Головна сторінка 07 березня 2021
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Березень 2021
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Про Держкомтелерадіо  »  Керівний склад  »  Розподіл обов'язків заступників Голови Держкомтелерадіо


Наказ Держкомтелерадіо від 19.01.2018 №17-к "Про затвердження функціональних обов'язків заступників Голови Держкомтелерадіо"
02.02.2018 | 16:50 | Відділ роботи з персоналом версія для друку

 

 

 

http://195.78.68.20/teleradio/img/publishing/?id=120951

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

 

19 січня 2018 р.                    м. Київ                            17-к

 

 

Про затвердження функціональних

обов’язків заступників Голови

Держкомтелерадіо

 

 

З метою розподілу обов’язків заступників Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, відповідно до Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341, наказу Держкомтелерадіо від 28 вересня 2017 року № 349 “Про введення в дію структури та штатного розпису апарату Держкомтелерадіо”

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити функціональні обов’язки першого заступника та заступника Голови Держкомтелерадіо, згідно з додатками 1, 2.

 

2. Заступникам Голови Держкомтелерадіо здійснювати свою діяльність відповідно до визначених функціональних обов’язків.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Голова Держкомтелерадіо                                             О.І. Наливайко

 

 

 

Додаток 1

до наказу Держкомтелерадіо

від “19” січня 2018 року № 17-к

 

 

Функціональні обов’язки

першого заступника Голови Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

 

1. Перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Перший заступник) підпорядковується Голові Держкомтелерадіо.

 

2. Перший заступник у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Держкомтелерадіо, планами його роботи, рішеннями колегії Держкомтелерадіо та наказами Держкомтелерадіо.

 

3.1. Забезпечує виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії, зокрема щодо:

 

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо, розробки пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;

 

погодження проектів законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

 

підготовки пропозицій щодо вдосконалення системи державного управління у інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

 

реалізації Законів України «Про реформування державних і комунальних засобів масової інформації» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту»;

 

виконання разом з іншими державними органами завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки;

 

розробки заходів щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи;

 

участі у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільства;

 

сприяння розвитку вітчизняних засобів масової інформації;

 

дотримання державної мовної політики у  інформаційній та видавничій сфері;

 

узагальнення інформації органів виконавчої влади про інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

 

визначення порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади та подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади;

 

проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та надання пропозиції зазначеним органам;

 

аналізу та прогнозування розвитку ринку в інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

 

вжиття разом з іншими органами державної влади заходів з захисту суспільства від негативного впливу аудіо і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі та розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження;

 

підвищення кваліфікації працівників друкованих засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії;

 

виконання замовлення на проведення наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності;

 

ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

 

видачі видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження довідки про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;

 

здійснення методологічного забезпечення та координації діяльності видавництв, поліграфічних підприємств і підприємств книгорозповсюдження, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

 

ведення реєстрації (обліку), наукової систематизації, отримання обов’язкових примірників книжкових та періодичних друкованих видань, здійснення контролю за своєчасним доставлянням обов’язкового примірника;

 

державної стандартизації у видавничій сфері, організації та здійснення контролю за присвоєнням міжнародних стандартних номерів виданням, за їх реєстрацією в національних і міжнародних бібліографічних базах даних;

 

підготовки та подання пропозицій щодо призначення премій і стипендій в інформаційній та видавничій сферах;

 

вжиття заходів до надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері засобів масової інформації;

 

здійснення організаційного забезпечення роботи Комітету із щорічної премії Президента України “Українська книжка року”;

 

спрямовування та надання методичної допомоги структурним підрозділам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації;

 

міжнародного співробітництва та участі у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України та контролю за їх виконання.

 

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Держкомтелерадіо.

 

3.2. Спрямовує діяльність наступних структурних підрозділів Держкомтелерадіо:

управління розвитку інформаційної сфери;

управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції;

управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції в частині питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

відділ видавничої справи.

 

3.3. Подає керівнику апарату Держкомтелерадіо пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" у структурних підрозділах наведених у підпункті 3.2.

 

3.4. У ході роботи використовує відомості щодо контролю виконання завдань та заходів з питань державної таємниці в системі Держкомтелерадіо, реалізації заходів з цивільного захисту та мобілізаційної підготовки ступінь секретності яких «Цілком таємно», «Таємно» відповідно до ст.ст. 1.12.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6, 2.1.8, 3.1.1, 3.1.6 ЗВДТ.

 

3.5. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

 

публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо - поліграфічне об’єднання»;

 

державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»;

 

державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»;

 

державних видавництв, які належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

 

3.6. За відсутності Голови Держкомтелерадіо виконує, за його рішенням, обов’язки Голови Держкомтелерадіо та Голови колегії Держкомтелерадіо.

 

 

 

Додаток 2

до наказу Держкомтелерадіо

від “19” січня 2018 року № 17-к

 

 

Функціональні обов’язки

заступника Голови Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

 

1. Заступник Голови Державного Комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Заступник) підпорядковується Голові Держкомтелерадіо.

 

2. Заступник у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Держкомтелерадіо, планами    його роботи, рішеннями колегії Держкомтелерадіо, наказами Держкомтелерадіо.

 

3.1. Забезпечує виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань у сфері телебачення і радіомовлення, зокрема щодо:

 

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо, розробки пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;

 

підготовки пропозицій щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення;

 

аналізу та прогнозування розвитку ринку у сфері телебачення і радіомовлення;

 

сприяння розвитку вітчизняних аудіовізуальних засобів масової інформації;

 

забезпечення дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення;

 

вжиття разом з іншими органами державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі;

 

забезпечення підвищення кваліфікації працівників аудіовізуальних засобів масової інформації;

 

сприяння діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення, впровадження ефірного наземного цифрового телерадіомовлення;

 

забезпечення єдності вимірювань, здійснення метрологічного контролю та нагляду у сфері телебачення і радіомовлення;

 

підготовки пропозицій та рекомендацій щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подання їх в установленому законодавством порядку;

 

участі у розробленні державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовлення;

 

здійснення інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних телекомунікаційних виставках, ярмарках, форумах;

 

вжиття заходів до надання державної фінансової підтримки аудіовізуальним засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації.

 

Виконує інші обов'язки за дорученням Голови Держкомтелерадіо.

 

3.2. Спрямовує діяльність наступних структурних підрозділів Держкомтелерадіо:

управління з питань телебачення і радіомовлення, європейської та євроатлантичної інтеграції в частині питань телебачення і радіомовлення;

фінансово-економічне управління.

 

3.3. Подає керівнику апарату Держкомтелерадіо пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" у структурних підрозділах наведених у підпункті 3.2.

 

3.4. У ході роботи використовує відомості щодо вирішення стратегічних питань в інформаційній сфері з цивільного захисту та мобілізаційної підготовки ступінь секретності яких «Цілком таємно», «Таємно» відповідно до ст.ст. 1.12.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 3.1.1, 3.1.6 ЗВДТ.

 

3.5. Взаємодіє з публічним акціонерним товариством «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

 

3.6. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

 

Українського інституту підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси;

 

державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм»;

 

державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм»;

 

державного підприємства «Дирекція фестивально-виставкової діяльності»;

 

державного підприємства «Дитячий оздоровчий табір «Ходорів»;

 

державного підприємства «Державне спеціалізоване автотранспортне підприємство Державного комітету телебачення і радіомовлення України»;

 

3.7. За відсутності Голови Держкомтелерадіо та його першого заступника виконує, за його рішенням, обов’язки Голови Держкомтелерадіо та Голови колегії Держкомтелерадіо.

 

 

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
14:51 (01.03.2021)
Прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
16:25 (16.02.2021)
24-27 березня 2021 року відбудеться тренінг "Моделі роботи уповноважених з дотримання стандартів та/або реагування на скарги у медіа"
16:36 (21.01.2020)
До уваги громадян! Безоплатну правову допомогу ви можете отримати на офіційному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги https://legalaid.gov.ua
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 17 січня 2019 року №23 затверджено "Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення"
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"