Головна сторінка 08 грудня 2022
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Грудень 2022
пн вт ср чт пт сб нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавча база  »  Нормативні акти Держкомтелерадіо


Наказ Держкомтелерадіо України від 15.10.2013 № 199 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний підрозділ з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації"
18.10.2013 | 16:43 | Департамент інформаційної політики версія для друку

 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

«15» жовтня 2013 р.     м. Київ                  № 199

 

 

 

Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний підрозділ з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації

 

 

На виконання Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого Указом Президента України від 25.06.2013 № 342,

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Методичні рекомендацій з розроблення Положення про структурний підрозділ з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, що додаються.

2. Департамент інформаційної політки (Червак Б.О.) оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Мураховського А.Л.

 

 

Голова

Держкомтелерадіо України                       О.В. Курдінович

 

 

 

Затверджено Наказ

Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

від 15.10.2013 № 199

 

 

Методичні рекомендацій з розроблення

Положення про структурний підрозділ з інформаційної діяльності

та комунікацій з громадськістю обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації

 

1. Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися місцевими державними адміністраціями під час розроблення положень про структурний підрозділ з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

2. Структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (далі – структурний підрозділ) у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомтелерадіо та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, цим Положенням.

3. Основними завданнями структурного підрозділу є:

сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

участь у реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на відповідній території;

участь у реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з громадськими організаціями;

забезпечення реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами та задоволення їх потреби в інформації.

4. Структурний підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, вносить пропозиції щодо визначення її пріоритетів;

2) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

3) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування та реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

4) вживає у межах своїх повноважень заходів із забезпечення дотримання державної мовної політики в інформаційній та видавничій сферах;

5) включає в установленому законодавством порядку суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;

6) проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі відповідної території шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації.

7) готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться в держадміністрації;

8) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

9) сприяє створенню системи суспільного телерадіомовлення;

10) сприяє реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;

11) аналізує діяльність інститутів громадянського суспільства у регіоні та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів;

12) готує пропозиції щодо здійснення місцевою державною адміністрацією заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у регіоні, їх залучення до формування та реалізації державної та регіональної політики, та бере участь у здійсненні таких заходів;

13) забезпечує взаємодію відповідної держадміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

14) забезпечує підготовку за участю інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, зокрема, публічних громадських обговорень щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку регіону, а також стосовно інших питань;

15) забезпечує підготовку, методичну підтримку і проведення разом з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації консультацій з громадськістю, зокрема публічних громадських обговорень відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  від 3 листопада 2010 р. № 996;

16) налагоджує взаємодію із громадською радою та іншими консультативно-дорадчими та допоміжними органами, утвореними при місцевій держадміністрації, здійснює організаційно-правове та матеріально-технічне забезпечення її діяльності;

17) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій з громадськістю щодо питань, що належать до його компетенції, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади;

18) координує та надає методичну підтримку іншим структурним підрозділам місцевої державної адміністрації щодо реалізації завдань державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства відповідно до Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212, та щорічних планів з реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджених указами Президента України; 

19) координує реалізацію регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства;

20) бере участь разом з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації у підготовці проектів нормативно-правових актів місцевого значення з метою забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;

21) організовує разом з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації публічні заходи держадміністрації за участю представників інститутів громадянського суспільства;

22) координує виконання місцевою державною адміністрацією Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня  2012 р. № 514, та відповідного обласного плану заходів;

23) готує пропозицій щодо пріоритетів підтримки інститутів громадянського суспільства у регіоні, організовує разом з іншими структурними підрозділами проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, та здійснення моніторингу підтриманих за результатами конкурсів проектів відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049;

24) організовує вивчення громадської думки щодо діяльності місцевої державної адміністрації, проблемних питань регіону, інших суспільно-значущих питань та готує пропозиції за результатами відповідних досліджень;

25) координує та надає методичну підтримку іншим структурним підрозділам місцевої державної адміністрації щодо сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976;

26) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

27) надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам відповідної держадміністрації, районним держадміністраціям з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

28) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;

29) організовує підготовку проектів розпоряджень голови держадміністрації з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

30) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

31) надає роз'яснення щодо розпоряджень голови держадміністрації з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

32) аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз'яснення або спростування;

33) надає місцевим засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

34) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

35) забезпечує інформаційне наповнення офіційних веб-сайтів держадміністрацій в мережі Інтернет та оприлюднення в Інтернеті інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток відповідної території та держави в цілому;

36) сприяє забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської інтеграції;

37) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства в інформаційній та видавничій сферах, в сфері сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації політики;

38) сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов в інформаційній та видавничій сферах;

39) бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку в інформаційній та видавничій сферах, у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування, залучення громадськості до формування та реалізації політики та підвищення громадської активності;

40) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних та комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;

41) вживає у межах своїх повноважень заходів до активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;

42) бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, сприянням розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування, та залученням громадськості до формування та реалізації політики;

43) реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці;

44) організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;

45) готує пропозиції до проектів місцевого бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території з питань, що належать до його компетенції;

46) сприяє самоорганізації журналістів;

47) забезпечує підвищення кваліфікації працівників в інформаційній та видавничій сферах ;

48) вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;

49) організовує разом з іншими структурними підрозділами просвітницькі кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами громадської участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, а також для популяризації волонтерства та участі у діяльності інститутів громадянського суспільства;

50) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

 

 

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
12:54 (01.12.2022)
8 грудня 2022 р відбудеться науково-практичний семінар "Універсальна десяткова класифікація: приклади побудови складних і складених індексів"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua