Головна сторінка 24 вересня 2019
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Правове забезпечення  »  Взаємодія з юридичними службами підприємств, установ, організацій


Наказ Держкомтелерадіо України від 15.11.2013 № 223 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення договірної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України"
18.11.2013 | 11:20 | Юридичний відділ версія для друку

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

«15» листопада 2013 р.          м. Київ                            № 223

 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо ведення договірної роботи на підприємствах,

в установах та організаціях, які належать до сфери управління

Державного комітету телебачення і радіомовлення України

 

З метою забезпечення належної організації ведення договірної роботи на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – підвідомчі підприємства) та на виконання пункту 6, підпункту 11, та 17 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040,

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо ведення договірної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам підвідомчих підприємств забезпечити організацію роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), їх підготовкою та здійсненням заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, у відповідності з Методичними рекомендаціями, затвердженими цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова

Держкомтелерадіо України                                 О. В. Курдінович

 

 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  Держкомтелерадіо  України

від «15» листопада 2013 р. № 223

 

 

 

 

Методичні рекомендації

щодо ведення договірної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України

 

Методичні рекомендації розроблено для працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, з метою допомоги у веденні договірної роботи та подальшого використання при здійсненні своїх функціональних обов’язків

Методичні рекомендації підготовлено з урахуванням нормативно-правових актів, чинних станом на 01 жовтня 2013 року

 

 

ЗМІСТ

І. Загальні положення про договірну роботу

ІІ. Засади ведення договірної роботи

2.1. Організація договірної роботи

2.2. Порядок укладання договорів

2.3. Контроль за виконанням договорів

2.4 Реєстрація, облік та зберігання договорів

Додаток

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації (надалі – Загальне положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, юридична служба організовує роботу пов’язану з укладанням договорів, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади.

У даних Методичних рекомендаціях висвітлені форми та методи проведення договірної роботи.

1.2. Юридичний відділ (сектор, бюро, група), юрисконсульт підприємства (надалі юридична служба) з метою правового забезпечення виконання договірних зобов'язань:

- забезпечують законність документів правового характеру з питань договірної роботи;

- організовують разом з іншими структурними підрозділами договірну роботу;

- беруть участь в укладанні господарських договорів;

- забезпечують виконання договорів правовими засобами контролю;

- роз'яснюють чинне законодавство з питань укладання та виконання договорів та ін.

1.3. При розробці Положення про юридичну службу необхідно відображати в ньому особливості участі юридичної служби в договірній роботі.

1.4. Питання, пов'язані з укладанням та виконанням договорів на підприємствах, необхідно відображати в планах роботи юридичної служби.

1.5. Порядок використання правових засобів з метою забезпечення виконання договірних зобов'язань необхідно відображати в наказі, інструкції чи іншому документі про ведення договірної роботи на підприємстві.

1.6. Під час організації ведення договірної роботи юридична служба може керуватися Методичними рекомендаціями Міністерства юстиції України про участь юридичної служби в організації договірної роботи на підприємствах, установах, організаціях від 22 березня 1999 року.

 

 

ІІ. Засади ведення договірної роботи

2.1.           Організація договірної роботи

2.1.1. Договірна робота складається з укладення, зміни, припинення, обліку, збереження, виконання та контролю за своєчасним і якісним виконанням договорів.

2.1.2. Для якісного проведення договірної роботи на підприємстві необхідно визначити порядок ведення договірної роботи, а також ступінь участі юридичної служби в цій роботі з урахуванням вимог Положення про юридичну службу, специфіки і структури підприємства. Такий порядок визначається Положенням і затверджується наказом.

2.1.3. В Положенні рекомендується передбачити:

загальні принципи організації договірної роботи на підприємстві, в установі, організації;

структурні підрозділи, служби, посадові особи, які відповідальні за оформлення, реєстрацію та облік договорів;

підрозділи, служби, посадові особи, з якими повинен узгоджуватись проект договору, терміни узгодження;

черговість погодження (візування) проекту договору;

порядок розгляду розбіжностей по проектах договорів та їх узгодження;

систему контролю за виконанням договірних зобов’язань підприємством та його контрагентами;

форми участі юридичної служби в роботі по укладенню договорів, розгляду переддоговірних спорів та контролю за станом договірної дисципліни на підприємстві (за допомогою правових засобів);

облік та зберігання договорів, а також іншої документації щодо договірної роботи.

2.1.4. Юридичною службою спільно з іншими підрозділами проводиться підготовча робота: аналізується практика укладення та виконання договорів, перевіряються тексти бланків договорів, їх відповідність чинному законодавству та інтересам підприємства.

 

2.2.           Порядок укладання договорів

2.2.1. Загальний порядок укладення договорів встановлено чинним законодавством України.

Юридична служба при укладанні договорів зобов’язана керуватися законами, інструкціями, іншими нормативно-правовими актами, які визначають порядок і строки укладання конкретних видів договорів. Порядок укладання договорів передбачений главою 53 Цивільного кодексу України та главою 20 Господарського кодексу України.

2.2.2. Найбільш важливі і складні договори повинні укладатися з урахуванням чинних типових договорів, затверджених (схвалених) відповідними органами держави. Такі договори можуть бути змінені за письмовим погодженням між сторонами.

2.2.3. В договорі обов’язково зазначаються рік, місяць, дата і місце його укладання, назва договору, повне найменування сторін; документ, що підтверджує повноваження керівників або їх заступників, які мають право на підписання договору, ким видано, номер і дата видачі; предмет, мета укладання договору; загальна сума договору; порядок розгляду спору і яким судом (органом) він буде розглядатись; якими законодавчими та нормативними актами керуватимуться сторони при укладанні договору; конкретні поштові і банківські реквізити; коди кожної сторони; юридичні адреси сторін, посади та підписи сторін. Договір скріплюється печаткою кожної сторони.

2.2.4. Проект договору, що надійшов до підприємства, направляється юридичній службі. Юридична служба після отримання проекту договору перевіряє відповідність його змісту та форми чинному законодавству, а також наявність усіх істотних умов, необхідних для забезпечення виконання зобов’язань за договором, повноту та чіткість тексту договору.

2.2.5. Юридична служба реєструє проект договору у відповідному журналі (додаток 1) та передає його для розгляду і оформлення відповідному підрозділу або посадовій особі з визначенням терміну для оформлення.

2.2.6. Юридичній службі слід звернути увагу відповідальних за договірну роботу осіб, які отримали проект договору, на необхідність перевірки повноважень сторони за договором, як юридичної особи, від імені якої укладається договір, так і посадової особи, що підписує договір (повноваження згідно статуту підприємства, доручення).

2.2.7. У процесі укладання договорів юридична служба постійно надає методичну допомогу підрозділам, які виконують договірну роботу, дає роз'яснення та консультації з питань застосування чинного законодавства.

2.2.8. Підготовлений проект договору візується всіма заінтересованими службами, після чого погоджується (візується) юридичною службою і подається на розгляд керівнику підприємства.

2.2.9. Після підписання керівником проект завіряється печаткою, реєструється у встановленому порядку і передається до канцелярії для направлення іншій стороні. Проект договору надсилається іншій стороні у двох примірниках, із супровідним листом, рекомендованим листом або видається особисто представнику іншої сторони під розписку.

2.2.10. Одержаний іншою стороною проект договору реєструється канцелярією і разом з конвертом передається відповідній службі або підрозділу для розгляду.

2.2.11. Якщо під час розгляду отриманого проекту договору у сторони виникнуть заперечення щодо його умов, вона повинна скласти протокол розбіжностей і надіслати його у двох примірниках іншій стороні з одним примірником підписаного договору, обумовивши в ньому наявність протоколу розбіжностей.

2.2.12. Після отримання договору з протоколом розбіжностей та їх розгляду за умови прийняття зазначених у протоколі пропозицій, вони вносяться в договір, а за спірними умовами здійснюються заходи щодо їх узгодження.

