Головна сторінка 22 вересня 2019
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Вересень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Правове забезпечення  »  Взаємодія з юридичними службами підприємств, установ, організацій


Наказ Держкомтелерадіо України від 15.11.2013 № 222 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення претензійно-позовної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України"
18.11.2013 | 09:36 | Юридичний відділ версія для друку

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

«15» листопада 2013 р.          м. Київ                             № 222

 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо ведення претензійно-позовної роботи

на підприємствах, в установах та організаціях,

які належать до сфери управління

Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

 

З метою забезпечення належної організації ведення претензійно-правової роботи на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України (далі – підвідомчі підприємства) та на виконання пункту 6, підпунктів 12, 17 пункту 10 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040,

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо ведення претензійно-позовної роботи на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам підвідомчих підприємств забезпечити організацію роботи, пов’язаної з підготовкою і розглядом претензій та позовів, у відповідності з Методичними рекомендаціями, затвердженими цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова

Держкомтелерадіо України                        О. В. Курдінович

 

 

 

 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  Держкомтелерадіо  України

від «15» листопада 2013 р. № 222

 

 

 

Методичні рекомендації

щодо ведення претензійно-позовної роботи на підприємствах,

в установах та організаціях, які належать до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України

 

 

Методичні рекомендації розроблено для працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, з метою допомоги у веденні претензійно-позовної роботи та подальшого використання при здійсненні своїх функціональних обов’язків

Методичні рекомендації підготовлено з урахуванням нормативно-правових актів, чинних станом на 01 жовтня 2013 року

 

 

ЗМІСТ

І. Загальні положення

ІІ. Організація ведення претензійної роботи

2.1. Досудове врегулювання спорів. Порядок пред’явлення претензій

2.2. Порядок та строки розгляду претензій

2.3. Реєстрація, облік та зберігання претензійних матеріалів

IІІ. Позовна робота на підприємстві

3.1. Загальні засади здійснення позовної роботи

3.2. Підстави, порядок підготовки та пред’явлення позовних заяв

3.3. Порядок підготовки юридичною службою відзивів (заяв, заперечень)

на позовні заяви

3.4. Реєстрація, облік та зберігання матеріалів позовної роботи

Додатки

 

 

І. Загальні положення

1.1. Правові засади претензійно-позовної роботи на підприємствах, в організаціях та установах (далі – підприємствах) визначені Конституцією України та врегульовані рядом нормативно-правових актів: Господарським кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України (далі – ГК України, ГПК України, ЦК України, ЦПК України, КАСУ), Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (далі – Загальне положення про юридичну службу), рекомендаціями Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» від 23.01.2007 № 35-14/7 (далі – Порядок № 35-14/7) тощо.

1.2. З урахуванням специфіки діяльності підприємства, його функціональних особливостей та структури затверджується положення (інструкція) про порядок ведення претензійно-позовної роботи, де чітко розподіляються обов'язки структурних підрозділів: служб, відділів, управлінь (надалі структурні підрозділи) по підготовці і розгляду претензії та позовів.

1.3. Здійснення контролю за додержанням структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій, покладається на юридичну службу.

1.4. Згідно з підпунктами 8, 9 пункту 11 Загального положення про юридичну службу, юридична служба підприємства, відповідно до покладених на неї завдань, організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів; здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред'явлення і розгляду претензій тощо.

1.5. Претензійно-позовна робота на підприємстві повинна сприяти:

- забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності;

- забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів підприємств, що охороняються законом;

- забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань;

- ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобіганню його порушенням.

1.6. Претензійно-позовна робота складається з:

- підготовки, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

- пред'явлення і розгляду претензій та підготовки позовів;

- підготовки необхідних документів при розгляді справи в суді (відзиви, заяви, скарги тощо);

- захисту інтересів підприємства при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в господарському та інших судах;

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів);

- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;

- розгляду, аналізу, узагальнення результатів претензійної та позовної роботи;

- підготовки висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи.

 

ІІ. Організація ведення претензійної роботи

2.1.           Досудове врегулювання спорів.

Порядок пред’явлення претензій

2.1.1. Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.

2.1.2. При наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали для пред'явлення претензії готує юридична служба підприємства.

У претензії, відповідно до вимог статті 6 ГПК України зазначаються:

-      повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому вона пред'являється;

-      номер і дата;

-      обставини, на підставі яких пред'явлена претензія і докази, що їх підтверджують; посилання на відповідні нормативні акти;

-      вимоги заявника;

-      сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

-      платіжні реквізити заявника претензії;

-      перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.

Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії.

2.1.3. Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

2.1.4. Юридична служба реєструє претензію в журналі обліку претензій, пред’явлених підприємством (додаток 1), здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей від підприємств, яким були пред'явлені претензії.

2.1.5. Якщо боржник необґрунтовано відхилив чи залишив без відповіді претензію кредитора щодо сплати пені за несвоєчасну оплату поставленого (проданого) товару, наданих послуг, виконаних робіт при поданні кредитором позову та розгляді спору судом, ціна позову збільшується проти суми, зазначеної в претензії.

2.1.6. Про фактичне виконання претензії юридична служба здійснює відповідний запис в журналі обліку претензій, пред'явлених підприємством.

 

2.2. Порядок та строки розгляду претензій

2.2.1. Відповідно до статті 7 ГПК України, претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.

В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців.

2.2.2. Керівник підприємства або його заступник при надходженні претензій розглядає їх та надсилає на перевірку відповідному структурному підрозділу та юридичній службі для виконання.

2.2.3. Юридична служба реєструє претензію в журналі обліку претензій, пред’явлених підприємству (додаток 2).

2.2.4. Відповідно до Порядку № 35-14/7, при перевірці матеріалів претензії слід з'ясувати такі обставини:

-                  наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;

-                  правильність складання розрахунку;

-      наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензії.

2.2.5. Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання.

2.2.6. При розгляді претензії підприємства в разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

2.2.7. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами (стаття 7 ГПК України).

Витребувані додаткові документи повинні бути такими, що дійсно необхідні для розгляду претензії і відсутні у підприємства, що розглядає претензію.

2.2.8. Після первинної правової оцінки претензійні матеріали у визначений на підприємстві строк передаються юридичною службою у відповідні підрозділи для надання висновку по суті претензійних вимог. Матеріали передаються під розписку.

2.2.9. Структурний підрозділ, який отримав претензійні матеріали, повинен у встановлений на підприємстві строк перевірити їх, у разі необхідності провести звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку. Після перевірки, структурний підрозділ надає письмовий висновок щодо обґрунтованості претензійних вимог, який повинен бути підтверджений відповідними документами.

Висновок з претензійними матеріалами в строк, передбачений на підприємстві, передається в юридичну службу.

2.2.10. Юридична служба з урахуванням висновку готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії. На підприємствах, де юридична служба відсутня, проект відповіді готує структурний підрозділ, якому передано на перевірку претензію.

2.2.11. Відповідно до ст. 8 ГПК України про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі. У відповіді на претензію зазначаються:

а)     повне найменування і поштові реквізити підприємства, організації, що дають відповідь, та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь;

б)     коли претензію визнано повністю або частково, - визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

в)     коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії;

г)     перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

2.2.12. Керівнику підприємства надається письмовий висновок структурного підрозділу, який перевіряв претензію та необхідні документи, що підтверджують підстави задоволення (часткового задоволення) чи відмови у задоволенні претензійних вимог.

2.2.13. Відповідь на претензію підписується повноваженою особою підприємства після візування її керівником структурного підрозділу, головним бухгалтером, юридичною службою та надсилається рекомендованим листом, листом з оголошеною цінністю чи вручається під розписку.

2.2.14. Претензія з копією відповіді та доказами її відправлення (квитанція про рекомендований лист, лист з оголошеною цінністю чи розписка про вручення) залишаються в юридичній службі.

2.2.15. Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові повертаються оригінали документів, одержаних з претензією, а також надіслано документи, що обґрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії.

2.2.16. Про фактичне виконання розгляду претензії юридична служба або структурний підрозділ здійснюють відповідний запис в журналі обліку претензій, пред'явлених підприємству.

 

2.2.           Реєстрація, облік та зберігання

претензійних матеріалів

2.3.1. На кожному підприємстві повинні бути забезпечені належна реєстрація і облік претензій.

2.3.2. Претензії, одержані підприємством, реєструються в книзі вхідної кореспонденції, а ті, що ним надсилаються - у книзі вихідної кореспонденції.

2.3.3. Особа, яка працює з кореспонденцією, що надійшла, повинна до претензійних матеріалів додати конверт, який має штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки.

