Головна сторінка 26 травня 2020
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Травень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Моніторинг веб-сайтів ОВВ  »  Аналітичні довідки за результатами моніторингу веб-сайтів ОВВ


АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА за результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої владиу першому півріччі 2017 року
30.06.2017 | 17:17 | Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції версія для друку

1. Загальні відомості

1.1. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» та згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженим наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.06.2015 № 118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0759-15).

1.2. Мета моніторингу – оцінити рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах.

1.3. Об’єкти моніторингу: офіційні веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій.

1.4. Пошук, класифікація та аналіз інформації на веб-сайтах здійснюється відповідно до переліку параметрів, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов'язковість розміщення якої на веб-сайтах встановлюється законодавством.

1.5. Рівень інформаційного наповнення кожного веб-сайту оцінюється за наступними показниками:

показником наявності інформації (Пн), який визначає рівень наявності інформації на веб-сайті;

показником якості інформаційного наповнення (Пя), який враховує рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності розміщеної на веб-сайті інформації, а також наявність функції пошуку та доступність інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху;

показником інформаційної прозорості (Пі), який характеризує рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень та розраховується як середнє значення двох попередніх показників;

показником динаміки інформаційної прозорості (Пд), який демонструє, чи змінився рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень у звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом та визначається як різниця між значеннями відповідних показників інформаційної прозорості.

1.6. Рейтинг інформаційної прозорості формується шляхом сортування переліку веб-сайтів за зменшенням значень показників інформаційної прозорості.

1.7. Час проведення моніторингу: квітень – червень 2017 року.

1.8. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ» (http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=112507).

 

2. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

2.1. Державне бюро розслідувань, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та Державне агентство інфраструктурних проектів України станом на сьогодні не мають офіційних веб-сайтів. У зв’язку з цим, проаналізовано офіційні веб-сайти 18 міністерств та 43 інших центральних органів виконавчої влади (загалом – 61 веб-сайт).

2.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 1 (див. додаток 1), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

2.3. За результатами аналізу інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 77,7 %;

27 веб-сайтів мають показники інформаційної прозорості більші за середній, 34 веб-сайти мають показники інформаційної прозорості менші за середній;

найбільше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Адміністрації Державної прикордонної служби України (99,6 %);

найменше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Державної інспекції енергетичного нагляду України (55,48 %).

2.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади виявлено, що:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 1,95 %;

38 веб-сайтів мають позитивну динаміку інформаційної прозорості (Пд > 0);

рівень інформаційної прозорості 22 веб-сайтів в порівнянні з результатами попереднього моніторингу не зазнав змін (Пд = 0);

1 веб-сайт має від’ємне значення показника динаміки інформаційної прозорості (Пд < 0).

 

3. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів обласних та Київської міської державних адміністрацій

3.1. З огляду на російську окупацію Автономної Республіки Крим офіційні веб-сайти Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської державної адміністрації станом на сьогодні не функціонують. У зв’язку з цим проаналізовано 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади, а саме 24 обласних та Київської міської державних адміністрацій.

3.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 2 (див. додаток 2), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

3.3. За результатами аналізу показників інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади з’ясовано:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 85,72 %;

13 веб-сайтів мають показники інформаційної прозорості більші за середній, показники інформаційної прозорості 12 веб-сайтів менші за середній;

найбільше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Рівненської обласної держадміністрації (99,71 %);

найнижче значення показника інформаційної прозорості має офіційний веб-сайт Чернівецької обласної держадміністрації (69,07 %).

3.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 2,58 %;

9 веб-сайтів мають позитивну динамку інформаційної прозорості (Пд > 0);

на 15 веб-сайтах не спостерігається змін рівня інформаційної прозорості (Пд = 0);

1 веб-сайт має від’ємне значення показника динаміки інформаційної прозорості (Пд < 0).

 

4. Типові зауваження та рекомендації

До інформаційного наповнення низки веб-сайтів можна пред’явити певні загальні зауваження, пов’язані з відсутністю або оприлюдненням не в повному обсязі інформації, обов’язковість розміщення якої регламентується нормативно-правовими актами.

Так, на деяких веб-сайтах не оприлюднено адреси електронної пошти керівників органів та їх заступників, керівників структурних підрозділів,  повністю або частково відсутні основні функції структурних підрозділів.

Не на всіх веб-сайтах наявні системи обліку публічної інформації. Натомість представлені системи обліку нерідко оновлюються нерегулярно, містять відомості лише про частину документів, які перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень, наприклад, часто відсутня інформація про вхідну та вихідну кореспонденцію.

Не всюди представлено перелік і службові номери засобів зв’язку керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади.

Невисокі показники наявності має інформація щодо правил внутрішнього трудового розпорядку та розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи, а вже представлені матеріали часто мають низьку навігаційну доступність.

На окремих веб-сайтах відсутня контактна інформація структурного підрозділу та/або посадових осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту. Такі дані пропонуємо розміщувати у розділі «Контакти», а також у «футері» веб-сайту (блоці у нижній частині веб-сайту, який дублюється на всіх веб-сторінках).

На початку головних сторінок веб-сайтів окремих органів виконавчої влади (Міністерство закордонних справ України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державна інспекція енергетичного нагляду України, Державна служба України з безпеки на транспорті, Державне агентство автомобільних доріг України, Державне агентство з питань електронного урядування України, Фонд державного майна України, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, Київська, Одеська, Харківська обласні держадміністрації) відсутній Державний Герб України, який рекомендується розміщувати поруч з найменування органу у «хедері» веб-сайту (блоці у верхній частині веб-сайту, який дублюється на усіх веб-сторінках).

На веб-сайтах деяких місцевих органів виконавчої влади спостерігається низький рівень наявності інформації щодо установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, їх адрес, номерів телефонів та розпорядку роботи.

Крім того, розповсюдженими є такі зауваження до функціонування значної частини веб-сайтів:

- відсутність дати розміщення та оновлення матеріалів, що не дозволяє визначити рівень актуальності інформації;

- розташування інформації не в логічних розділах, через що не забезпечується простота та зручність доступу до неї;

- несправність або неефективна робота пошукових систем (наприклад, пошук інформації здійснюється не по всьому веб-сайту, а лише по розділу «Новини»);

- обмеження доступу до розміщеної інформації користувачам з порушеннями зору та слуху.

 

5. Аналіз забезпечення доступності інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху

Станом на 29.06.2017 повністю виконали вимоги нормативно-правових актів щодо забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху такі органи виконавчої влади: Адміністрація Державної прикордонної служби України, Міністерство інформаційної політики України, Державна служба України з питань праці, Фонд державного майна України, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, Міністерство інфраструктури України, Державне агентство водних ресурсів України, Національне агентство з питань запобігання корупції, що становить 13 % від кількості проаналізованих веб-сайтів центральних органів виконавчої влади, а також Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, Житомирська, Одеська, Рівненська, Харківська, Львівська та Херсонська обласні держадміністрації, що становить 28 % від кількості проаналізованих веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади.

Разом з тим часткову адаптацію власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху здійснили 33 % центральних (Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство юстиції України, Державна авіаційна служба України, Державна архівна служба України, Державна казначейська служба України, Державна міграційна служба України, Державна служба геології та надр України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне агентство автомобільних доріг України, Державне агентство з питань електронного урядування України, Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державна аудиторська служба України, Державна фіскальна служба України, Державна регуляторна служба України, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Державна інспекція навчальних закладів України) та 44 % місцевих органів виконавчої влади (Луганська обласна військово-цивільна адміністрація, Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Вінницька обласні держадміністрації).

Серед типових зауважень до не повністю модернізованих веб-сайтів можна навести наступні:

- відсутність можливості змінити кольоровий контраст або розмір шрифту без використання допоміжних технологій, зокрема, не розміщено на початку кожної веб-сторінки (як правило, у «хедері» веб-сайту) відповідні елементи управління, або ж такі елементи наявні не на всіх сторінках веб-сайту;

- відеоматеріали та графічні матеріали, у тому числі зображення у PDF форматі, не завжди дублюються звичайним текстом;

- відсутні, неповні або незручні для користування мапи сайту та навігаційні ланцюги, що повинні містити інформацію про місцезнаходження веб-сторінок у ієрархічній структурі веб-сайту;

- не всю інформацію представлено на альтернативній версії веб-сайту, наприклад, у адаптованому варіанті наявні лише новини.

Водночас Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державне агентство резерву України, Сумська та Чернівецька обласні держадміністрації, а також Київська міська держадміністрація повідомили, що наразі робота щодо створення альтернативних версій веб-сайтів або запровадження модулів, які забезпечать адаптацію інформації до потреб користувачів з порушеннями зору та слуху, знаходиться на завершальному етапі та найближчим часом такі сервіси буде введено в експлуатацію.

Натомість інші органи виконавчої влади повідомили, що наразі опрацьовують технічні можливості щодо забезпечення доступності інформації на веб-сайтах для осіб з порушеннями зору та слуху та планують вжити необхідних заходів найближчим часом за умови наявності відповідного фінансування.

 

6. Підсумки та пропозиції

Загалом виявлено подальшу позитивну динаміку інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів суб’єктів владних повноважень, зокрема збільшилися кількісні показники представленої інформації, вона стала більш актуальною, доступною та систематизованою.

Найкращим серед центральних органів виконавчої влади визначено офіційний веб-сайт Адміністрації Державної прикордонної служби України, а серед місцевих органів виконавчої влади – офіційний веб-сайт Рівненської обласної держадміністрації.

Водночас значну динаміку зростання інформаційної прозорості серед центральних органів виконавчої влади продемонстрували Державне агентство водних ресурсів України (23,33 %), Державна регуляторна служба України (14,28 %), Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (13,42 %), Державна фіскальна служба України (12,26 %), Державна інспекція навчальних закладів України (11,82 %), Державна інспекція енергетичного нагляду України (11,66 %), Міністерство юстиції України (8,98 %), а серед місцевих органів виконавчої влади – Херсонська обласна держадміністрація (26,27 %), Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (11,70 %), Вінницька (10,72 %) та Львівська обласні держадміністрації (9,54 %), що обумовлено роботою над усуненням зауважень, зокрема реалізованими заходами щодо адаптації власних веб-сайтів до потреб осіб з порушеннями зору та слуху.

З метою подальшого підвищення інформаційної відкритості та прозорості органів виконавчої влади пропонуємо суб’єктам владних повноважень, офіційні веб-сайти яких стали об’єктами даного дослідження, ознайомитись з представленою аналітичною довідкою та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також продовжити адаптацію власних веб-сайтів до потреб користувачів з порушеннями зору та слуху відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 730 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302» та спільного наказу Держкомтелерадіо та Мінрегіону від 16.02.2015 № 24/26 «Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2015 р. за № 240/26685.

Протягом жовтня – грудня 2017 року Держкомтелерадіо проведе черговий моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та за його результатами поінформує Кабінет Міністрів України у встановленому порядку.

 

Додаток 1 див. тут

 

Додаток 2 див. тут

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:18 (15.05.2020)
Держкомтелерадіо продовжує до 5 червня 2020 року прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"