Головна сторінка 08 грудня 2022
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Грудень 2022
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Моніторинг веб-сайтів ОВВ  »  Аналітичні довідки за результатами моніторингу веб-сайтів ОВВ


Аналітична довідка за результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади у першому півріччі 2016 року
01.07.2016 | 15:59 | Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції версія для друку

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

за результатами проведеного Держкомтелерадіо

моніторингу інформаційного наповнення

офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

у першому півріччі 2016 року

 

1. Загальні відомості

1.1. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади здійснюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» та згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженим наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 08.06.2015 № 118, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0759-15).

1.2. Мета моніторингу – оцінити рівень інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах.

1.3. Об’єкти моніторингу: офіційні веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій.

1.4. Пошук, класифікація та аналіз інформації на веб-сайтах здійснюється відповідно до переліку параметрів, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов'язковість розміщення якої на веб-сайтах встановлюється законодавством.

1.5. Рівень інформаційного наповнення кожного веб-сайту оцінюється за наступними показниками:

показником наявності інформації (Пн), який визначає рівень наявності інформації на веб-сайті;

показником якості інформаційного наповнення (Пя), який враховує рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності розміщеної на веб-сайті інформації, наявність функції пошуку та доступність інформації для сприйняття особами з вадами зору та слуху;

показником інформаційної прозорості (Пі), який характеризує рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень та розраховується як середнє значення двох попередніх показників;

показником динаміки інформаційної прозорості (Пд), який демонструє, чи змінився рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень у звітному періоді в порівнянні з попереднім періодом та визначається як різниця між значеннями відповідних показників інформаційної прозорості.

1.6. Рейтинг інформаційної прозорості формується шляхом сортування переліку веб-сайтів за зменшенням значень показників інформаційної прозорості.

1.7. Час проведення моніторингу: квітень – червень 2016 року.

1.8. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо у розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ» (http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=112507).

 

2. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

2.1. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державна інспекція енергетичного нагляду України, Державна аудиторська служба України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Державне бюро розслідувань, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів знаходяться в процесі утворення, реорганізації та станом на сьогодні не мають офіційних веб-сайтів.

У зв’язку з цим Держкомтелерадіо здійснив аналіз 57 офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої влади: 17 міністерств та 40 інших центральних органів виконавчої влади.

2.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 1 (див. додаток 1), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

2.3. За результатами аналізу інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади встановлено:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 73,59 %;

24 веб-сайти мають показники інформаційної прозорості більші за середній, 33 веб-сайти мають показники інформаційної прозорості менші за середній;

найбільше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Фонду державного майна України (96,23 %);

найменше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (55,64 %).

2.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади виявлено наступне:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 3,01 %;

31 веб-сайт має позитивну динаміку інформаційної прозорості (Пд  0);

рівень інформаційної прозорості 21 веб-сайту в порівнянні з результатами попереднього моніторингу не зазнав змін (Пд = 0);

2 веб-сайти мають від’ємні значення показника динаміки інформаційної прозорості (Пд  0), що, головним чином, обумовлено несвоєчасним оновленням інформації на веб-сайті або непрацюючою пошуковою системою;

для 3 новостворених веб-сайтів показники динаміки інформаційної прозорості не розраховувались, оскільки вони не були об’єктами попереднього дослідження.

 

3. Аналіз результатів моніторингу офіційних веб-сайтів обласних та Київської міської державних адміністрацій

3.1. Офіційні веб-сайти Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Севастопольської міської державної адміністрації станом на сьогодні не функціонують.

У зв’язку з цим Держкомтелерадіо проаналізовано 25 офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади, а саме 24 обласних та Київської міської державних адміністрацій.

3.2. За результатами моніторингу сформовано Таблицю 2 (див. додаток 2), яка містить рейтинг інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади. У ній для кожного органу виконавчої влади наведено найменування, адресу офіційного веб-сайту, значення показників наявності інформації, якості інформаційного наповнення, інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості.

3.3. За результатами аналізу показників інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади з’ясовано:

середнє значення показника інформаційної прозорості становить 79,23 %;

12 веб-сайтів мають показники інформаційної прозорості більші за середній, показники інформаційної прозорості 13 веб-сайтів менші за середній;

найбільше значення показника інформаційної прозорості має веб-сайт Чернігівської обласної держадміністрації (87,39 %);

найнижче значення показника інформаційної прозорості має офіційний веб-сайт Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (70,55 %).

3.4. За результатами аналізу динаміки інформаційної прозорості офіційних веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади встановлено наступне:

середнє значення показника динаміки інформаційної прозорості складає 2,63 %;

10 веб-сайтів мають позитивну динамку інформаційної прозорості (Пд  0);

на 14 веб-сайтах не спостерігається змін рівня інформаційної прозорості (Пд = 0);

1 веб-сайт має від’ємне значення показника динаміки інформаційної прозорості (Пд  0).

 

4. Поширені зауваження

До інформаційного наповнення та функціонування низки веб-сайтів є певні типові зауваження, насамперед – відсутність або наявність не в повному обсязі інформації, обов’язковість розміщення якої регламентується нормативно-правовими актами.

Так, системи обліку публічної інформації наявні не на всіх веб-сайтах, нерідко вони оновлюються нерегулярно, містять відомості лише про частину документів, які перебувають у володінні суб’єктів владних повноважень, зокрема часто відсутня інформація про вхідну та вихідну кореспонденцію.

На значній частині веб-сайтів немає контактної інформації структурного підрозділу та/або посадових осіб, відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту.

На деяких веб-сайтах не оприлюднено адреси електронної пошти керівників органів, їх заступників, керівників структурних підрозділів, не скрізь оприлюднено основні функції структурних підрозділів, правила внутрішнього трудового розпорядку, порядок та умов проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

На початку головних сторінок окремих веб-сайтів відсутній Державний Герб України.

На веб-сайтах деяких місцевих органів виконавчої влади спостерігається низький рівень наявності інформації щодо установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств, правоохоронних органів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, їх адрес, номерів телефонів та розпорядку роботи.

Невисокі показники наявності має інформація щодо цільових програм та розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи, натомість вже представлені матеріали інколи неактуальні або не структуровані у вигляді окремого тематичного розділу та мають низьку навігаційну доступність.

Крім того, розповсюдженими є такі недоліки:

-          несвоєчасне оприлюднення інформації;

-           розміщення матеріалів без зазначення дати їх оприлюднення та оновлення, що не дозволяє визначити рівень актуальності;

-          розташування інформації не в логічних розділах, через що не забезпечується простота та зручність доступу до неї;

-          відсутність або неефективна робота пошукових систем;

-          обмежений доступ до інформації користувачам з вадами зору та слуху.

 

5. Доступність інформації для сприйняття особами

з вадами зору та слуху

Повністю або частково здійснили адаптацію власних веб-сайтів до потреб користувачів з вадами зору та слуху (створили альтернативну версію офіційного веб-сайту з більш простою структурою; розмістили на початку кожної веб-сторінки елементи управління, які надають можливість користувачу змінити розмір шрифту та кольоровий контраст; супроводжують аудіо- та відеоматеріали текстом, еквівалентним інформації, що містить аудіо- та відеозапис тощо) Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство освіти і науки України, Фонд державного майна України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна авіаційна служба України, Державна архівна служба України, Державна казначейська служба України, Державна міграційна служба України, Державна служба геології та надр України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державна служба України з питань праці, Державне агентство з питань електронного урядування України, Державне агентство України з управління зоною відчуження, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, що становить 26 % центральних органів виконавчої влади, а також Дніпропетровська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська обласні держадміністрації, що становить 48 % місцевих органів виконавчої влади.

На завершальному етапі виконання заходів щодо забезпечення доступності інформації для осіб з вадами зору та слуху (планується закінчити до кінця 2016 року) перебуває в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Міністерстві інформаційної політики України, Міністерстві молоді та спорту України, Міністерстві оборони України, Міністерстві соціальної політики України, Державній службі України з безпеки на транспорті, Державній фіскальній службі України, Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Державному агентстві автомобільних доріг України, Державному агентстві резерву України, Державному космічному агентстві України, Пенсійному фонді України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Луганській обласній військово-цивільній адміністрації, Херсонській обласній та Київській міській держадміністраціях.

Водночас частина органів виконавчої влади повідомила, що у зв’язку з відсутністю видатків у Державному бюджеті України на 2016 рік на зазначені цілі, здійснити роботи з модернізації власних веб-сайтів у поточному році є проблематичним.

 

6. Підсумки та рекомендації

За результатами моніторингу встановлено загальну тенденцію до зростання інформаційної відкритості та прозорості в діяльності суб’єктів владних повноважень. Спостерігається позитивна динаміка інформаційного наповнення веб-сайтів, зокрема збільшилися кількісні показники представленої інформації, вона стала більш актуальною та систематизованою.

Найкращим серед центральних органів виконавчої влади визначено офіційний веб-сайт Фонду державного майна України, а серед місцевих органів виконавчої влади – офіційний веб-сайт Чернігівської обласної держадміністрації.

Значну динаміку зростання інформаційної прозорості серед центральних органів виконавчої влади продемонстрували Фонд державного майна України (23,94 %), Державна служба України з питань праці (20,8 %), Державна міграційна служба України (13,99 %), Міністерство інформаційної політики України (13,85 %), Державна авіаційна служба України (12,34 %), Державне агентство України з управління зоною відчуження (12,32 %), Державна архівна служба України (12,31 %), Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (11,65 %), Міністерство інфраструктури України (11,51 %), Міністерство внутрішніх справ України (11 %), Державна архітектурно-будівельна інспекція України (10,3 %), а серед місцевих органів виконавчої влади – Хмельницька (14,95 %), Чернігівська (14,01 %) Миколаївська (12,25 %), Одеська (12,25 %) та Львівська (12,01 %) обласні держадміністрації, що переважно обумовлено реалізованими заходами щодо адаптації власних веб-сайтів до потреб осіб з вадами зору та слуху.

Дніпропетровською обласною держадміністрацією для представлення в мережі Інтернет свого офіційного веб-сайту (http://www.adm.dp.ua) використовується доменне ім’я, зареєстроване не в домені GOV.UA, що суперечить вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 851 «Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернету».

З метою подальшого підвищення інформаційної відкритості та прозорості органів виконавчої влади пропонуємо суб’єктам владних повноважень, офіційні веб-сайти яких стали об’єктами даного дослідження, ознайомитись з представленою аналітичною довідкою та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків, а також прискорити адаптацію власних веб-сайтів до потреб користувачів з вадами зору та слуху відповідно до вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 730 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 29 серпня 2002 р. № 1302» та спільним наказом Держкомтелерадіо та Мінрегіону від 16.02.2015 № 24/26 «Про затвердження Змін до Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 березня 2015 р. за № 240/26685.

Протягом жовтня – грудня 2016 року Держкомтелерадіо проведе черговий моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та за його результатами поінформує Кабінет Міністрів України у встановленому порядку.

 

Додатки до аналітичної довідки дивитися тут

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
12:54 (01.12.2022)
8 грудня 2022 р відбудеться науково-практичний семінар "Універсальна десяткова класифікація: приклади побудови складних і складених індексів"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua