Головна сторінка 07 березня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Березень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Гендерна політика  »  Нормативні акти Держкомтелерадіо


Наказ Держкомтелерадіо від 26.11.2018 №751 "Про затвердження Комплексної програми впровадження ґендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо на 2019-2020 роки"
30.11.2018 | 16:46 | Управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції версія для друку

 

http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

26 листопада 2018 р.                    м. Київ                            №751

 

 

Про затвердження Комплексної

програми впровадження ґендерних

підходів у діяльність Держкомтелерадіо

на 2019-2020 роки

 

З метою забезпечення реалізації державної ґендерної політики та інтегрування гендерної складової у діяльність Держкомтелерадіо відповідно до законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Указу Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Комплексну програму впровадження ґендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо на 2019-2020 роки (далі – Комплексна програма), що додається.

2. Управлінню з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції (Ободович О.О.) спільно з фінансово-економічним управлінням (Бартош Н.В.), управлінням розвитку інформаційної сфери  (Недяк Ю.О.), юридичним відділом (Поливач К.П.), відділом роботи з персоналом (Груша С.М.) забезпечувати розроблення та подання щороку до 25 грудня на затвердження Голові Держкомтелерадіо плану заходів з виконання Комплексної програми.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомтелерадіо  Білоуса М.А.

 

 

 

Голова Держкомтелерадіо                                                О.І. Наливайко

 

 


                                                                                                                                                  Додаток

                                                                                                               до наказу Держкомтелерадіо

                                                                                                               від    « 26 »  11  2018    751

 

 

 

                

Комплексна програма

впровадження ґендерних підходів у діяльність Держкомтелерадіо

на  2019-2020 роки

 

            1. Загальна частина (актуальність, постановка питання)

Зважаючи на проголошення Україною курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, ґендерне питання, яке є важливою складовою державної політики, набуло особливого значення в суспільно-політичних процесах держави. Стаючи на демократичний шлях розвитку та інтегруючись у європейську спільноту, Україна виконує міжнародні зобов’язання щодо запобігання дискримінації та дотримання прав людини і втілює цінності ґендерної рівності як у суспільстві загалом, так і у різних його інституціях.

  Мета та завдання Програми враховують:

  - зобов’язання України у дотримані ґендерної рівності відповідно до Загальної декларації прав людини (1948р.); Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.); Пекінської платформи дій (1995 р.); Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» (2000 р.); Резолюції ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» (2015 р), а також регіональні зобов'язання, які містяться, зокрема, в новій Стратегії ґендерної рівності Ради Європи на       2018-2023 роки;

  -  виконання національного законодавства з ґендерної рівності та протидії дискримінації, а саме Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; Указу Президента «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Указу Президента «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»;

  - забезпечення виконання державних програм та планів дій, включаючи Державну  соціальну програму «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», Річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО; Національний план дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року; Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року.

  Програма базується на таких принципах:

         - дотримання демократичних цінностей, а саме: справедливості, рівності прав та можливостей, толерантності та недискримінації;

         - системності та комплексності, що передбачає розробку та впровадження перспективних завдань, міжінституційну співпрацю та практичну реалізацію;

- відкритості, прозорості та публічності, що зумовлює залучення громадськості, організацій громадянського суспільства та експертів до її розробки та виконання.

            2. Основні завдання Програми

         Програма  розроблена з метою інтегрування ґендерних підходів у діяльність  Держкомтелерадіо.

Основними завданнями програми є:

-  зробити ґендерний підхід наскрізним, інтегрувавши ґендерні аспекти на всіх етапах розробки та реалізації пріоритетних завдань Держкомтелерадіо, моніторингу та оцінки його діяльності, врахувавши існуючу міжнародну практику та національні напрацювання;

- враховувати ґендерні потреби при формуванні цілей, стратегій, планів дій, програм Держкомтелерадіо;

- підвищити рівень знань працівників/ць Держкомтелерадіо з  ґендерної рівності для удосконалення своєї роботи.

 

 

3. Основні напрями виконання Програми

- реалізація завдань національних програм та планів дій у сфері ґендерної політики, до виконання яких залучений Держкомтелерадіо;

- інституційне забезпечення ґендерної політики;

- приведення правових актів Держкомтелерадіо у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері державної ґендерної політики;

- сприяння впровадженню ґендерної політики на рівні національних та регіональних засобів масової інформації,

            4. Очікувані результати виконання Програми

- працівники/ці Держкомтелерадіо, журналісти/ки, представники/ці національних та регіональних засобів масової інформації отримали знання та сформували навички щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та висвітлення зазначеної теми у ЗМІ;

- здійснено аналіз проектів нормативно-правових актів, програм, планів дій Держкомтелерадіо щодо включення до них ґендерного компоненту;

- визначено ґендерні індикатори для впровадження їх в програми, плани, пріоритетні завдання Держкомтелерадіо;

- підвищено компетентність працівників/ць Держкомтелерадіо щодо формулювання, впровадження, та оцінки планів, стратегій, бюджетних програм з врахуванням ґендерної складової;

- розміщено інформаційні матеріали з питань ґендерної політики на      веб-ресурсах Держкомтелерадіо та підвідомчих організацій;

-  ґендерний підхід враховується в діяльності ЗМІ;

- збільшено кількість і якість інформаційного продукту з питань ґендерної рівності.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Джерелами фінансування реалізації Програми є кошти державного бюджету, та інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:51 (01.03.2021)
Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:25 (16.02.2021)
24-27 березня 2021 року відбудеться тренінг "Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"