2.2.13. У разі відповідності отриманого проекту договору законодавству та інтересам підприємства служба або підрозділ отримує візи у заінтересованих служб, у тому числі й юрисконсульта, і передає на підпис керівництву. Після підписання його керівником один примірник повертається іншій стороні, і договір вважається укладеним.

 

2.3.           Контроль за виконанням договорів

2.3.1. Юридична служба разом з іншими структурними підрозділами здійснює організацію та контроль за виконанням договорів.

2.3.2. Юридичній службі рекомендується брати участь у розробці ефективних форм забезпечення контролю за виконанням зобов'язань по договору.

2.3.3. На підприємстві доцільно організувати облік виконання зобов’язань усіма контрагентами за укладеними договорами, зокрема, повного асортименту (номенклатури) та термінів виконання зобов’язань. Форми такого обліку можуть бути різноманітними.

2.3.4. На підприємствах, де укладається велика кількість договорів, рекомендується ввести також організацію контролю за їх виконанням з використанням обчислювальної техніки, оскільки механізація обліку виконання зобов'язань по договорах прискорює одержання вихідних даних про результати виконання договірних зобов'язань.

2.3.5. В окремих випадках юридичній службі доцільно здійснювати безпосередній контроль за виконанням договорів на підприємстві, якщо для цього є необхідні умови (відповідний чисельний склад та об'єм договірної роботи, який дозволяє прийняти на себе цю функцію).

Для забезпечення такого контролю необхідно перевіряти додержання договірної дисципліни структурними підрозділами, одержувати у встановленому порядку відповідні дані про порушення договірних зобов’язань.

2.3.6. Юридична служба здійснює контроль за належним оформленням актів прийому-передачі.

2.3.7. У випадках виявлення фактів порушення договірних зобов'язань юридичній службі необхідно вжити заходи по їх усуненню. При домовленості між сторонами необхідно застосовувати заходи досудового врегулювання спору шляхом пред'явлення претензій.

2.3.8. Працівники юридичної служби займаються оформленням претензій (якщо це передбачено конкретним господарським договором) і передачею позовних матеріалів до господарського суду з питань, пов’язаних із неналежним виконанням договірних зобов’язань.

 

2.4.            

2. 4.1. Укладені організацією (підприємством, установою) господарські договори реєструються і обліковуються у спеціальних журналах та/або за допомогою комп’ютерної техніки. У реєстрі вказується вид договору, контрагенти, предмет договору, строк його дії та інші істотні моменти, які у подальшому полегшують контроль за виконанням договору (додаток 1).

 

2.5.   Реєстрація, облік та зберігання договорів

 

 

 

Додаток до методичних рекомендацій дивитись тут

 

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
16:36 (18.09.2019)
25 вересня о 14.00 у Національному музеї літератури України відбудеться офіційне відкриття виставки "Друковані видання періоду визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр.", присвяченої 100-річчю заснування Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
16:15 (18.09.2019)
27 вересня об 11.00 у м. Чернігів для редакторів та творчих працівників місцевих друкованих ЗМІ Чернігівської, Київської та Сумської областей відбудеться cемінар з інформаційної безпеки
17:53 (12.09.2019)
Держкомтелерадіо запрошує журналістів регіональних ЗМІ взяти участь у семінарі-тренінгу "Гібридна агресія: розпізнати та попередити"
12:45 (14.08.2019)
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» запрошує фахівців наукових установ та закладів вищої освіти, представників влади та громадськості взяти участь у науковій конференції «Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу», яка відбудеться 30 жовтня 2019 р.
09:56 (02.07.2019)
Держкомтелерадіо оголошує прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України "Українська книжка року"
17:15 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на здобуття премії Кабінету Міністрів України ім. Л. Українки за 2019 рік
16:50 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2019 рік
19:12 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду генерального директора ДП "Дирекція фестивально-виставкової діяльності"
19:05 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Укрпостачпреса"
19:00 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Україна"