Головна сторінка 07 березня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Березень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законопроектна діяльність  »  Проекти Законів України


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу"
25.03.2019 | 12:04 | Управління розвитку інформаційної сфери версія для друку

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України  «Про видавничу справу»

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України «Про видавничу справу»

Стаття 1. Визначення термінів

9) видання - твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання;

Стаття 1. Визначення термінів

9) видання - твір (документ), що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам нормативно-правових актів з питань видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання;

Стаття 10. Суб’єкти та об’єкти видавничої справи

Об’єктом видавничої справи є видавнича продукція. Види видань, що належать до видавничої продукції, визначаються відповідними національними стандартами.

Стаття 10. Суб’єкти та об’єкти видавничої справи

Об’єктом видавничої справи є видавнича продукція.

Стаття 13. Заява про внесення суб’єкта господарювання до  Державного реєстру

До  заяви  додаються  нотаріально засвідчені копії установчих документів суб’єкта господарювання - юридичної особи.

Стаття 13. Заява про внесення суб’єкта господарювання до  Державного реєстру

Виключено

Стаття 16. Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру

 

Уповноважений  орган  відмовляє  суб’єктові  господарювання у видачі свідоцтва у разі, якщо:

суб’єкт  господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру;

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання;

інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 цього Закону;

Доповнено

 

 

 

 

 

Доповнено

Стаття 16. Відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру

 

Уповноважений  орган  відмовляє  суб’єктові  господарювання у видачі свідоцтва у разі, якщо:

суб’єкт  господарювання з таким найменуванням уже внесений до Державного реєстру;

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відсутня інформація про суб’єкта господарювання;

інформація про суб’єкта господарювання, наведена у заяві, не відповідає відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

заява та додані до неї документи подані з порушенням вимог, встановлених статтею 13 цього Закону;

найменування суб’єкта господарювання та/або його засновника (співзасновників) не відповідають вимогам  Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки;

місцезнаходженням/місцем проживання суб’єкта господарювання або його засновника (співзасновників) є територія  держави-агресора, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та/або окремих районів Донецької та Луганської областей.

Стаття 20. Права та обов’язки видавця

Видавець зобов’язаний:

дотримуватися норм авторського та патентного права, положень національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої продукції;

Стаття 20. Права та обов’язки видавця

Видавець зобов’язаний:

дотримуватися норм авторського та патентного права, положень нормативно-правових актів, що регламентують видавничу справу, а також встановлюють вимоги щодо якості видавничої продукції;

 

Стаття 21. Права та обов’язки виготовлювача видавничої продукції

Виготовлювач видавничої продукції несе відповідальність згідно із законодавством перед видавцем за точне відтворення видавничого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання кожного примірника видання у замовленому тиражі, національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів.

Стаття 21. Права та обов’язки виготовлювача видавничої продукції

Виготовлювач видавничої продукції несе відповідальність згідно із законодавством перед видавцем за точне відтворення видавничого оригіналу, дотримання вимог щодо якості виконання кожного примірника видання у замовленому тиражі.

 

 

Стаття 23. Вихідні відомості видання

Перелік, зміст і порядок оформлення вихідних відомостей для кожного виду видань визначаються стандартами.

Стаття 23. Вихідні відомості видання

Вилучено

 

 

Стаття 27. Книжкова палата України

Книжкова палата України - державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює:

складання аналітичних оглядів з питань дотримання суб’єктами видавничої справи положень національних стандартів щодо оформлення вихідних відомостей у виданнях;

Книжкова палата України бере участь у розробленні проектів національних стандартів з питань видавничої справи.

Стаття 27. Книжкова палата України

Книжкова палата України - державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що здійснює:

Вилучено

 

 

 

Вилучено

 

 

Стаття 28. Обмеження права у видавничій справі

Порушення вимог щодо додержання стандартів, норм і правил тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.

Стаття 28. Обмеження права у видавничій справі

Вилучено

 

 

Стаття 28-1. Ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої                  продукції, що може бути розповсюджена на території України

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, забезпечує реалізацію цього Закону шляхом видачі  (відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що  має походження або виготовлена та/або ввозиться з  території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України (далі - дозвіл).

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до законів України «Про адміністративні послуги, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Аналіз  та  оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, здійснює експертна рада центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує   державну політику в інформаційній сфері, яка формується з  представників органів державної влади, галузевих  асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, видавців, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, соціальних психологів, медіаекспертів
та інших фахівців інформаційної сфери (далі - експертна рада).

Критерії оцінки видавничої продукції, що дозволена до
розповсюдження на території України, розробляються та
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, відповідно до вимог цього Закону.

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає  до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, такі документи:

заяву про надання дозволу, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників,  що ввозяться на митну територію України;

 

 

 

 

один примірник оригіналу видання, що ввозиться на митну територію України;

оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально;

рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника прав на видання.

 

 

 

 

Подання суб'єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) йому дозволу здійснюються у паперовій або електронній формі через центр надання адміністративних послуг.

 

 

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється безоплатно протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок експертної ради.

Доповнено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу здійснюється безоплатно за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить п'ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, анулює дозвіл з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

негативний висновок експертної ради.

Доповнено

 

 

 

Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною двадцять першою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститися в рішенні про накладення штрафу.

Стаття 28-1. Ввезення з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України видавничої                  продукції, що може бути розповсюджена на території України

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, забезпечує реалізацію цього Закону шляхом видачі  (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що  має походження або виготовлена та/або ввозиться з  території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України (далі - дозвіл).

Видача (відмова у видачі, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до законів України «Про адміністративні послуги, «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Аналіз  та  оцінювання видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, здійснює експертна рада центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує   державну політику в інформаційній сфері, яка формується з  представників органів державної влади, галузевих  асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, видавців, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, соціальних психологів, медіаекспертів
та інших фахівців інформаційної сфери (далі - експертна рада).

Критерії оцінювання видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, розробляються та
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, відповідно до вимог цього Закону.

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає  до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, такі документи:

заяву  про  надання  дозволу, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, автор або колектив авторів, міжнародний стандартний номер книги (ISBN), кількість  примірників, що ввозяться на митну територію України, країна-виробник, найменування (прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження видавця, рік випуску видання, мова видання, код товару згідно з УКТЗЕД;

один примірник оригіналу видання, що ввозиться на митну територію України;

оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально;

рецензію щодо характеристики та оцінки змісту видання, складену фахівцем (експертом) державною мовою відповідно до рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, та засвідчену підписом власника прав на видання;

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (анулювання) дозволу, а також видача (відмова у видачі, анулювання) йому дозволу здійснюються у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг або в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг або портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється безоплатно протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб'єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим цим Законом переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок експертної ради;

застосування до видавця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;

внесення автора (одного з авторів) до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;

у вихідних даних видання міститься інформація, яка ставить під сумнів територіальну цілісність України;

суб’єкта господарювання не внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, анулює дозвіл з таких підстав:

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

негативний висновок експертної ради.

застосування до видавця спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України «Про санкції»;

внесення автора (одного з авторів) до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Рішення про накладення штрафу, передбаченого частиною сімнадцятою цієї статті, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститися в рішенні про накладення штрафу.

 

 

В.о. Голови Держкомтелерадіо                                         Богдан Червак

«22» березня 2019 р.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:51 (01.03.2021)
Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:25 (16.02.2021)
24-27 березня 2021 року відбудеться тренінг "Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"