Головна сторінка 30 січня 2023
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Січень 2023
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Про Держкомтелерадіо  »  Положення


Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затверджене постановою КМУ від 13.08.2014 № 341
03.12.2019 | 11:40 | Сектор консультацій з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ версія для друку

Описание: http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2014 р. № 341
Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 213 від 29.03.2017
№ 442 від 24.05.2017
№ 885 від 16.10.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 р. № 341

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1.  Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури, молоді та спорту.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що бере участь у формуванні та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

 

2.  Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МКМС, іншими актами законодавства.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

 

3.  Основними завданнями Держкомтелерадіо є участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

 

4.  Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Міністра культури, молоді та спорту;

{Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

2)  надає пропозиції щодо проектів законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження МКМС від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

{Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 4 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

5)  за дорученням Міністра культури, молоді та спорту виконує разом з іншими державними органами завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки;

{Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

6)  готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення;

{Підпункт 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 8 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

9)  узагальнює і подає Міністру культури, молоді та спорту інформацію про проведення органами виконавчої влади системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики та пропозиції щодо вдосконалення такої роботи;

{Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 10 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

11) сприяє розвитку вітчизняних аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації;

{Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 12 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 12-1 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 12-2 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 12-3 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 12-4 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 12-5 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 13 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017}

14) забезпечує дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення;

{Підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

15)  за дорученням Міністра культури, молоді та спорту вживає разом з іншими органами державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм;

{Підпункт 15 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

16)  забезпечує підвищення кваліфікації працівників аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації;

{Підпункт 16 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

17)  сприяє створенню та діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення, впровадженню ефірного наземного цифрового телерадіомовлення;

18)  забезпечує єдність вимірювань, здійснення метрологічного контролю та нагляду у сфері державного телебачення і радіомовлення;

19)  готує пропозиції та рекомендації щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх в установленому законодавством порядку;

20)  бере участь у розробленні державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовлення;

{Підпункт 21 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 22 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 23 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

24)  здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність державних телерадіоорганізацій, інформаційних агентств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

{Підпункт 24 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

25)  забезпечує впровадження сучасних цифрових технологій у державних телерадіоорганізаціях;

26)  проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями;

27)  вносить в установленому порядку Міністру культури, молоді та спорту пропозиції щодо створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних телерадіоорганізацій та інформаційних агентств;

{Підпункт 27 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 28 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 29 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 30 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 31 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 32 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

{Підпункт 33 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

34)  забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України, забезпечує їх виконання;

{Підпункт 35 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

36)  здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

37)  утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

38)  виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

{Підпункт 39 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

40)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

5.  Держкомтелерадіо з метою організації своєї діяльності:

1)  забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2)  здійснює добір кадрів в апарат Держкомтелерадіо та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держкомтелерадіо;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

3)  контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4)  організовує планово-фінансову роботу в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5)  забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6)  забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті Держкомтелерадіо;

7)  забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8)  забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Держкомтелерадіо, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Держкомтелерадіо;

9)  організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

 

6.  Держкомтелерадіо для виконання покладених на нього завдань має право:

1)  залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2)  отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3)  скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4)  користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5)  засновувати в установленому порядку офіційні засоби масової інформації.

 

7.  Держкомтелерадіо у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

 

8.  Держкомтелерадіо в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МКМС видає накази, організовує та контролює їх виконання.

{Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

Накази Держкомтелерадіо, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Держкомтелерадіо підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Держкомтелерадіо, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

 

9.  Держкомтелерадіо очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України.

Голова має двох заступників, у тому числі першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

 

10.  Голова Держкомтелерадіо:

1)  очолює Держкомтелерадіо, здійснює керівництво його діяльністю, представляє в установленому порядку Держкомтелерадіо у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2)  затверджує за погодженням з Міністром культури, молоді та спорту пріоритети роботи Держкомтелерадіо та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи, звіти про їх виконання;

{Підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

3)  подає в установленому порядку на розгляд Міністра культури, молоді та спорту проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробниками яких є Держкомтелерадіо;

{Підпункт 3 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 885 від 16.10.2019}

4)  організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Міністра культури, молоді та спорту в апараті Держкомтелерадіо;

{Підпункт 4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

5)  представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів України;

{Підпункт 6 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017}

6-1)  призначає та звільняє керівника апарату Держкомтелерадіо відповідно до Закону України “Про державну службу”;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

{Підпункт 7 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017}

{Підпункт 8 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017}

{Підпункт 9 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017}

10)  розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

11)  порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

12)  скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

13)  підписує в межах своїх повноважень накази Держкомтелерадіо;

{Підпункт 13 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

14)  організовує роботу колегії Держкомтелерадіо і головує на її засіданнях;

15)  погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо;

16)  приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держкомтелерадіо;

17)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

10-1.  Керівник апарату Держкомтелерадіо:

1)  організовує планування роботи з персоналом Держкомтелерадіо, в тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України “Про державну службу”;

2)  забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

3)  забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу НАДС інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

4)  призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В”, звільняє з таких посад відповідно до Закону України “Про державну службу”;

5)  присвоює ранги державним службовцям Держкомтелерадіо, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

6)  забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Держкомтелерадіо;

7)  здійснює планування навчання персоналу Держкомтелерадіо з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державну службу”;

8)  здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Держкомтелерадіо;

9)  розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

10)  приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

11)  виконує функції роботодавця стосовно працівників Держкомтелерадіо, які не є державними службовцями;

12)  створює належні для роботи умови та здійснює матеріально-технічне забезпечення державних службовців та інших працівників Держкомтелерадіо;

13)  видає у межах повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Держкомтелерадіо накази організаційно-розпорядчого характеру та доручення, контролює їх виконання;

14)  здійснює інші повноваження, визначені законом.

{Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

10-2.  На час відсутності керівника апарату Держкомтелерадіо чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо відповідно до наказу керівника апарату Держкомтелерадіо.

{Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

 

11.  Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держкомтелерадіо може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держкомтелерадіо.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держкомтелерадіо можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою.

 

12.  Гранична чисельність державних службовців та працівників Держкомтелерадіо затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держкомтелерадіо затверджується його Головою за погодженням з Міністром культури, молоді та спорту.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 885 від 16.10.2019}

Штатний розпис апарату, кошторис Держкомтелерадіо затверджуються Головою Держкомтелерадіо за погодженням з Мінфіном.

 

13.  Держкомтелерадіо є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:55 (23.01.2023)
29 січня 2023 року о 12. 00 на Лук'янівському цвинтарі (вулиця Дорогожицька, 7; 21 ділянка) відбудеться вшанування пам'яті Героїв Крут
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua