Головна сторінка 08 грудня 2022
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Грудень 2022
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Моніторинг веб-сайтів ОВВ  »  Аналітичні довідки за результатами моніторингу веб-сайтів ОВВ


АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА за результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої владиу першому півріччі 2018 року
03.07.2018 | 17:32 | Управління розвитку інформаційної сфери версія для друку

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

за результатами проведеного Держкомтелерадіо

моніторингу інформаційного наповнення

офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

у першому півріччі 2018 року

 

1. Загальні відомості

1.1. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» та згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженим наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.06.2015 № 118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0759-15).

1.2. Мета моніторингу – оцінити рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах.

1.3. Об’єкти моніторингу: офіційні веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій.

1.4. Пошук, класифікація та аналіз інформації на веб-сайтах здійснюється відповідно до переліку параметрів, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов'язковість розміщення якої на веб-сайтах встановлюється законодавством.

1.5. Рівень інформаційного наповнення кожного веб-сайту оцінюється за наступними показниками:

показником наявності інформації (Пн), який визначає рівень наявності інформації на веб-сайті;

показником якості інформаційного наповнення (Пя), який враховує рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності розміщеної на веб-сайті інформації, а також наявність функції пошуку та доступність інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху;

показником інформаційної прозорості (Пі), який характеризує рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень та розраховується як середнє значення двох попередніх показників;

показником динаміки інформаційної прозорості (Пд), який демонструє, чи змінився рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень у звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом та визначається як різниця між значеннями відповідних показників інформаційної прозорості.

1.6. Рейтинг інформаційної прозорості формується шляхом сортування переліку веб-сайтів за зменшенням значень показників інформаційної прозорості.

1.7. Час проведення моніторингу: квітень – червень 2018 року.

1.8. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ» (http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=112507).

 

2. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

2.1. Станом на сьогодні Державне бюро розслідувань, Державне агентство інфраструктурних проектів України, Державна служба морського та річкового транспорту України та Державна служба якості освіти України не мають офіційних веб-сайтів. У зв’язку з цим, проаналізовано офіційні веб-сайти 18 міністерств та 44 інших центральних органів виконавчої влади (загалом – 62 веб-сайти).

2.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 1 (див. додаток 1), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

2.3. За результатами аналізу інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 82,51 %;

32 веб-сайти мають показники інформаційної прозорості більші за середній, 30 веб-сайтів мають показники інформаційної прозорості менші за середній;

максимальне значення показника інформаційної прозорості мають веб-сайти Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства інформаційної політики України, Державної служби України з питань праці та Адміністрації Державної прикордонної служби України (100 %);

найменше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Національної служби здоров'я України (40,69 %).

2.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади виявлено, що:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 4,47 %;

60 веб-сайтів мають позитивну динаміку інформаційної прозорості (Пд > 0);

рівень інформаційної прозорості 1 веб-сайту в порівнянні з результатами попереднього моніторингу не зазнав змін (Пд = 0);

Для веб-сайту Національної служби здоров'я України показник динаміки інформаційної прозорості не розраховувався, оскільки зазначений веб-сайт не був об’єктом попереднього дослідження.

 

3. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів обласних та Київської міської державних адміністрацій

3.1. З огляду на російську окупацію Автономної Республіки Крим офіційні веб-сайти Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської державної адміністрації станом на сьогодні не функціонують. У зв’язку з цим, проаналізовано 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади, а саме 24 обласних та Київської міської державних адміністрацій.

3.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 2 (див. додаток 2), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

3.3. За результатами аналізу показників інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади з’ясовано:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 90,01 %;

12 веб-сайтів мають показники інформаційної прозорості більші за середній;

показники інформаційної прозорості 13 веб-сайтів менші за середній;

максимальне значення показника інформаційної прозорості мають веб-сайти Закарпатської, Чернігівської, Херсонської та Рівненської обласних держадміністрацій (100 %);

найнижче значення показника інформаційної прозорості має офіційний веб-сайт Чернівецької обласної держадміністрації (69,07 %).

3.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 3,71 %;

22 веб-сайти мають позитивну динамку інформаційної прозорості (Пд > 0);

на 3 веб-сайтах не спостерігається змін рівня інформаційної прозорості (Пд = 0).

 

 

4. Типові зауваження та рекомендації

До інформаційного наповнення низки веб-сайтів можна пред’явити певні загальні зауваження, пов’язані з відсутністю або оприлюдненням не в повному обсязі інформації, обов’язковість розміщення якої регламентується нормативно-правовими актами.

Так, на деяких веб-сайтах не оприлюднено адреси електронної пошти керівників органів та їх заступників, керівників структурних підрозділів,  повністю або частково відсутні основні функції структурних підрозділів.

Не на всіх веб-сайтах наявні системи обліку публічної інформації. Натомість представлені системи обліку нерідко оновлюються нерегулярно, містять відомості лише про частину документів, які перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень, наприклад, часто відсутня інформація про вхідну та вихідну кореспонденцію.

Невисокі показники наявності має інформація щодо службових номерів засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади, та їх керівників та розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи, а вже представлені матеріали часто мають низьку навігаційну доступність.

На окремих веб-сайтах відсутня контактна інформація структурного підрозділу та/або посадових осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту. Такі дані пропонується розміщувати у розділі «Контакти», а також у «футері» веб-сайту (блоці у нижній частині веб-сайту, який дублюється на всіх веб-сторінках).

На початку головних сторінок веб-сайтів окремих органів виконавчої влади відсутній Державний Герб України, який рекомендується розміщувати поруч з найменування органу у «хедері» веб-сайту (блоці у верхній частині веб-сайту, який дублюється на усіх веб-сторінках).

На веб-сайтах деяких місцевих органів виконавчої влади спостерігається низький рівень наявності інформації щодо установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, їх адрес, номерів телефонів та розпорядку роботи.

Крім того, розповсюдженими є такі зауваження до функціонування значної частини веб-сайтів:

-         відсутність на веб-сторінках дати розміщення та оновлення матеріалів, що не дозволяє визначити рівень актуальності інформації;

-         розташування інформації не в логічних розділах, через що не забезпечується простота та зручність доступу до неї;

-         несправність або неефективна робота пошукових систем (наприклад, пошук інформації здійснюється не по всьому веб-сайту, а лише по розділу «Новини»);

-         обмеження доступу до розміщеної інформації користувачам з порушеннями зору та слуху.

 

5. Аналіз забезпечення доступності інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху

Станом на 27.06.2018 повністю виконали вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху 39 % центральних органів виконавчої влади та 48 % місцевих органів виконавчої влади.

Часткову адаптацію власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху здійснили 15 % центральних та 32 % місцевих органів виконавчої влади.

Серед типових зауважень до не повністю модернізованих веб-сайтів можна навести наступні:

- відсутність можливості змінити кольоровий контраст без використання допоміжних технологій, зокрема не розміщено відповідні елементи управління на початку кожної веб-сторінки (як правило, у «хедері» веб-сайту);

- елементи управління для зміни розміру шрифту наявні не на всіх сторінках веб-сайту (часто відсутні на головній сторінці);

- відеоматеріали та графічні матеріали, у тому числі зображення у PDF форматі, не дублюються звичайним текстом;

- відсутні, неповні або незручні для користування мапи сайту та навігаційні ланцюги, в яких має міститися інформація про місцезнаходження веб-сторінок у ієрархічній структурі веб-сайту;

- не всю інформацію представлено на альтернативній версії веб-сайту, наприклад, у адаптованому варіанті наявні лише новини.

Водночас 46 % центральних (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство культури України, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство фінансів України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державна служба експортного контролю України, Державна служба статистики України, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державна служба України з безпеки на транспорті, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державна служба фінансового моніторингу України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство резерву України, Державне агентство рибного господарства України, Державне агентство України з питань кіно, Державне космічне агентство України, Державна екологічна інспекція України, Державна інспекція ядерного регулювання України, Національна поліція України, Національне агентство України з питань державної служби, Український інститут національної пам’яті, Антимонопольний комітет України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національна служба здоров'я України) та 20 % місцевих органів (Волинська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Чернівецька обласні держадміністрації) наразі продовжують вживати заходів щодо модернізації своїх веб-сайтів, зокрема надали Міністерству фінансів України пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо потреби у видатках, необхідних для забезпечення доступності інформації на веб-сайтах для осіб з порушеннями зору та слуху, та планують здійснити відповідну адаптацію веб-сайтів після надходження коштів на зазначені цілі.

 

6. Підсумки та пропозиції

За результатами моніторингу встановлено, що зберіглася позитивна динаміка інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень, зокрема збільшилися кількісні показники представленої інформації, вона стала більш актуальною, доступною та систематизованою.

Найкращими серед центральних органів виконавчої влади визначено офіційні веб-сайти Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства інформаційної політики України, Державної служби України з питань праці та Адміністрації Державної прикордонної служби України, а серед місцевих органів виконавчої влади – офіційні веб-сайти Закарпатської, Чернігівської, Херсонської та Рівненської обласних держадміністрацій.

Водночас значну динаміку зростання інформаційної прозорості серед центральних органів виконавчої влади продемонстрували Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна фіскальна служба України, Державна архівна служба України, Державна регуляторна служба України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство юстиції України, Державна казначейська служба України, Державна аудиторська служба України, Пенсійний фонд України, Державне агентство автомобільних доріг України, Державна служба геології та надр України, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а серед місцевих органів виконавчої влади – Закарпатська, Чернігівська, Івано-Франківська обласні та Київська міська держадміністрації, що обумовлено насамперед реалізованими заходами щодо адаптації власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху.

З метою подальшого підвищення інформаційної відкритості органів виконавчої влади пропонуємо суб’єктам владних повноважень, офіційні веб-сайти яких стали об’єктами даного дослідження, ознайомитись з представленою аналітичною довідкою та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також продовжити адаптацію власних веб-сайтів до потреб користувачів з порушеннями зору та слуху відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 730 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302» та спільного наказу Держкомтелерадіо та Мінрегіону від 16.02.2015 № 24/26 «Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2015 р. за № 240/26685.

Протягом жовтня – грудня 2018 року Держкомтелерадіо проведе черговий моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та за його результатами поінформує Кабінет Міністрів України у встановленому порядку.

 

Додаток 1 див. тут

 

Додаток 2 див. тут

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
12:54 (01.12.2022)
8 грудня 2022 р відбудеться науково-практичний семінар "Універсальна десяткова класифікація: приклади побудови складних і складених індексів"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua