Головна сторінка 17 листопада 2019
українська росiйська англiйська

Пошук

по сайту по новинах
 розширений пошук »
Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
« Листопад 2019
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Про Держкомтелерадіо  »  Положення


Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затверджене постановою КМУ від 13.08.2014 № 341
19.07.2017 | 16:28 | Прес-служба Держкомтелерадіо версія для друку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 серпня 2014 р. № 341

з змінами, внесеними

згідно з Постановами КМУ

№ 213 від 29.03.2017,

№ 442 від 24.05.2017)

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

 

1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

2. Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держкомтелерадіо є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері.

4. Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

3) розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи;

4) бере участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільства;

5) виконує разом з іншими державними органами завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки;

6) готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

7) визначає порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади;

8) проводить моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та надає пропозиції зазначеним органам;

9) узагальнює і подає Кабінетові Міністрів України інформацію про проведення органами виконавчої влади системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики та пропозиції щодо вдосконалення такої роботи;

10) аналізує та прогнозує розвиток ринку у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

11) сприяє розвитку вітчизняних засобів масової інформації;

12)  вживає разом з іншими органами державної влади заходів до обмеження доступу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, згідно із законодавством;

{Підпункт 12 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 442 від 24.05.2017}

12-1) видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

12-2) приймає на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 12-2 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

12-3) вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 12-3 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

12-4) розробляє та затверджує критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена до розповсюдження на території України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 12-4 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

12-5) веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 12-5 згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

{Підпункт 13 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 442 від 24.05.2017}

14) забезпечує дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері;

15) вживає разом з іншими органами державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі;

16) забезпечує підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої сфери, поліграфії;

17) сприяє створенню та діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення, впровадженню ефірного наземного цифрового телерадіомовлення;

18) забезпечує єдність вимірювань, здійснення метрологічного контролю та нагляду у сфері державного телебачення і радіомовлення;

19) готує пропозиції та рекомендації щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх в установленому законодавством порядку;

20) бере участь у розробленні державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовлення;

21) є замовником на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, випуск видавничої продукції (крім книжкової продукції), проведення наукових досліджень у сфері засобів масової інформації та інформаційно-бібліографічної діяльності;

{Підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

22) веде Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

23) видає видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження довідку про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;

24) здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність державних телерадіоорганізацій, інформаційних агентств, видавництв, поліграфічних підприємств і підприємств книгорозповсюдження, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

25) забезпечує впровадження сучасних цифрових технологій у державних телерадіоорганізаціях;

26) проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями;

27) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних телерадіоорганізацій та інформаційних агентств;

28) веде реєстрацію (облік), наукову систематизацію, отримує обов’язкові примірники книжкових та періодичних друкованих видань, здійснює контроль за своєчасним доставлянням обов’язкового примірника;

29) забезпечує державну стандартизацію у видавничій сфері, організовує та здійснює контроль за присвоєнням міжнародних стандартних номерів виданням, за їх реєстрацією в національних і міжнародних бібліографічних базах даних;

30) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних телекомунікаційних виставках, ярмарках, форумах;

{Підпункт 30 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 442 від 24.05.2017}

31) забезпечує в установленому порядку підготовку та подання пропозицій щодо призначення премій і стипендій в інформаційній та видавничій сфері;

32) здійснює організаційне забезпечення роботи Комітету із щорічної премії Президента України “Українська книжка року”;

33) вживає заходів до надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері засобів масової інформації;

34) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України, забезпечує їх виконання;

35) узагальнює інформацію органів виконавчої влади про інформування громадськості з питань європейської інтеграції України;

36) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держкомтелерадіо, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

37) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

38) виконує в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

39) спрямовує та надає методичну допомогу структурним підрозділам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації;

40) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Держкомтелерадіо з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держкомтелерадіо та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держкомтелерадіо;

{Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті Держкомтелерадіо;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Держкомтелерадіо, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Держкомтелерадіо;

9) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

6. Держкомтелерадіо для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) засновувати в установленому порядку офіційні засоби масової інформації.

7. Держкомтелерадіо у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

8. Держкомтелерадіо в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконанняКонституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Держкомтелерадіо, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Держкомтелерадіо підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Держкомтелерадіо, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Держкомтелерадіо очолює Голова, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України.

Голова має двох заступників, у тому числі першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

10. Голова Держкомтелерадіо:

1) очолює Держкомтелерадіо, здійснює керівництво його діяльністю, представляє в установленому порядку Держкомтелерадіо у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

2) визначає пріоритети роботи Держкомтелерадіо та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи, звіти про їх виконання;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробниками яких є Держкомтелерадіо;

4) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України в апараті Держкомтелерадіо;

5) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів України;

{Підпункт 6 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017}

6-1) призначає та звільняє керівника апарату Держкомтелерадіо відповідно до Закону України“Про державну службу”;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

{Підпункт 7 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017}

{Підпункт 8 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017}

{Підпункт 9 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 213 від 29.03.2017}

10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

11) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;

12) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

13) підписує в межах своїх повноважень накази Держкомтелерадіо;

{Підпункт 13 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

14) організовує роботу колегії Держкомтелерадіо і головує на її засіданнях;

15) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо;

16) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держкомтелерадіо;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10-1. Керівник апарату Держкомтелерадіо:

1) організовує планування роботи з персоналом Держкомтелерадіо, в тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В”, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України “Про державну службу”;

2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу НАДС інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В”, звільняє з таких посад відповідно до Закону України “Про державну службу”;

5) присвоює ранги державним службовцям Держкомтелерадіо, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Держкомтелерадіо;

7) здійснює планування навчання персоналу Держкомтелерадіо з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, коли володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державну службу”;

8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Держкомтелерадіо;

9) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”;

10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної службикатегорій “Б” і “В”;

11) виконує функції роботодавця стосовно працівників Держкомтелерадіо, які не є державними службовцями;

12) створює належні для роботи умови та здійснює матеріально-технічне забезпечення державних службовців та інших працівників Держкомтелерадіо;

13) видає у межах повноважень обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Держкомтелерадіо накази організаційно-розпорядчого характеру та доручення, контролює їх виконання;

14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

{Положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

10-2. На час відсутності керівника апарату Держкомтелерадіо чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо відповідно до наказу керівника апарату Держкомтелерадіо.

{Положення доповнено пунктом 10-2 згідно з Постановою КМ № 213 від 29.03.2017}

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держкомтелерадіо може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держкомтелерадіо.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держкомтелерадіо можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держкомтелерадіо затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держкомтелерадіо затверджується його Головою.

Штатний розпис апарату, кошторис Держкомтелерадіо затверджуються Головою Держкомтелерадіо за погодженням з Мінфіном.

13. Держкомтелерадіо є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

 

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Всі оголошення
17:15 (28.10.2019)
До відома видавців! Наказом Держкомтелерадіо від 23.10.2019 № 434 надано чинності стандарту із виготовлення підручників і навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів (СОУ 18.1-02477019-07:2015)
17:15 (05.06.2019)
Розпочато прийом заявок на здобуття премії Кабінету Міністрів України ім. Л. Українки за 2019 рік
19:12 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду генерального директора ДП "Дирекція фестивально-виставкової діяльності"
19:05 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Укрпостачпреса"
19:00 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Україна"
18:55 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво "Маяк"
18:43 (27.05.2019)
Оголошується конкурс на посаду директора ДП "Харківське багатопрофільне видавництво "Основа"
17:55 (04.04.2019)
До відома видавців!
10:25 (12.07.2018)
Про безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"