3.4.3. При реєстрації претензій перевіряється наявність всіх документів, зазначених в додатку до них. При відсутності або невідповідності документів, зазначених в додатку, працівниками канцелярії складається акт за підписом не менше 3-х осіб.

3.4.4. Канцелярія після реєстрації претензії та проставлення резолюції керівником підприємства або його заступника ці документи передаються до юридичної служби (при її відсутності - структурному підрозділу, якому доручено перевірку претензії та підготовка відповіді на неї), яка здійснює їх реєстрацію в журналі обліку і дає первинну правову оцінку, формує претензійну справу, готує відповідь на претензію.

3.4.5. Претензійні матеріали підприємства і ті, що надійшли до нього зберігаються в окремих папках.

3.4.6. Закінчені претензійні матеріали зберігаються юридичною службою протягом трьох років до передачі їх на збереження в архів.

 

IІІ. Позовна робота на підприємстві

3.1. Загальні засади здійснення позовної роботи

3.1.1. Згідно з п.п. 7,8 п. 11 Загального положення про юридичну службу, юридична служба веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; аналізує наслідки розгляду позовів і судових спорів.

3.1.2. Здійснення юридичною службою позовної роботи включає такі дії:

- підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду позовів;

- підготовка проектів позовів;

- підготовка необхідних документів при розгляді справи в суді (відзиви, заяви, скарги);

- захист інтересів підприємства при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в господарському та інших судах;

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка позовних матеріалів);

- забезпечення контролю за позовним провадженням;

- розгляд, аналіз, узагальнення результатів позовної роботи;

- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення позовної роботи.

3.1.3. З урахуванням специфіки діяльності підприємства, його функціональних особливостей та структури, затверджується положення (інструкція) про порядок ведення позовної роботи, де чітко визначаються особи, відповідальні за ведення позовної роботи, а також обов’язки, покладені на них у зв’язку зі здійсненням цієї роботи.

3.1.4. Оформлення позовних матеріалів і позовів, що заявляються суб'єктом господарювання, та тих, що заявляються до суб'єкта господарювання, є невід'ємною функцією юридичної служби. Тому спеціалісти юридичної служби повинні чітко знати законодавчі та інші нормативні акти про строки позовної давності, підвідомчість спорів, компетенцію місцевих, адміністративних та господарських судів, цивільне, господарське, адміністративне процесуальне законодавство.

 

3.2. Підстави, порядок підготовки

та пред’явлення позовних заяв

3.2.1. Якщо претензія або спір не можуть бути врегульовані сторонами на добровільних засадах або в позасудовому порядку, то справа за допомогою юридичної служби передається до господарського, адміністративного або місцевого суду.

3.2.2. Юридична служба зобов'язана своєчасно давати правову оцінку позовним документам, переданим їй відповідним структурним підрозділом, щодо їх обґрунтованості та законності. Юридична служба у процесі підготовки позовної заяви має право вимагати від структурних підрозділів додаткові матеріали, які підтверджують вимоги підприємства - позивача. Якщо переданих документів виявляється недостатньо чи вони будуть неправильно оформлені, юридична служба зобов'язана у письмовому висновку встановити строк для усунення недоліків.

3.2.3. Висновок про юридичну перспективу справи має визначатися після об'єктивного аналізу з передбаченням наслідків судового розгляду з урахуванням недоліків у позиції іншої сторони, яка представляє свої інтереси, і найбільш ґрунтовних аргументів протилежної сторони.

3.2.4. Встановивши наявність правової позиції у конкретному спорі, юридичної служби готує проект позовної заяви, в якій викладається зміст вимог суб'єкта господарювання – позивача, вказуються фактичні обставини, що лежать в основі доказування.

3.2.5. Загальні вимоги до оформлення позовних заяв для подання їх до суду викладено в ЦПК України, КАСУ та в ГПК України.

При оформленні позову юридична служба повинна враховувати строки позовної давності, а також вимоги законодавства щодо підвідомчості та підсудності справи.

3.2.6. Для належної підготовки позовної заяви юридична служба повинна з'ясувати чи є по конкретному невирішеному спору законні підстави для подачі позову або заперечення на заявлені позовні вимоги до суб'єкта господарювання.

3.2.7. Позовна заява повинна містити:

а) найменування суду, до якого подається заява

б) найменування сторін, їх місцезнаходження, ідентифікаційні коди;

в) ціну позову (якщо позов підлягає грошовій оцінці);

г) зміст позовних вимог;

д) виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги та документи, що їх підтверджують;

е) розрахунок сум позову;

є) законодавство, на підставі якого подається позов;

ж) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору.

3.2.8. До позовної заяви додаються всі необхідні докази, платіжне доручення про сплату судового збору та докази про те, що копія позовної заяви надіслана відповідачу. Позовна заява підписується керівником або заступником та реєструється в журналі обліку позовних заяв, пред’явлених підприємством (додаток 3).

 

3.3. Порядок підготовки юридичною службою

відзивів (заяв, заперечень) на позовні заяви

3.3.1. Позовні заяви, одержані підприємством, реєструються канцелярією і в той же день передаються керівнику підприємства або його заступнику, який після розгляду передає їх на перевірку відповідному структурному підрозділу та юридичній службі для виконання.

3.3.2. Юридична служба реєструє позовні заяви, що надійшли, в журналі обліку позовних заяв, пред’явлених підприємству (додаток 4), вивчає вимоги, викладені в позовній заяві, аналізує їх.

3.3.3. Відповідно до статті 128 ЦПК України, статті 112 КАСУ, статті 59 ГПК України позивач має право подати до суду письмове заперечення проти позову, відзив на позовну заяву, відмовитися від позову повністю або частково, а відповідач - визнати позов повністю або частково.

3.3.4. Відзив (заява, заперечення) підписується уповноваженою особою відповідача або його представником. До відзиву (заяви, заперечення), підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

3.3.5. Після одержання ухвали суду про порушення справи юридична служба готує мотивований відзив (заяву, заперечення) (при необхідності передає позовну заяву у відповідний структурний підрозділ для надання висновку та одержання необхідних документів по суті позовних вимог), який підписує повноважна посадова особа позивача або його представник.

 

3.3.6. Відзив (заява, заперечення) повинен містити:

а) найменування позивача і номер справи;

б) мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство;

в) докази, що обґрунтовують відхилення позивної вимоги;

г) перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву з додатками позивачеві).

3.3.7. Юридична служба повинна контролювати строки, що встановлені чинним законодавством для оскарження рішень (ухвал) судів.

 

 

3.4. Реєстрація, облік та зберігання

матеріалів позовної роботи

3.4.1. Позовні матеріали, одержані підприємством, реєструються в книзі вхідної кореспонденції, а ті, що ним надсилаються - у книзі вихідної кореспонденції.

3.4.2. Особа, яка працює з кореспонденцією, що надійшла, повинна до позовних матеріалів додати конверт, який має штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки.

3.4.3. Канцелярія після реєстрації позовної заяви і резолюції керівника підприємства або його заступника в той же день передає ці документи в юридичну службу (при її відсутності - структурному підрозділу, якому доручено підготовку відзиву на позовну заяву), яка здійснює їх реєстрацію в журналі обліку і первинну правову оцінку, готує відзив на позовну заяву.

3.4.4. Позовні матеріали підприємства і ті, що надійшли до нього зберігаються в окремих папках.

3.4.5. Закінчені позовні матеріали зберігаються юридичною службою на протязі трьох років до передачі їх на збереження в архів.

 

 

Додатки до методичних рекомендацій № 1-4   дивитись тут

 

 

 

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
16:36 (18.09.2019)
25 вересня о 14.00 у Національному музеї літератури України відбудеться офіційне відкриття виставки "Друковані видання періоду визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр.", присвяченої 100-річчю заснування Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
16:15 (18.09.2019)
27 вересня об 11.00 у м. Чернігів для редакторів та творчих працівників місцевих друкованих ЗМІ Чернігівської, Київської та Сумської областей відбудеться cемінар з інформаційної безпеки
17:53 (12.09.2019)
Держкомтелерадіо запрошує журналістів регіональних ЗМІ взяти участь у семінарі-тренінгу "Гібридна агресія: розпізнати та попередити"
12:45 (14.08.2019)
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» запрошує фахівців наукових установ та закладів вищої освіти, представників влади та громадськості взяти участь у науковій конференції «Енциклопедичний контент і виклики сучасного світу», яка відбудеться 30 жовтня 2019 р.
09:56 (02.07.2019)
Держкомтелерадіо оголошує прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України "Українська книжка року"
17:15 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на здобуття премії Кабінету Міністрів України ім. Л. Українки за 2019 рік
16:50 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2019 рік
19:12 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду генерального директора ДП "Дирекція фестивально-виставкової діяльності"
19:05 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Укрпостачпреса"
19:00 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Україна"