Головна сторінка 20 січня 2018
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Січень 2018
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законопроектна діяльність  »  Проекти актів Кабінету Міністрів України


Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року"
08.09.2015 | 16:46 | Управління розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції версія для друку

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від _____________ 2015 р. №  _____

 

Київ

 

Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року

 

1. Схвалити Концепцію державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року, що додається.

2. Рекомендувати обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям затвердити у тримісячний строк відповідні регіональні програми розвитку національної видавничої справи та популяризації читання.

3. Державному комітету телебачення і радіомовлення розробити та подати в шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України план заходів щодо реалізації схваленої цим розпорядженням Концепції.

 

Прем'єр-міністр України                                                              А.ЯЦЕНЮК

 

 

 

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від ___________№__________

 

КОНЦЕПЦІЯ
державної політики щодо
розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року.

Проблема, яка потребує розв’язання

Протягом останніх десятиліть у зв’язку з об’єктивними та суб’єктивними причинами політичного, соціального та економічного характеру книга в Україні значною мірою втратила свою роль, внаслідок чого стрімко знижується рівень освіченості, культури, духовності суспільства.

За даними Державної наукової установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”, протягом останніх п’яти років випуск вітчизняної видавничої продукції становить близько однієї книги на рік на одну особу.

Результати аналізу розвитку видавничої галузі свідчать про наявність ряду значних проблем, які стримують розвиток книговидання, зокрема зниження рівня інтересу до читання, недостатній рівень державної підтримки галузі, низька конкурентоспроможність, низький рівень попиту українців на вітчизняну видавничу продукцію, зумовлений зростанням цін на неї та зменшенням реальних доходів населення. За даними Держстату, питома вага витрат домогосподарств на задоволення культурних потреб, у тому числі придбання книг та відпочинок, за останні роки становить 2,4 відсотка.

Згідно з результатами соціологічного дослідження, ставлення до читання в Україні у 2014–2015 роках, проведеного Громадською організацією «Форум видавців» за підтримки програми Європейського Союзу «Книжкова платформа», кількість українців, які протягом року не прочитали жодної книги, складає 42 відсотки (для порівняння: кількість американців, які не читають, складає 19 відсотків, що у 2,21 рази менше, ніж в Україні).

Кількість українців, які прочитують протягом року від однієї до п’яти книжок, складає 35 відсотків, від 6 до 10 книжок — 13 відсотків, понад 10 книжок — 10 відсотків.

У країнах Європейського Союзу одним із шляхів розв’язання проблеми скорочення потреби у видавничій продукції та читанні є прийняття відповідних державних програм, що відповідає засадам загальноєвропейської політики. У США, Великобританії, Франції вплив держави насамперед полягає у створенні сприятливих умов для розвитку видавничої галузі, зокрема шляхом запровадження системи численних преференцій для суб’єктів видавничої справи, в тому числі і податкових пільг.

Основним засобом підтримки національного книговидання з боку урядів європейських країн та США є закупівля за бюджетні кошти від 25 до 40 відсотків щорічного сумарного накладу книжок, які виходять друком у цих країнах, для поповнення фондів публічних, дитячих, спеціалізованих та університетських бібліотек.

Також слід відзначити, що в Канаді, яка перебуває під потужним конкурентним тиском з боку Великобританії, Франції, США, прийнято програму розвитку книговидавничої галузі, головною метою якої є створення сприятливих умов для видання і розповсюдження видавничої продукції канадських авторів. Зазначена програма є основним механізмом державної підтримки видавничої галузі, обсяг фінансування якої становить близько 30 млн. доларів США на рік.

На сьогодні внаслідок недостатньої державної підтримки вітчизняної книговидавничої справи та популяризації читання:

знизився рівень читацької активності та читацької компетентності громадян як один з визначальних факторів розвитку особистості та досягнення нею високого соціального статусу;

у торговельній мережі представлений невеликий асортимент вітчизняної видавничої продукції, доступ громадян до книги як джерела знань та культури обмежений;

зменшилися сукупні і середні тиражі вітчизняної видавничої продукції, особливо технічної, спеціальної, наукової та навчальної літератури.

На даний час для українського суспільства характерне різке скорочення потреби у вітчизняній видавничій продукції, що призводить до суттєвого зменшення обсягів її виробництва.

Заходи з популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання не передбачені Державною цільовою національно-культурною програмою створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека - XXI”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 956 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2672).

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання є відродження соціальної ролі книги та читання як процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення людини, суттєве підвищення якості і професіоналізму кадрового ресурсу, створення сприятливих умов для розвитку видавничої галузі та системи інформування про вітчизняну видавничу продукцію, що дасть можливість підвищити конкурентоспроможність України як європейської держави.

