованому варіанті наявні лише новини.

Водночас 27,87 % центральних (Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство закордонних справ України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна інспекція ядерного регулювання України, Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України, Антимонопольний комітет України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державне агентство рибного господарства України, Державна служба експортного контролю України, Державна служба статистики України, Державне агентство України з питань кіно, Державна служба України з безпеки на транспорті) та 16 % місцевих органів (Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Луганська обласні держадміністрації) наразі продовжують вживати заходів щодо модернізації своїх веб-сайтів.

 

6.     Підсумки та пропозиції

За результатами моніторингу встановлено, що зберіглася позитивна динаміка інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень, зокрема збільшилися кількісні показники представленої інформації, вона стала більш актуальною, доступною та систематизованою.

Найкращими серед центральних органів виконавчої влади визначено офіційні веб-сайти Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Рівненської, Херсонської, облдержадміністрацій.

Значну динаміку зростання інформаційної прозорості серед центральних органів виконавчої влади продемонстрували Міністерство фінансів України, Державне агентство резерву України, Український інститут національної пам’яті, Міністерство охорони здоров’я України, Національна служба здоров’я України, а серед місцевих органів виконавчої влади – Черкаська, Львівська, обласні держадміністрації, що обумовлено насамперед реалізованими заходами щодо адаптації власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху.

З метою подальшого підвищення інформаційної відкритості органів виконавчої влади пропонуємо суб’єктам владних повноважень, офіційні веб-сайти яких стали об’єктами даного дослідження, ознайомитись з представленою аналітичною довідкою та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також продовжити адаптацію власних веб-сайтів до потреб користувачів з порушеннями зору та слуху відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (із змінами) та спільного наказу Держкомтелерадіо та Мінрегіону від 16.02.2015 № 24/26 «Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2015 року за № 240/26685.

Крім того, варто звернути увагу на Вимоги щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів (веб-порталів) органів виконавчої влади (додаток до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 493).

Зокрема, офіційний веб-портал органу виконавчої влади та офіційні веб-ресурси, що пов’язані з діяльністю органу виконавчої влади, повинні бути розміщеними в домені GOV.UA та у разі потреби у домені УКР.

Вміст офіційного веб-сайту повинен бути структурованим, логічним, зрозумілим та легким для читання, а текст повинен бути простим і коротким.

Дизайн офіційного веб-сайту, елементи інтерфейсу, кольори, зображення, аудіо- та відео вміст, формати цього вмісту, тексти, списки, форми введення інформації, керованість, посилання, оптимізація для пошукових систем та інше  повинні відповідати вимогам, зазначеним у цій постанові, та враховувати рекомендації щодо розробки та модернізації офіційних веб-сайтів, розроблених Державним агентством з питань електронного урядування (наразі Міністерство цифрової трансформації України).

Офіційний веб-сайт повинен містити інформацію про права інтелектуальної власності. Рекомендовано визначати порядок розповсюдження вмісту офіційного веб-сайту згідно з умовами публічної ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Передбачено адаптованість, коректність відображення офіційного веб-сайту на різних пристроях.

З метою оптимізації для пошукових систем та соціальних мереж на кожній сторінці із вмістом повинен розміщуватися блок з кнопками для розповсюдження матеріалу в соціальних мережах.

Офіційні веб-сайти повинні бути доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА.

Протягом квітня – червня  2020 року буде проведе черговий моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та про його результатати поінформовано Кабінет Міністрів України у встановленому порядку. 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
12:54 (01.12.2022)
8 грудня 2022 р відбудеться науково-практичний семінар "Універсальна десяткова класифікація: приклади побудови складних і складених індексів"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua