Головна сторінка 07 березня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Березень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Видавнича справа  »  Книговидання. Поліграфія


ПОЛОЖЕННЯ про Науково-технічну раду з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо
14.12.2017 | 16:38 | Управління видавничої справи і преси версія для друку

 

 

Додаток 2

до наказу Держкомтелерадіо

від 12.07.2010 № 185

(зі змінами, внесеними наказами Держкомтелерадіо від 23.04.2014 № 48 та від 23.08.2012 № 218)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-технічну раду  з питань  видавничої  справи

при Держкомтелерадіо

 

1. Науково-технічна рада з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо (далі − Рада) − постійно діючий дорадчий колегіальний орган з питань науково-технічного розвитку видавничо-поліграфічної галузі.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами і відповідними рішеннями Держкомтелерадіо та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради  є:

− сприяння формуванню та здійсненню єдиної науково-технічної політики розвитку видавничо-поліграфічної галузі;

− визначення проблемних питань, що стосуються діяльності суб’єктів видавничої справи, вирішення яких потребує проведення відповідних наукових розробок та їх подальшого впровадження у виробництво;

− розгляд пропозицій галузевих  наукових установ, підприємств та організацій зацікавлених міністерств та відомств, визначення найбільш важливих для галузі наукових розробок, їх обговорення та прийняття відповідних рішень;

− сприяння розробці та організації виконання галузевих та міжгалузевих науково-технічних програм з вирішення першочергових проблем книговидання та преси, створенню нормативно-технічної бази;

− розгляд та ухвалення заходів щодо підвищення ефективності наукових розробок, впровадження їх у виробництво, підготовка відповідних рекомендацій;

− сприяння вдосконаленню структури виробничих потужностей для випуску книжково-журнальної, газетної та іншої друкованої продукції.

(Абзац восьмий пункту 3 вилучено згідно із пунктом 2 наказу Держкомтелерадіо від 23.04.2014 № 48)

4. Рада відповідно до покладених завдань має право:

− залучати фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради;

− отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів Комітету інформацію, необхідну для своєї роботи.

5. Персональний склад Ради затверджується наказом Держкомтелерадіо.

До складу Ради можуть входити спеціалісти Комітету, представники поліграфічних підприємств, видавництв різних організаційно-правових форм, галузевих наукових установ та інститутів зацікавлених міністерств та відомств, провідні вчені та фахівці вищих учбових закладів.

6. Раду очолює голова, який має двох заступників.

7. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до затвердженого плану та у разі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

Засідання веде голова Ради або за його дорученням заступник. Відповідальний секретар веде діловодство Ради, забезпечує вирішення організаційних питань.

Поточна робота Ради проводиться згідно з затвердженим планом роботи на відповідний період.

Порядок денний разом з матеріалами надсилається членам Ради не пізніше, ніж за один день до чергового засідання.

Склад осіб, запрошених на засідання Ради з окремих питань, визначається головою Ради.

Члени Ради беруть участь у засіданнях з правом вирішального голосу, інші посадові особи − з правом дорадчого голосу.

Рада на своїх засіданнях приймає рішення, що оформляються протоколом. Протокол підписує особа, яка головує на засіданні.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

Пропозиції Ради з найважливіших питань, що належать до її компетенції, розглядаються колегією Комітету.

За розпорядженням голови Ради або його заступника, Рада може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку шляхом погодження проекту рішення членами Ради. Рішення Ради вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його погодили не менше двох третин її членів.

(Пункт 7 доповнено абзацем згідно із пунктом 2 наказу Держкомтелерадіо від 23.08.2012 № 218)

8. Матеріально-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Держкомтелерадіо.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:51 (01.03.2021)
Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:25 (16.02.2021)
24-27 березня 2021 року відбудеться тренінг "Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"