Головна сторінка 20 квітня 2018
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Квітень 2018
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Кадрова робота та державна служба  »  Конкурс на зайняття вакантних посад


ПОРЯДОК проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-п'ятої категорій посад в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України
28.09.2011 | 17:56 | Відділ кадрової роботи та державної служби версія для друку

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних

службовців третьої-п’ятої категорій посад в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України

 

            Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-п’ятої категорій в апараті Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Порядок, Держкомтелерадіо України) розроблено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами) та наказу Головдержслужби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668. 

         Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту  кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-п’ятої категорій в апараті Держкомтелерадіо України (далі –іспит), як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169 (із змінами).

 1. Загальні положення

         1.1. Іспит проводиться з метою виявлення здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-п’ятої категорій в апараті Держкомтелерадіо України (далі – кандидати) та об’єктивної оцінки їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» і «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держкомтелерадіо України та його структурних підрозділів.

         Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» і «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держкомтелерадіо України та його структурних підрозділів (далі - Перелік), наведений у додатку 1 до цього Порядку.

         Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною в додатку 2 цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Держкомтелерадіо України (далі – конкурсна комісія). До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахування специфіки функціональних повноважень Держкомтелерадіо України та його структурного підрозділу – всього 5 питань.

         1.2. Кількість білетів має бути не менше 15.

         1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією, утвореною наказом Держкомтелерадіо України.

         1.4. Іспит проходять кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

          Особи, допущені до іспиту повідомляються про місце і час його проведення (повідомлення готується секретарем конкурсної комісії за погодженням з її головою).

         Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється письмово з відповідним обґрунтуванням (повідомлення готується секретарем конкурсної  комісії за погодженням з її  головою).

         Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

         1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами для всіх кандидатів (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

         1.6. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

         1.6.1.  організаційна підготовка до іспиту;

         1.6.2.  складання іспиту;

         1.6.3. оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

 

         2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться секретарем конкурсної комісії в день проведення іспиту з усіма кандидатами.

         2.2. Перед початком іспиту секретар конкурсної комісії інформує кандидатів про те, що:

         2.2.1. іспит складається письмово державною мовою за екзаменаційними білетами, які будуть запропоновані їм на їх вибір і відкриватимуться в їх присутності;

         2.2.2.  при підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Держкомтелерадіо України. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту;

         2.2.3. під час складання іспиту кандидатам забороняється спілкування між собою та використовувати будь-яку допоміжну літературу;

         2.2.4. кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення;

         2.2.5. загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

         2.3. Секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

 

         3.1. Кандидати складають іспит в зручному приміщенні в присутності не менше трьох членів конкурсної комісії.

         3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

         3.3. Кандидати самостійно обирають екзаменаційні білети.

            3.4. Після закінчення складання іспиту кандидати здають секретарю конкурсної комісії білети та аркуші зі своїми відповідями.

         3.5. Секретар конкурсної комісії перевіряє надані кандидатам аркуші із відповідями на предмет їх відповідності вимогам пункту 2.2.2. цього Порядку.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

         4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

            П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» і «Про засади запобігання і протидії  корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держкомтелерадіо України та його структурних підрозділів.

            Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії  корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держкомтелерадіо України та його структурних підрозділів.

            Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

            Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

            Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

            4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 її складу. Члени комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

         4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті

            4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи та державної служби.

            4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

            4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

         4.7. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

          4.8. Засідання конкурсної комісії оформлюються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і подається Голові Держкомтелерадіо України не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

           4.9. Конкурсна комісія  на  підставі  розгляду  поданих кандидатами   документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, здійснює відбір осіб для внесення пропозицій Голові Держкомтелерадіо України щодо призначення конкретних осіб на вакантні посади державних службовців.

4.10.            Кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані на призначення, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані Голові Держкомтелерадіо України для зарахування до кадрового резерву апарату Держкомтелерадіо України і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

        4.11.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

         4.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати іспиту протягом трьох днів після його завершення.

4.13.   Рішення  конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом Голові Держкомтелерадіо України протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

4.14. Рішення Голови Держкомтелерадіо України кандидатом може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством.

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                                                       

 

Додаток

до ПОРЯДКУ проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад державних

службовців третьої-п’ятої категорій посад в

апараті Державного комітету телебачення і

радіомовлення України

 

ПЕРЕЛІК
питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до  Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

ПЕРЕЛІК

питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Держкомтелерадіо України та його структурних підрозділів

 

1. Координація діяльності Державного комітету телебачення і радіомовлення України (пункт 1 Положення про Держкомтелерадіо України).

2. Основні завдання Держкомтелерадіо України (пункт 3 Положення про Держкомтелерадіо України).

3. Права Держкомтелерадіо України (пункт 6 Положення про Держкомтелерадіо України).

4. Порядок призначення та звільнення з посади Голови Держкомтелерадіо України та його заступників (пункт 9 Положення про Держкомтелерадіо України).

5. Порядок затвердження структури та штатного розпису Держкомтелерадіо України (пункт 12 Положення про Держкомтелерадіо України).

6. Надання ліцензії для розповсюдження телерадіопрограм та передач у багатоканальній телемережі суб’єктам господарювання (стаття 40 Закон України «Про телебачення і радіомовлення»).

7. Відповідальність за зміст програм та передач (стаття 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

8. Фінансування державних телерадіоорганізацій (стаття 13 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

            9.  Визначення інформації (стаття 1 Закону України «Про інформацію»).