Концепцію передбачається реалізувати протягом 2016-2020 років.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Державну політику щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання передбачається реалізувати шляхом:

розроблення методики та механізму проведення систематичного дослідження стану вітчизняного видавничого ринку і рівня популярності читання у суспільстві;

удосконалення системи проведення моніторингу читацького попиту в бібліотеках та формування на основі отриманих результатів переліку видань, випуск яких здійснюється за державним замовленням;

розроблення та запровадження нової методології щодо залучення до читання вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових і середніх класів загальноосвітньої школи;

популяризації вітчизняної видавничої продукції в засобах масової інформації (створення циклів теле- та радіопрограм, рекламних роликів, спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації);

підготовки та проведення просвітницьких кампаній, літературних конкурсів, інших заходів щодо популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

здійснення заходів, спрямованих на популяризацію кращих зразків літературної творчості вітчизняних авторів через створення системи державних грантів для зарубіжних видавництв з метою видання творів українських письменників у перекладі іноземними мовами;

забезпечення щорічного фіксованого відсотку бюджетних видатків на придбання літератури для поповнення фондів публічних бібліотек і поступове доведення цього відсотку до європейських стандартів;

використання сучасних інформаційних технологій для поширення інформації про вітчизняну видавничу продукцію, що дасть змогу збільшити чисельність читацької аудиторії;

розміщення зовнішньої реклами вітчизняної видавничої продукції;

широкого представлення вітчизняних суб’єктів видавничої справи на міжнародних книжкових виставкових заходах;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток мережі розповсюдження вітчизняної видавничої продукції та перетворення книгарень на центри популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання;

збільшення обсягів випуску видавничої продукції, зокрема кількості найменувань видань та їх тиражів;

встановлення на законодавчому рівні обмеження торговельної націнки на вітчизняну видавничу продукцію;

розроблення і здійснення комплексу заходів, спрямованих на захист вітчизняного видавничого ринку, зокрема від контрафактної продукції.

Очікувані результати

Реалізація Концепції сприятиме:

розробленню оптимального механізму визначення потреби публічних бібліотек в асортименті видань, а отже, систематичному поповненню бібліотечних фондів необхідною вітчизняною видавничою продукцією;

створенню належних умов для формування читацької культури, духовно-ціннісних орієнтацій та задоволенню естетичних потреб, а отже, підвищенню культурного, професійного та інтелектуального рівня населення;

збільшенню кількості друкованих одиниць вітчизняної видавничої продукції до двох книг на одну особу на рік, а також сукупний тираж вітчизняної видавничої продукції;

підвищенню попиту населення на послуги бібліотек;

розробленню та встановленню у бібліотеках програмного забезпечення “Електронний каталог “Бібліотека”;

забезпеченню гідного представлення вітчизняної видавничої продукції за кордоном;

створенню спеціалізованого Інтернет-ресурс на базі Державної наукової установи “Книжкова палата України імені Івана Федорова”;

створенню мережі об’єктів роздрібної торгівлі вітчизняною видавничою продукцією;

модернізуванню поліграфічних підприємств, які спеціалізуються на випуску видавничої продукції;

захисту вітчизняного ринку від контрафактної видавничої продукції;

забезпеченню доступності вітчизняної видавничої продукції шляхом встановлення на законодавчому рівні обмеження торговельної націнки на неї.

Обсяг фінансових ресурсів

Фінансування заходів з реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів.

________________

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:21 (18.01.2018)
Державний комітет телебачення і радіомовлення України оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державних службовців
15:32 (20.12.2017)
До уваги трудових колективів та співзасновників державних і комунальних друкованих ЗМІ!
11:15 (12.12.2017)
До уваги суб'єктів декларування! Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало рекомендації до чергового етапу електронного декларування в Україні, який розпочинається з 01.01.2018.
12:01 (26.07.2017)
Інформація щодо отримання суб'єктом господарювання свідоцтва про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
12:09 (20.01.2017)
До уваги редакцій державних і комунальних друкованих ЗМІ! Просимо надати Держкомтелерадіо протягом 10 днів після перереєстрації друкованого ЗМІ копію Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.
14:38 (05.01.2017)
Стосовно набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту"
15:45 (05.06.2015)
Держкомтелерадіо започатковує новий проект "Розкажи про героя", мета якого - зібрати на одній інтернет-платформі аудіовізуальні твори про події на сході України для поширення їх у ЗМІ