Головна сторінка 16 липня 2019
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Липень 2019
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Про Держкомтелерадіо  »  Положення про преміювання


Положення про преміювання та надання матеріальної і грошової допомоги
04.06.2019 | 17:49 | Фінансово-економічне управління версія для друку

ПОГОДЖЕНО:                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Голова первинної профспілкової                               наказом  Держкомтелерадіо

організації Держкомтелерадіо

 

_______________В.О. Горбань                               від  16.05.2019 № 216 

                                                                               

                                             

                                     

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  преміювання та надання матеріальної і грошової допомоги державним службовцям Державного комітету телебачення

і радіомовлення України

 

                                                 І. Загальні   положення

         1.  Положення про  преміювання та надання матеріальної і грошової допомоги державним службовцям Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов  Кабінету  Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», від 08.08.2016 № 500 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань», Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646, і встановлює порядок визначення розмірів, нарахування і виплати премій та надання матеріальної і грошової допомоги працівникам Державного комітету телебачення і радіомовлення України (далі – Держкомтелерадіо), які займають посади державної служби категорій «Б» і «В». 

2.  Преміювання державних службовців Держкомтелерадіо проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості в досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності працівників за доручену роботу або поставлені завдання.

3.  Державним службовцям Держкомтелерадіо можуть встановлюватися такі види премій:

1)                 премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2)       місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи Держкомтелерадіо.

Вид преміювання, передбачений підпунктом 2 цього пункту, визначає керівник апарату Держкомтелерадіо залежно від особливостей виконання функцій і завдань в Держкомтелерадіо.

4.  Встановлення премій державним службовцям Держкомтелерадіо проводиться керівником апарату Держкомтелерадіо відповідно до цього Положення в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі.

5.  Розмір премії для державних службовців Держкомтелерадіо встановлюється керівником апарату Держкомтелерадіо шляхом видання відповідного наказу.

6.  Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 Положення, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

7.  Фонд преміювання встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

ІІ. Визначення розміру премії для державних службовців Держкомтелерадіо

8.  Розмір місячної або квартальної премії державного службовця Держкомтелерадіо залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи Держкомтелерадіо з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених Положенням про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва Держкомтелерадіо та безпосереднього керівника державного службовця;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій, робочих груп тощо).

Розмір місячної або квартальної премії державного службовця Держкомтелерадіо встановлюється у відсотках до посадового окладу з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

9.  Преміювання державного службовця Держкомтелерадіо за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами  щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців Держкомтелерадіо, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

10.  За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством) і тимчасової непрацездатності місячна або квартальна премія не нараховується.

 

ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій державним службовцям Держкомтелерадіо

11.  Бухгалтерська служба щомісяця або щокварталу до 23 числа місяця, у якому нараховується премія, розраховує фонд преміювання державних службовців Держкомтелерадіо.

12.  Фінансово-економічне управління доводить розмір фонду  преміювання, визначений бухгалтерською службою, до керівництва Держкомтелерадіо та керівників самостійних структурних підрозділів для підготовки обґрунтованого подання (пропозиції) щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії кожному державному службовцю Держкомтелерадіо з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників.

Розмір премії керівникам самостійних структурних підрозділів або осіб, які їх замінюють, встановлюється на підставі пропозиції (подання) першого заступника Голови Держкомтелерадіо та заступника Голови Держкомтелерадіо відповідно до розподілу їх функціональних повноважень.

У разі відсутності одного із заступників Голови Держкомтелерадіо, розмір премії керівникам відповідних самостійних структурних підрозділів встановлюється на підставі пропозиції (подання) іншого заступника Голови Держкомтелерадіо.

Розмір премії керівникам самостійних структурних підрозділів, діяльність яких безпосередньо спрямовує, координує і контролює керівник апарату Держкомтелерадіо, встановлюється на підставі пропозиції (подання) першого заступника Голови Держкомтелерадіо.

Розмір премії керівникам самостійних структурних підрозділів та спеціалістам з виконання окремих функцій, діяльність яких безпосередньо спрямовує, координує та контролює Голова Держкомтелерадіо, встановлюється на підставі пропозиції (подання) Голови Держкомтелерадіо.

У разі відсутності Голови Держкомтелерадіо розмір премії таким особам встановлюється на підставі пропозиції (подання) одного із заступників Голови Держкомтелерадіо, на якого наказом покладено виконання обов’язків Голови Держкомтелерадіо.

13.  Фінансово-економічне управління до 26 числа поточного місяця опрацьовує підписані та погоджені подання та подає на розгляд керівнику апарату Держкомтелерадіо проект наказу про преміювання державних службовців Держкомтелерадіо.

14.  Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається в межах фонду преміювання Держкомтелерадіо.

15.  Місячна премія державним службовцям виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нарахована премія, квартальна премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності.

ІV. Надання матеріальної і грошової допомоги державним службовцям Держкомтелерадіо

16.  Одночасно з наданням щорічної відпустки державним службовцям Держкомтелерадіо в межах затвердженого фонду оплати праці надається грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати.

17.  В межах затвердженого фонду оплати праці державним службовцям Держкомтелерадіо один раз на рік може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви з обґрунтуванням потреби в такій допомозі.

18.  Рішення про виплату грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціальних питань приймається керівником апарату Держкомтелерадіо.

19.  Державним службовцям, переведеним з одного державного органу в інший, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та грошова допомога при наданні щорічної відпустки надаються за умови, що вони не отримували їх за попереднім місцем роботи.

20.  Нарахування і виплата грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється бухгалтерською службою на підставі відповідного наказу.

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
09:56 (02.07.2019)
Держкомтелерадіо оголошує прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України "Українська книжка року"
17:15 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на здобуття премії Кабінету Міністрів України ім. Л. Українки за 2019 рік
16:50 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на участь у конкурсі на здобуття премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського за 2019 рік
19:12 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду генерального директора ДП "Дирекція фестивально-виставкової діяльності"
19:05 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Укрпостачпреса"
19:00 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Україна"
18:55 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Маяк"
18:43 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Харківське багатопрофільне видавництво "Основа"
12:08 (06.05.2019)
Держкомтелерадіо оголошує прийом публіцистичних творів на здобуття премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики
15:28 (19.04.2019)
Державний комітет телебачення і радіомовлення України розпочав прийом заявок на участь у Всеукраїнському конкурсі "Краща книга України"