         10. Поняття засобу масової інформації органу державної влади (статті 1 та 7 Закону України   «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»).

        11. Поняття висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні (стаття 1 Закону України «Про порядок висвітлення   діяльності   органів   державної   влади   та   органів   місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»).

         12. Основні принципи інформаційних відносин (стаття 5 Закону України «Про інформацію»).

         13. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію (стаття 47 Закону України «Про інформацію»).

         14. Масова інформація та її засоби (стаття 20  Закону України «Про інформацію»).

         15. Поняття зв'язків з  громадськістю.  Ваше  бачення взаємодії органу виконавчої влади з громадськістю.

            16. Форми   співпраці   органів   виконавчої   влади   з   засобами   масової інформації.

         17. Механізм залучення громадян до процесу формування та реалізації державної політики у сфері державної служби.

            18. Перспективи розвитку книговидання і преси.

            19. Правове  поле  діяльності  друкованих  ЗМІ (Закони  України  «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію»).

            20. Рекламна діяльність у ЗМІ (Закон України «Про рекламу»).

         21. Правове поле діяльності інформаційних агентств (Закон України «Про інформаційні агентства»).

          22. Підпорядкування кадрової служби центрального органу виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.96 № 912 «Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади»).

          23. Формування  кадрового резерву  керівників  державних  підприємств (постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.99  № 1912).

            24.  Порядок припинення трудового договору.

         25. Порядок   організації   роботи   по   забезпеченню   Держкомтелерадіо України тепловою та електричною енергією і водою, заходи по їх раціональному використанню.

         26. Порядок   забезпечення   структурних   підрозділів апарату   Держкомтелерадіо України меблями, канцелярським приладдям, засобами обчислювальної та оргтехніки, а також іншим інвентарем та обладнанням.

            27. Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів телерадіоорганізацій.

            28. Складові оплати праці в органах виконавчої влади.

            29. Оприбуткування,    облік   та   списання   матеріальних   цінностей   в бюджетних установах.

            30. Діловодство в органах виконавчої влади.

            31. Порядок  та  термін  розгляду  звернень  громадян.   Відповідальність посадових   осіб   за   порушення   законодавства   про   звернення   громадян. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян (статті 15 - 22, 24 - 29 Закону України "Про звернення громадян").

            32.  Основні завдання відомчого контролю.

         33. Періодичність    проведення   ревізій    і    перевірок    фінансово- господарської   діяльності   підприємств,   установ   і   організацій,   зокрема госпрозрахункових і тих, що утримуються за рахунок державного бюджету.

            34. Порядок проведення службового розслідування стосовно державних службовців.

            35. Розірвання     трудового     договору     з     ініціативи     власника     або уповноваженого ним органу (стаття 40 КЗпП України).

            36. Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці (стаття 26 Закону України «Про зайнятість населення»).

            37. Порядок організації та проведення атестації державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України  від 28.12.2000 № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців»).

            38. Категорія режиму секретності. та її встановлення (стаття 1 Закону України  «Про державну таємницю»).

            39. Допуск до державної таємниці  (стаття 22 Закону України  «Про державну таємницю»).

            40. Функції та основні завдання департаменту телебачення і радіомовлення.

            41. Функції та основні завдання департаменту видавничої справи і преси.

            42. Функції та основні завдання фінансово-економічного департаменту.

            43. Функції та основні завдання управління інформаційної політики.

            44. Функції та основні завдання управління документообігу та матеріально-технічного забезпечення.

            45. Функції та основні завдання відділу контрольно-ревізійної роботи.

            46. Функції та основні завдання відділу законопроектної роботи.

            47. Функції та основні завдання юридичного відділу.

            48. Функції та основні завдання відділу кадрової роботи та державної служби.

            49. Функції та основні завдання сектору бухгалтерського обліку.

            50. Функції та основні завдання сектору спеціальних робіт та режиму.

            51. Функції та основні завдання відділу організаційно-аналітичного забезпечення роботи Голови Комітету.

            52. Функції та основні завдання сектору контролю та перевірки актів і доручень Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України.

            53. Функції та основні завдання головного спеціаліста з мобілізаційної підготовки.

            54. Функції та основні завдання головного спеціаліста з питань запобігання і протидії корупції.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
15:10 (19.04.2018)
23 квітня 2018 р. о 15.00 у приміщенні Інформаційної агенції "Укрінформ" (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16) відбудеться презентація нових видань Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво".
15:03 (19.04.2018)
24 квітня 2018 року о 10.00 у приміщенні Національного прес-центру телебачення і радіомовлення (Хрещатик, 26, 2-й поверх) відбудеться засідання колегії Держкомтелерадіо.
17:50 (11.04.2018)
Держкомтелерадіо оголошує прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2018 рік.
10:49 (29.03.2018)
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, відроджений у Києві в 2016 році, проводить прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"
10:37 (27.02.2018)
Держкомтелерадіо оголошує прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності.
15:32 (20.12.2017)
До уваги трудових колективів та співзасновників державних і комунальних друкованих ЗМІ!
12:01 (26.07.2017)
Інформація щодо отримання суб'єктом господарювання свідоцтва про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
12:09 (20.01.2017)
До уваги редакцій державних і комунальних друкованих ЗМІ! Просимо надати Держкомтелерадіо протягом 10 днів після перереєстрації друкованого ЗМІ копію Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.
14:38 (05.01.2017)
Стосовно набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту"